Yıl:8   Sayı: 100   Fiyatı: 6.50 TL  

2023’ün 100. sayısıyla karşınızdayız. Bizim için derginin her sayısı ayrı bir önem taşımaktadır; ne var ki, hem Türkiye’deki neşriyatın içinde bulunduğu genel durum hem de okuma alışkanlığının gittikçe örselendiği bir çağda yaşadığımız gözönüne alındığında, bir derginin fasılasız çıkarak 100. sayısına ulaşmasının üzerinde durulmaya değer bir konu olduğunu düşünüyoruz.
Geride bıraktığımız 99 sayıda, Türkiye ve dünya meselelerine dair olan ve kendi penceremizden önemli addettiğimiz konuları büyüteç altına alarak Türkiye’nin bugününe ve yarınına katkıda bulunmaya çalıştık.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Kâzım ÜTÜK:

"Türkiye Yeni Bir Medeniyetin Beşiği Olabilir"


2023- 2023 yılında nasıl bir Türkiye öngörüyorsunuz?

K. Ütük-
Bilindiği gibi 2023 yılı, binlerce yıllık Türk Devleti’nin cumhuriyet rejimi ile yönetilmeye başlanmasının 100. yıl dönümüdür.

   M. Ragıp VURAL:

"Başka Bir Dünya Mümkün mü?"


2023- 2023 dergisi 100. sayıya kadar geldi. Türkiye’de 100. sayıyı gören çok az fikir dergisi var. Bu anlamıyla kolay olmayan bir işi başardınız. Neler hissediyorsunuz? Özellikle bu sayıyı hazırlarken neler hissettiniz?

M. R. Vural-
Aslında dergilerin ilk sayıları en zor olanıdır diye düşünürdüm, tâ ki 2023’ün 100. sayısını hazırlamaya başlayıncaya kadar.

   Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ:

"Başkalarının Ruhuyla Uykuya Yatanlar Başkalarının Rüyalarını Görürler"


2023- Dokuz yıl önce 2023’ün ilk sayısını çıkartmak için uğraşırken sizden yazı istemiştik. O günden bu yana da birlikteliğimiz devam ediyor. Siz 2023’ü nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN:

"Türkiye Yedinci Kutup Olabilir!"


2023- İçinde bulunduğumuz dönemden 2023 yılına doğru baktığımızda, size göre Türkiye’nin önünde hangi sorular bulunmakta. Yine bu bağlamda Türkiye hangi imkânlara sahip.

A. Çeçen-
2023’e gitmeden önce 2013’e bakmak gerekir. Çünkü günümüzün ana egemen unsuru olarak öne çıkan AB sürecinde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği 2013’e getirilip kilitlenmişti..

   Prof. Dr. Nadim MACİT:

“Türkiye’de ve Dünyada ‘Araf Çağı’ Yaşanmaktadır!”


2023- Yarının dünyası şekillenirken, yeni kavramlar ve anlamlar gündeme gelmekte. Bu kapsamda öne çıkan bir kavram post-modernizm. Yarının dünyasının şekillendirilmesinde post-modernizm nasıl bir işlevsellik kazanacak? Nasıl bir dünya şekilleniyor?

   Prof. Dr. Esat ARSLAN:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür"


2023- Sayın Arslan, öncelikli olarak 2023’ün uzun süredir yazar kadrosundasınız. 100. sayımızla ilgili neler söyleyeceksiniz? İkinci olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli nedir size göre?

   'Politik Alan' Bağlamında Türkiye Kritiği

Şenol DOĞANAY

Okuduğunuz dergiyi hazırlayan ekip 2001 yılında yayına başladığında temel amacı Cumhuriyet’in 100. yılına bir birikim oluşturabilmek ve yaşanan zamana şâhitlik edebilmekti… Cumhuriyet’in 100. yıldönümü olan 2023 senesi yayının adı olarak benimsendi. Ve nihayet bu genel hedef doğrultusunda dergi 100. sayısına ulaştı.Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI:

“Yeni ‘Soykırım’ İddiaları Sırasını Beklemektedir”


2023- Günümüz Türkiyesi’nde Türk tarihinin tartışıldığını görüyoruz, “Ermeni Sorunu” kapsamında yürüyen tartışmaların önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini düşünüyorsunuz?2023’e Doğru Teknolojik Gelişmeler ve Fikrî Tartışmalar

Süleyman BULUT

2023 dergisinin ilk sayısından beri, sâdece siyasî, sosyolojik ve diplomatik öngörülerde ve projeksiyonlarda bulunmadık; teknolojik gelişmeleri ve bunların hayatı nasıl etkileyeceğine dair veriler de topladık, gelişmeleri takip ettik ve bazı çıkarımlarda bulunduk.

   Gözde KILIÇ YAŞIN:

"Ulus Devletler Küreselleşmenin Ya Hedefi Ya Ortağı"


2023- Günümüz dünyasında yaşananları izah etmek için kullanılan anahtar kavramlardan biri olan küreselleşme hakkındaki düşünceleriniz nedir?

G. K. Yaşın-
Küreselleşme en basit anlamıyla coğrafyanın küçülmesi ve dünyanın tek parça hâline gelmesini zorlamayı ifâde eder.

   Atatürk’ün Millî Kimlik Arayışları: Türk Kimliği

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

Kimlik, bir ferdin yahut toplumun tanınmasını sağlayan özellikleri ifâde eder. Bu özellikler onu diğerlerinden ayırır; diğerleri içinde fark edilmesini, bilinmesini sağlar. Millî kimlik dediğimiz zaman milleti tanımamızı sağlayan kültürel özellikleri anlarız.

   Gelecek 50 Yıl
Yazar: Kolektif
Yayınevi: NTV Kitap


“Bilim başdöndürücü bir hızla ilerliyor... Gündelik hayatımız da değişiyor ve daha da değişecek. 50 yıl sonra nasıl bir dünyada, nasıl yaşayacağız?”
 “Gelecek 50 Yıl”, işte bu sorulara cevap arıyor.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu