Yıl:11   Sayı: 136   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden zaman dilimini büyük hercümerçlerin yaşandığı bir süreç olması hasebiyle farklı sıfatlarla nitelendirmek mümkündür.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Suriye ve Ortadoğu’da Bölgesel İç Savaş

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Suriye’de ABD, AB, İsrail, Suudî Arabistan, Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin muhalefeti destekleme politikası bu ülkeyi bir iç savaşa sürüklemektedir. Anılan blok, Suriye’de muhalif güçleri, Esad yönetimi ile masaya oturmaktan ve silâhları bırakmaktan caydıran ve silâhlı direnişi sürdürmeye teşvik eden bir politika izlemektedirler.

   Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA:

"Umarım Olaylar Türkiye’yi Kuşatma Hadisesine Dönüşmez”


2023- Türkiye ile İran ilişkileri son günlerde zora girdi. Kasr-ı Şirin’den bugüne kadar Türkiye-İran arasında sınır değişikliği yok ama bugün ise Türkiye-İran ilişkileri bir çatışma dinamiğine doğru gidiyor ve görüldüğü kadarıyla vekâlet savaşları yürütülüyor.

   İslâm, Terör ve Türkiye Üzerinden Stratejilerin Bilek Güreşi

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Soğuk savaş sonrasında küresel güç, Merkezî Asya ve Ortadoğu’nun küresel sisteme entegrasyonunun önünde iki önemli engel görmekteydi. Bu engellerden birincisi terör iken, ikinci de çağ dışı kalmış rejimler ve millî yapılardı.

   Kuzey Suriye’deki Gelişmeler ve Bunun Bölgedeki Etkileri

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Suriye’de gerçekleştirilen büyük intihar saldırısı ve Esad’a çok yakın 3 kişinin ölmesi ile Suriye’deki gelişmeler değişik bir safhaya girmiştir. “Kaçınılmaz ve büyük bir iç hesaplaşma ve ölümüne mücadele”nin artık çok yakın olduğu da ortaya çıkmış bulunmaktadır.

   Türkiye Önderliğinde “Kürdistanlar” Yol Alırken

İkbal VURUCU

Batılıların “Ortadoğu” dediği bizim de yüzyıllardır kendilerine eklemlenme çabasında olduğumuz için aynı ismi kullandığımız bölge, Batılı devletlerin sömürge tarihinde birinci derecede önemli bir yer tutar.

   Suriye’nin Kuzeyi ve Misak-ı Millî

Dr. Haktan BİRSEL

Anadolu topraklarının Ortadoğu’ya çıkış kapısı konumundaki Türkiye’nin güney sınırına paralel olarak uzanan hat, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne her dönemde çok önemli bir bölge olmuştur. Demografik açıdan hiçbir dönemde sağlıklı bir nüfus sayımı yapılmamış olan bu bölgede yaşayanlar Osmanlı Millet sistemi gereği Müslümanlar ve gayrimüslümler olarak iki gruba ayrılmıştır.

   Doğan Kürt Devletinin Ebesi Türkiye mi?

Prof. Ofra BENGIO

Ankara ister istemez Kürt cininin şişeden kaçmasına yardımcı oldu ve cini tekrar şişeye sokmak Türkiye için çok zor olacaktır. Eğer, “Kuzey Irak'ta bir Kürt varlığının inşasına yardımcı olan bir ülke var o da kim” diye sorulacak olursa; bunun cevabı Türkiye’dir.Afganistan’da Dünyayı Değiştiren Otuz Yıl

Turgay DÜĞEN

Afganistan, tarihte Akhun Devleti, Gazneliler, İlhanlılar, Timur Devleti, Babür Devleti, Safeviler ve Afşarların hâkim olduğu bir coğrafyadadır. Maveraünnehir merkezli Türk Devletleri’nin hâkimiyet alanı içinde yer alan Afganistan coğrafyası, İpekyolu’nun geçiş güzergâhı üzerinde bulunmasından dolayı birçok devletin siyasî mücadele alanı olmuştur.Türk Kültüründe Cemaatleşme ve Toplumsal Boyutları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Batı sosyolojisinde “cemaat” ve “cemiyet” kavram çifti ilk kez Ferdinant Tönnies tarafından ele alınmıştır. Tönnies, ilk varlık alanı olarak cemaat, ikinci olarak da cemiyet kavram çiftini ileri sürmüştür. Cemaat aslî unsurdur. İnsanlar cemaat sisteminde kan veya yakın akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlıdırlar, bir aile gibidirler.

   Girişimcilik İçin Bir Alternatif: İş Melekleri

Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU

Yeni binyılda, “bilgi ekonomisi” terimi, ülkelerin ve toplumların rekabet edebilirliklerinin yeni koşullara bağlı olduğunu anlatmanın bir diğer yoludur. Bu süreçte ar-ge ile yeni bilgi üretmek ilk adım olsa da, daha sonra girişimcilik ile bu bilgiyi inovatif bir ürüne veya hizmete dönüştürebilmek en az bilgi üretmek kadar değerli ve önemlidir.

   “Bol Yıldızlı” Çatının “Bol Yasaklı” Ülkesi ve Öne Sürülen Post-Modern Bir “Harki”

Emre KOŞAK

Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini 23 Ocak 2012’de gece yarısında yapılan bir oylamayla kabul etmiştir. 86’ya karşı 127 oyla kabul edilen yasa teklifinde, “Kanunlar tarafından tanınan soykırımların inkarı yasaklanır” ifâdesi yer almıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu