Yıl:5   Sayı: 52   Fiyatı: 6.5 YTL  

Gelecek tasarımına eş zamanlı olarak bir geçmiş tasarımının da yürüdüğünü söylemek, günümüzde büyük bir iddia olmaktan çıkarak bugünün dünyasında yaşananları anlamada anahtar rol oynayabilir. Hele söz konusu gelecek tasarımı, yerküreyi ya da bir bölgeyi hatta bir milleti ilgilendirecek kadar geniş bir alanı kapsayacak boyuta sahipse, geçmişin uzak bir tarihi mimlemesine bile gerek yoktur. Dün, yarının inşası için sürekli olarak yeniden kurgulanır ve düne dair bilinenler, kurgulanmak istenen geleceğin inşasında üstlenecekleri yeni görevler için yeniden şekillendirilir. Dünün “gerçek”leri, yeni bir gelecek tasarlayanlar tarafından yeniden anlam kazandırılarak “yalan” olarak tanımlanabilir. Hatta hainler kahraman, kahramanlar hain safına sokulabilir. Bir bakıma, 1984’teki Gerçek Bakanlığı’nın fiilen faaliyette olması gibi bir durumdur bu... Şüphesiz geleceğe ilişkin tasarımların tasavvur olmaktan çıkarak uygulama alanı bulması, bir çok parametrenin hesap edilmesini elzem kılar. Fakat, bu parametrelerden en önemlisini oluşturan ve toplumsal mühendislik çalışmasının başarıya ulaşması için dönüştürülmesi gereken insanın, olaylar ve olgular karşısındaki davranışları, her zaman bilgisayar simülasyonundaki neticenin alınmasına imkân tanımız. Dolayısıyla öngörülebilir gelecekte bir toplumu dönüştürme maksadına haiz plânların uygulama safhasına ne zaman geçtiğini kolayca anlamak mümkün değildir.

  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  

Dünyayı “Ebedi Uçanlar” Gözleyecek
İnsansız keşif uçakları, kimin ne yaptığının veya nerede ne olduğunun izlenmesinin giderek önemini artırdığı günümüz şartlarında, günlük hayatın ayrılmaz parçası olmaya adaylar. İnsansız hava keşif uçakları bu özellikleri ile dünyanın gözcüsü olacaklar.

Nanoteknoloji Kanserle Mücadelenin Emrinde 
Çok uzun zamandır kanserin tedavisinde tıp dünyasının en büyük muamması; sağlıklı hücrelerle kanserli hücreleri ayırt etmenin bir yolunun bulunmasıydı. Artık bir umut var: Nanoteknoloji!

Antartika'daki en büyük erime
Güney Kutbu'nda binlerce yıldır süren erimenin küresel ısınma nedeniyle son 10 yılda arttığı belirlendi.

Dünya’nın radyasyonu ölçüldü
Bilim insanları ilk kez Dünya’nın tabiî olarak yaydığı radyasyonu ölçtü.

Atlantis Kıbrıs’ta Aranıyor
ABD’li araştırmacı Robert Sarmast, mitolojik kayıp kıta Atlantis’in Kıbrıs ile Suriye arasında olduğunu savunuyor.

Mars’ta Yüzeyde Donuk Göl Bulundu
Mars’ta donmuş su içeren bir krater gölü keşfedildi. Suyun genellikle yeraltında varolduğu Kızıl Gezegen’de yüzeyde donuk da olsa su kütlesi bulunması büyük önem taşıyor.   Attila İlhan ile Söyleşi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Felsefesi
Laiklik Değil, Anti-emperyalizimdir

   Katoliklerle Protestanlar Arasında
Bitmeyen Nefretin Bin Yıllık Bilançosu:

KUZEY İRLANDA SORUNU


Mahmut Niyazi SEZGİN

1960’lardan 1990’lara değin İngiltere dendiğinde akla Kuzey İrlanda, Kuzey İrlanda dendiğinde ise terör, IRA, bombalama eylemleri ve suikastler gelmiştir. Gerçekten de Kuzey İrlanda, 14 bin kilometrekare yüzölçümü ve bir milyon yedi yüz binlik nüfusuyla orantılı olmayacak kadar, dünyanın en sorunlu bölgelerinden biri olmuştur.
   Ülke Vizyonuna Sâhip Olmanın 
Kalkınmaya Stratejik Etkisi Ve Malezya Örneği 


Hasan Çoban

Günümüz dünyasında siyasî, ekonomik ve sosyal konularda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde başlayan bu değişim rüzgarı; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeni gelişmelere bağlı olarak bilginin akıllara durgunluk verecek derecede artması sebebiyle bütün dünyaya yayılmaktadır. 
   Uluslararası Terörizm İle Mücadelede
Özbekistan Jeopolitiğinin Önemi

Haktan BİRSEL

Cengiz Han ile Türkistan’a giren ve sonrasında Timur ile Maveraünnehir (Aral Gölü’nden Fergana Vadisi’nin doğusuna kadar uzanan ve Siriderya ile Amuderya nehirleri arasında kalan geniş coğrafya) bölgesinde hâkimiyet kuran Özbekler, 1552’de başlayan Rus hâkimiyetinden, SSCB dağılıncaya kadar, Türkistan’da, Ruslar tarafından potansiyel bir tehdit olarak görülmüşlerdir.

   Avrupa Birliği Treninin Yol Kazaları
Ve Türkiye

Dr. Vakur Kayador

Avrupa Birliği hayli sıkıntılı günler yaşıyor, Türkiye’nin bu durumdan olumsuz etkileneceği, kesin üyelik şansının azaldığı sıkça dile getiriliyor. Avrupa Birliği Anayasası’nın -beklendiği üzere- Fransa ve Hollanda’da reddedilmesinden sonra, sonucun farklı olmayacağı anlaşılan İngiltere’de oylamanın iptal edilmesi, bunalımın daha da derinleşmesini önleme çabası olarak değerlendiriliyor.
   Türk-Amerikan İlişkileri ve Ermeni Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandıktan sonra, gerek elde edilen bağımsızlığın korunması gerekse ülkenin sâhip olduğu zenginliklerin Avrupa’ya sömürge olmaması amacıyla 1823’de “Amerika Amerikalılarındır” temel ilkesiyle saptanmış olan Monroe Doktrini’ni benimsemiştir.

   Güneydoğu Anadolu Projesi ve Önemi

Levent Aksu

GAP, Türkiye’nin tarım arazisi potansiyelinin önemli bir parçasını oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yaklaşık 74.000 km’lik bir alanı içermektedir. Türkiye nüfusunun 1/11’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşamaktadır. Bu alan Türkiye yüzölçümünün yüzde 9’una tekabül etmektedir.
   Türkiye’deki Ulaşım Sorunları Bir Zihniyet Meselesidir

Dr. Mustafa TALAS

Ulaşım konusu, Türkiye’deki bir çok kentin önemli sorunları arasındadır. İstanbul söz konusu olduğunda, bu sorun, meselelerin en önemlisi olarak öne çıkmaktadır. İstanbul’un ulaşım sorunu ise, kendisini en çok köprülerde hissettirmektedir. Hem Boğaziçi, hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, geçişlerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması ile İstanbullu’nun ve köprüleri transit olarak kullananların canına okumaktadır.

   Şu Çılgın Türkler 
Yazar: Turgut Özakman 
Yayınevi: Bilgi 


Turgut Özakman’ın elli küsur yıldır süregelen çabasının ürünü olarak ortaya çıkan “Şu Çılgın Türkler” aslında bir roman olmasına rağmen anlatılan her şeyin her sayfa sonunda dipnotu ve bölüm sonunda belgeleri var. Bu yönüyle de bir roman olmaktan çıkarak tarihçi titizliğinde hazırlananmış belgesel niteliğine kavuşuyor. Kitabı, Millî Mücadele’nin bir serüven romanı gibi rahat okunan ve şimdiye kadar yazılmamış ayrıntılı ve çok yönlü öyküsü olarak da tanımlamak mümkün. Gurur ve ibret verici gerçeklerin, gerçek belgelere dayalı olgu ve olayların, insanı içine çeken, şaşırtan, heyecanlandıran, ağlatan, gönendiren anlatısı…
  

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2005
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif