Yıl:12   Sayı: 148   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Mısır 30 Haziran’dan beri ayakta… 3 Temmuz’da iktidarı deviren darbenin ardından meydanları dolduran insanlar, demokratik seçimlerle iktidara gelmiş Mursi’ye sahip çıkarlarken aynı zamanda Mısır’da demokrasi bilincinin hızlıca oluşmasına katkı sunuyorlar. Başta Adeviyye Meydanı olmak üzere ülkenin birçok yerinde yapılan gösteriler darbeyi bozguna uğratmaya ve kısa sürede seçimlerin önünü açmaya muktedir olacak mı diye bakıldığında, çok fazla umutlu olmak mümkün değil. Zira darbecilerin ilk günden itibaren ABD ve AB’den aldığı desteğin yanı sıra içerden de önemli bir desteğe sahip olmaları bu ihtimali zayıflatmaktadır.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Mısır Darbesi ve Ortadoğu’da Derinleşen Toplumsal Ayrılıklar

Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Ocak 2011’de Tahrir meydanında toplanan kalabalıklar, 30 yılı doldurmakta olan Mübarek devrine son vermeye ve ülkede yeni bir dönemi başlatmaya kararlı olan fakat her biri farklı motivasyonlara sahip muhtelif siyasî grupların ortak bir manzumesi niteliğindeydi.

   Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR:

"Batı Statüko Bloğunu Demokrasiye Tercih Etti"


2023- “Mısır’da neler oldu da darbeye gelindi” sorusuyla başlayalım isterseniz söyleşimize.
M. A. Okur-
Mısır’da darbeyi mümkün kılan iç sebepler var, bir de dış dünyada meydana gelen ve Mısır darbesi üzerinde etkili olan gelişmeler söz konusu.

   Mısır: Değişimden Sıfır Toplamlı Mücadeleye

Nebahat TANRIVERDİ O YAŞAR

Mısır’da ordu 30 Haziran eylemlerinin ardından 3 Temmuz’da Devlet Başkanı Mursi’yi görevden aldı, meclisi kapattı ve yeni anayasayı yeniden düzenlemek üzere askıya aldı. Her ne kadar ordu yaptığı müdahaleyi “darbe” olarak nitelendirmese de ve kurulan teknokrat hükümetinin sivil niteliğine ve arkasına belli bir halk desteğini almış olmasına rağmen teknik olarak yapılan müdahale darbedir.

   Mısır'ın Kaybedenleri: Türkiye ve İslâmcı Dış Siyasetin Geleceğine Dair Birkaç Söz

İsa DADALLI

Nil ülkesinde tarihin hükmü hep firavunların lehine mi işler bilinmez fakat demokrasi mücadelesinin hem toplumsal hem de siyasal anlamda çok daha uzun süreceğini son yaşanan olaylar göstermiştir. Mısır’da yaşanan hâdiseler Ortadoğu’nun, Arap Baharı’nın ve demokrasinin sınavı olduğu kadar, kuşkusuz Türkiye’nin de test sahasına dönüşmüştür.

   Müslüman Kardeşler Üzerindeki Baskı:
Ortadoğu’da Değişen İttifaklar


Carole ANTONY

Geçtiğimiz günlerde ordusu ABD tarafından finanse edilen bir ülkede askerî darbe gerçekleşti. Bazı kesimler, Müslüman Kardeşler yönetimi ve onun anayasasının sunduğuna nazaran daha fazla demokrasi ve özgürlük talep eden kitlesel gösterileri dikkate alarak, Mısır örneğini tanımlamak için “darbe” kavramını kullanmaktan kaçınıyor.

   Mısır’da Tek Tarzı Siyaset

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Haritadan bakıldığı zaman Akdeniz’in kuzeyinde Türkiye ile güneyinde Mısır iki büyük ülke olarak karşı karşıya durmaktadır. Tarihin her döneminde bu iki ülke ya bir arada olmuşlar ya da haritada olduğu gibi karşı karşıya gelmişlerdir.

   İslâm Dünyasında Değişimin Teolojik Engelleri

Prof. Dr. Nadim MACİT

İslâm tarihinde ve geleneğinde ruhanilik / kilise olmadığı söylenir. Bu İslâm’ın dayandığı kaynaklar ve prensipler açısından böyledir. Fakat kabul etmemiz gerekir ki İslâm tarihinde bir siyasî kilise tarihi ve geleneği vardır, bugün de varlığından ve özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden devam etmektedir.Liberalizm-Darwinizm Elele: Muhafazakârlık Nereye?

Kubilay KAVAK

Muhafazakârlık hakkında yazı yazmanın en tehlikeli yönü, Türkiye’de muhafazakârlığın yaşadığı derin anlam kaymasıdır. Bu kavram ülkemizde genellikle “mâneviyatçılık” veya “mukaddesatçılık” anlamında kullanılmaktadır.Sri Lanka ve Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları Örneği

Doç. Dr. Emruhan YALÇIN

Sosyo-ekonomik olarak bir toplumun alt katmanda yer alan gruplar, etnik yapıları ya da dinî kullanarak kitleleri mobilize edebilmekte ve bu şekilde ayrılma yoluna başvurabilmektedirler. Bu durum ülkelerde ciddî kaos ve iç çatışmalara neden olmakta ve yönetim problemleri ortaya çıkarmaktadır.

   Ahıskalı Türklerin Dünyadaki Nüfus Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR

Tarihte sürgünlere uğramış, vatansız bırakılmış pek çok halkın sorunu çözülmüştür, hatta mağduriyetlerinin giderilmesi ve acılarının tazmini gibi yollara gidilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Stalin’in sürgün politikalarına mâruz kalan Kafkas halklarından vatanlarına dönemeyen halk yalnızca Ahıskalı Türklerdir.

   Rusya Suikastlarını Okumak

Mustafa Kadir ATASOY

Eski Rus tarihinde devlet adamları ve topluma yön veren insanlar; Çar II. Aleksandr gibi hükümdarlar, Nikolay Alekseyev gibi belediye başkanları öldürülmüştür. Nice askerler, danışmanlar entrikalara kurban verilmiştir. Bunlar arasında Grigori Rasputin gibi hem zehirlenmiş hem de vurulmuş olanlar da vardır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu