Yıl:10   Sayı: 124   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Zihinlere kazınmış ismiyle “Kürt Açılımı”ndan sonra Türkiye hızla, millî kimliğin, millî devletin ve üniter yapının tartışıldığı ve aşındırıldığı bir iklime doğru sürüklendi. Atılan adımların terörü bitireceğine inanmak isteyen, Habur’da sergilenen ve mâşerî vicdanda derin bir iz bırakan tiyatroya dahi bu umut adına tahammül eden kahir ekseriyet, gelinen noktada içine düştüğü hüsranın tesirinde sükût etmektedir. “Güzel şeyler olacak” lafının araladığı perdeden bir aydınlığın sökün edeceğini bekleyenler geç de olsa dünümüze, bugünümüze ve yarınımıza zulmetin yağdığını fark ettiler. Sözün şehvetine tutulmuş vandallar dünümüzü yıktıkça bugünümüz, bugünümüze saldırdıkça yarınımız karardı.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    “Demokratik Özerklik” ya da “Özgür Kürdistan”a Giden Süreç

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Olayları birbirinden kopuk, tek başına, bağımsız, rastlantı ve birikimin ürünleri olarak görmek doğru değildir. Sosyal olaylar, kendisini çevreleyen iç ve dış gelişmelerin ürünüdür. Sebepsiz sonuç yoktur. Sonuçlar da süreçlerin ürünüdür.

   Prof. Dr. Murat SEZGİNER:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Millet Anlayışına İtiraz Var!”


2023- DTK’nin ilân ettiği ve BDP’nin savunduğu demokratik özerkliğin ne anlama geldiğini bir hukukçu gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?
M. Sezginer-
Demokratik özerklik açıklamaları aslında -basından okuduğumuz kadarıyla- bir federal sistemin alt yapısını oluşturmaya matuf öneriler içeriyor.

   Özerklik, Ulusal-Üniter Merkezî Devleti Çökertir

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Tarihsel bir dönemece sürüklenen Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunduğu en kritik aşamada, Güneydoğu Sorunu üzerinden bir özerklik tartışmasına sahne olmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu sonrası dönemde, kuzey Mezopotamya’da gündeme getirilen bağımsız Kürdistan devletinin önünü açabilmek üzere,

   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YAYMAN:

“Türkiye’nin Bir Siyaseti Yok...”


2023- “Şark Meselesinden Demokratik Açılıma Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” isimli önemli bir çalışma yayınladınız. Böylesine kapsamlı bir eserin sahibi olarak konunun başlangıcı ile geldiği durum arasında yaşananları nasıl özetliyorsunuz?

   Özerkliğin Tarihsel Arka Planı: İbn Haldun ve Türkiyelilik

İkbal VURUCU

Türkiye, son iki yüz yıldır, kimlik eksenli politikalar konusunda yoğun bir tartışma sürecindedir ve bu süreç hâlâ bütün hızı ve hararetiyle devam etmektedir. Kimlik tartışmalarının özünü ise kendimizi “nasıl” tanımlayacağımız konusu oluşturmaktadır.

   Geçmişten Günümüze Özerklik Kavramı

Özdemir AKBAL

Türkiye, son 30 yılında gündeminden hiç düşmeyen terör konusuyla meşgul olmuştur. Terör örgütü PKK’nın ilk eylemlerini yaptığı yıldan günümüze kadar olan süreç içerisinde, gündemin en çok tartışılan konularından biri de şüphesiz ki, terörle mücadele alanında geliştirilecek stratejiler olagelmektedir.

   Tarihî Süreç İçinde Azınlık Algılamasının Değişimi

Dr. Haktan BİRSEL

Kan bağı algılaması, uzun bir dönem insanların aidiyetlerinin belirlenmesinde ve kimlik oluşumunda tek parametre olmuştur. Bu algılamanın ortaya çıkardığı kavram olan ırk ve ideolojik uzanımı ırkçılık, önemli bir belirleyici olarak toplumların bütün faaliyetlerine yön vermiştir.Sivil İtaatsizlik ve Türkiye Örneği

Hüseyin Raşit YILMAZ

“Sivil İtaatsizlik” dünyanın pek çok yerinde 19. asırdan beri değişik biçimlerde kendini gösteren ve -çoğunlukla- uygulayıcılarının taleplerini şaşırtıcı bir şekilde elde etmeleriyle sonuçlanan pasif bir direniş biçimidir. Her ne kadar sivil itaatsizlik kavramının temelleri bazı kaynaklarda milâttan önceki yıllara dek götürülse de, sivil itaatsizliğin (civil disobidience) modern dönemdeki fikir babası ve ilk eylemcisi Henry David Thoreau’dur.Kıbrıs’ta Uzatmalar Oynanırken Türkiye’nin Nükleer Seçenekleri

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kıbrıs Rum Yönetimi, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Zigi’deki Evangelos Floarkis Deniz Üssü’nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen patlama ardından ekonomik krizin gizlenemeyecek noktaya gelmesinin de etkisiyle siyasî bir kriz dönemine girdi.

   Avrasya Bağlamında Türklerin Misyonu ve İdeolojik İki Yaklaşım

Prof. Dr. Recep KÖK

Batı ideolojisi, jeopolitik ve stratejik önem taşıyan Türkiye’nin Avrasya bağlamındaki giderek artan önemine sırt çevirme lüksüne sahip değildir. Bu nedenle Yakındoğu, Orta Asya ve Balkanlar’ı içine alan “Türk Avrasyası”nı kontrol edebilmek için iki temel ideolojik yaklaşım geliştirmiştir.

   Türk Kimliği Sorunsalında Milliyetçilerin Yanılgısı

Ethem YILDIZ

Kendini tanıma ve tanıtma gereksinimi, insanlığın en eski sorunsallarından biridir. Smith, “Milli Kimlik” kitabının girişine İ.Ö 429’da Sofokles tarafından sahneye konulan Kral Oedipus oyununun ana tezini kimlik sorunu olarak tanımlayarak başlar.

   Günümüz Türk Toplum Yapısı ve Sorunları-III

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bu araştırmamızın amacı, kesinlikle “etnik aşağılama” zihniyetine dayanarak, Osmanlı ahalisini eleştirmek değildir, tam tersine “Türk” kimliğini taşıyan bir devletin, yönetimi niçin kendi soyundan gelen insanlardan esirgediğinin ortaya çıkardığı önemli kültürel ve toplumsal yarılmaları tartışmaya açmaktır.

   Türk Müziğinde Meşk ve Cinuçen Tanrıkorur

A. Yavuzhan ERDEM

Uzun sayılabilecek bir süre önce başlayan, ismi konusundaki tereddütler sebebiyle sürekli değişikliğe uğrayan ve müphem bir içeriğe sahip olan “Açılım” süreci, ilk dönemde kamuoyu gündeminde sıklıkla yer almış ancak genel seçim sürecinin başlamasından önce yavaş yavaş harareti azaltılarak gündemde alt sıralara düşürülmüştür.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu