Yıl:6   Sayı: 76   Fiyatı: 6.5 YTL  

2006 yılının başından itibaren iç siyasî meseleler Türkiye’nin gündeminde belirleyici bir role sâhip oldu. Herkesin malûmu olduğu süreç neticesinde de seçmen kararını, iç politik mülâhazaların oluşturduğu gerilimin de tesiriyle vererek, oyunu kullandı. Fakat Türkiye’nin iç politik şekillenmesini bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye gibi dünyanın kalbgâhı olarak adlandırılan bir coğrafyada anahtar ve köprü konumuna sâhip bir ülkenin iç siyasal şekillenmesini değerlendirirken, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin yönlendirici etkisini hesaba katmak elzemdir.

Özellikle AB-ABD merkezli dış politika algılaması geçtiğimiz dört sene zarfında hızla çözülmüştür. AB’nin Türkiye’yi buyurgan bir eda ile şekillendirmeye ve bunu da 2020 yılına kadar sarkan niteliği meçhul bir üyelik havucuyla gerçekleştirmeye çalışması, Türk toplumunun AB’ye olan ilgisini azaltmıştır. Seçim meydanlarında Avrupa Birliği tamlamasının az yankılanması bunun en açık örneğidir. AB’nin Türkiye’yi üyelik çapasına bağlayarak ulus devlet kimliğini ve millî bütünlüğünü zayıflatma hedefini gerçekleştirmeye yönelik politikaları, önümüzdeki dönemde Birlik ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin sinyalleriyle doludur.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Doç. Dr. Hasan ÜNAL ile Söyleşi

Dış Politikada Türkiye’yi Bekleyen Büyük Sorunlar: Kıbrıs, AB, Irak

2023- Avrupa Birliği meselesi Türkiye’nin gündeminden çok ciddî olarak düştü. Sarkozy ve Merkel’in Avrupa’da edindiği güç, Türk toplumunun Avrupa’ya olan güvensizliği bunda etkili oldu. Bu seçim döneminde de meydanlarda Avrupa Birliği’nin hiç gündeme gelmediğini gördük. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri nasıl böyle oldu ve önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme bekliyorsunuz?

H. Ünal- Bu seçimlerden sonraki dış politika gündemine en sıcak bölge olarak Irak ve oradaki meseleler giriyor.

   Balkanlar ve Balkanizasyon

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünya haritasından bakıldığı zaman, Avrupa’nın doğusunda bir yarımada gibi duran Balkanlar, aslında yerkürenin merkezî bölgelerinden birisidir. Avrupa kıtasının doğusunda konumlanan Balkanlar, Avrupa ile Asya’yı birleştiren bir köprü konumuna da sahip bulunmaktadır. Türkiye ise tarihin köprüsü olarak aslında Kafkaslar ile Balkanları birbirine bağlamaktadır. Bakış açısına göre değişen değerlendirmelerle ele alınan bu bölgede, Balkanlar aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasında da köprü durumundadır.

   Doç. Dr. Birsen KARACA ile Söyleşi

Toplumsal Belleğin Dinamikleri ve Ermeni Kimliğini Yenileme Çabalarındaki Rolü

2023- Hocam, neden toplumsal bellek? Nedir bu toplumsal bellek, siz niçin toplumsal bellek üzerinde yoğunlaşmaya karar verdiniz?

B. Karaca-
Toplumsal bellekle ilgilenmeye başlamam Moskova’daki eğitim dönemime rastlar. Çünkü, Rusya’ya öyle bir dönemde gitmiştim ki, Sovyetler Birliği yıkılmıştı, Rus halkı için yeni bir toplumsal bellek kurma ihtiyacı doğmuştu.

   ABD’nin Çok Katmanlı Politikası ve İran

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Dünya bir yandan “bilgi çağı”nın tüm imkânlarını kullanırken, diğer yandan bütünüyle korkunç bir dezenformasyonun kurbanı olmakta ve âdeta kirletilmiş bilgi okyanusuna doğru sürüklenmektedir. Günümüzde kitle iletişim araçları dünyanın gidişatını ve dünya kamuoyunun eğilimini belirlemede başrolü oynamaktadır. Diğer bir ifâdeyle, kitle iletişim araçlarının tümü kullanılmak sûretiyle “mega gücün” biçimlendirdiği dünyanın bir kısmı, büyük bir ilüzyonistik gösteriye tanıklık etmektedir.

   Sinan OĞAN ile Söyleşi

Yeni Dönemde Türk-Rus İlişkileri

2023- Yeni kurulacak hükümetle birlikte Türkiye’nin dış politikasında yeni bir sayfanın açılması ihtimali söz konusu. Bu yeni dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl okuyorsunuz? Son dört buçuk sene içerisinde bu ilişkiler nasıl seyretti? Önümüzdeki dönemde nasıl seyredebilir?

S. Oğan-
Tabiî sâdece son dört buçuk seneyi değerlendirmemek lâzım. Türk-Rus ilişkilerinin bugün geldiği noktaya bakabilmek için biraz daha geriye gitmek gerekiyor.

   Yeni Dünya Hâkimiyet Ekseni: Türkiye-Güney Kafkasya

Haktan BİRSEL

1986 yılının ortalarından itibaren başlayan ve SSCB’nin dağılma sürecine başlangıç teşkil eden Komünist Parti kongrelerini yeni dünya düzeni için çıkış tarihi kabul edersek, 2006 yılının sonuna kadar geçen 20 yılı, Avrasya güç merkezlerinin kendi stratejilerini oluşturma, yani “Yeniden Yapılanma Dönemi” olarak görmek gereklidir.

   Türkiye’nin Irak Politikası

Dr. Mustafa ZİYA

Irak Başbakanı Maliki’nin Ankara ziyareti PKK konusunda Türkiye’nin ısrar ve ciddîyetini tekrar gündeme taşıdı. İki taraf arasında bir anlaşma imzalanmamıştır, ancak bir mutabakat metni çıkmıştır. Mutabakat metninin en can alıcı maddesi Irak Hükümeti’nin PKK’yı terörist grup olarak kabul etmesidir.Türk Dünyası Jeopolitiğine Yönelik Güç Mücadeleleri ve Türk Dünyası Kültür Birliği Stratejik Öngörüsü

Dr. Hakan KANTARCI - Orhan ÇELTİKÇİ

Türk Dünyası; tek milletli (Türk, çok devletli (Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), yaklaşık 250 milyon nüfusa ve 4 milyon km2 toprağa sahip, Balkanlar’dan Adriyatik Denizi’ne kadar bağımsız, özerk (otonom) ve azınlık olarak yaşayan, çoğunlukla Müslüman ve az da olsa Hıristiyan, Yahudi ve Şaman inançlı bir topluluktur.Yunan Milliyetçiliğinde “Rum Gölü-Karadeniz” ve “Pontus Devleti” Hayalciliği

Gözde KILIÇ YAŞIN

Tarih dersi kitaplarında yapılacak değişiklikler uzun süredir Yunanistan’ın gündemini meşgul ediyor. 4 Şubat 2000 tarihinde Atina’da imzalanan Yunanistan-Türkiye Kültürel İşbirliği Antlaşması1, okul kitaplarından iki tarafı da rencide eden ifâdelerin çıkarılması çalışmalarının yapılmasını da öngörüyordu.Suriye’de Türkler

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Türkler ile Suriye ilişkisini daha iyi anlayabilmek için Türklerin Anadolu ve Suriye’ye nasıl geldiğine de yer vermekte yarar vardır. 751 yılında, Müslümanları Orta Asya’dan kovmak üzere gelen büyük Çin ordusu ile İslâm ordusu Talas’ta, o çağın en büyük savaşlarından birine tutuştu. Türkler, bu savaşta Müslümanların yanında ağırlıklarını koydular ve zafer Müslümanların oldu.
   2007 Genel Seçiminin Ardından

Dr. Vakur KAYADOR

Türkiye, ilk genel seçimi olan 1877’den bu yana -belki de- tarihinin en önemli seçimini 22 Temmuz 2007 günü yaşadı. Ancak aynı Türkiye, sandık aracılığıyla, durumun bu kadar önemli olmadığı iletisini gönderdi. Toplum, ülkenin içinde bulunduğu durumun kritik olmadığını ya da Türkiye’nin sorunlarını aşacak güce sâhip bulunduğunu düşündüğü için mi bu sonuçlar ortaya çıktı.
   Armagedon Bütün Türk-İslâm Coğrafyası mı? Türkiye Büyük Ortadoğu Projesine Hangi Açılardan Bakmalıdır?-I

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOĞLU

Yirmi birinci yüzyılın ilk yedi yılını doldurmak üzere olduğumuz bu günlerde, ülkemizin uzak ve yakın çevresinde insanlığın yüzünü kızartacak kadar alçaklaşabilen seviyelerde de cereyan eden olaylar, aslında hiçbir zaman durmamış olan bir mücâdelenin zamanımızda sergilenen sahnesinden başka bir şey değildir.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu