Yıl:13   Sayı: 160   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Günümüzde tarih; katillerin, canilerin, diktatörlerin ve emperyalizmin elinde şekilleniyor. “Geçmişte de öyle değil miydi” itirazı haklı olmakla birlikte, daha iyi bir dünya kurmak için insanlığın adım adım ilerlediği iddiasını düşündüğümüzde mevcut durumun umut verici olmadığı aşikâr.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN:

“Milliyetçilik Evrensel Değerlerle Çatışma İçerisinde Olamaz”


2023- Günümüze ve tarihe baktığınızda milliyetçiliğin nasıl bir ihtiyacın ürünü olduğunu söyleyebiliriz?
A. O. Gündoğan-
Milliyetçiliğin öncelikle doğal bir durum olduğunu, insan olmanın tabiatıyla ilgili olarak, mensubiyet, bağlanma ve sadâkat hislerini tatmin etmede önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum.

   Milliyetçiler Ne Okur?

Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK

Bir fikir dünyası, düşüncelerin ifâde aracı olan basılı eserlerle adeta ete kemiğe bürünür. Böyle bir topluluğa ilişkin olarak konuşmaya basılı eserlerden hareketle başlamak uygun olur. Bir fikir hareketi ve topluluğu partiler gibi sırf siyasal bir organizasyon değildir.

   Türklerdeki Milliyetçilik Düşüncesinin Doğuşunu Yeniden Okumak

Hakan BOZ

Avrupa’da siyasal bir ideoloji olarak ciddî yankılar uyandıran milliyetçilik, ilk kez 19. yüzyılda sosyal bilimlerin tartışma konusu olmuştur. Milletlerin doğuşu ve milliyetçiliğin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bilimsel araştırmalar, milliyetçilik teorilerinin gelişmesi için fırsat doğurmuştur.

   Batı’nın Doğu’yu Biçimlendirme Aracı Oryantalizm ve Türk İmgesi

Ahmet Türker GÜLLÜLÜ

Enver Abdülmelik’in 1963 yılında yazdığı “Krizdeki Oryantalizm” adlı makalesiyle yeniden tartışılmaya başlanan Oryantalizm, Edward Said’in 1978 yılında yazdığı “Oryantalizm” kitabıyla bambaşka bir görünüme bürünmüştür.

   Türkiye’de “Siyasal İslâm”ın Gelişmesinde Süleyman Demirel Dönemleri

Dr. Fuat UÇAR

Türk siyasî tarihi içerisinde İslâmcılık siyasî bir ideoloji olarak etkili bir şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle ideolojik olarak nitelendirilebilecek işlevleri bakımından İslâmcılık düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren ortaya çıkan çeşitli siyaset tarzlarından birisi olarak gündeme gelmiştir.

   Karabağ Sorunu ve Ağustos 2014 Çatışmalarının Düşündürdükleri

Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde, yoğun bir iç politika ve Suriye, Irak, IŞİD, Gazze gibi çok yoğun bir dış politika gündemi ile meşgul olduğu bir dönemde, Ağustos 2014’te, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan topraklarının doğu hattında ve Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey kesiminde, 1994’teki ateşkesten sonra görülen en büyük çatışmalardan biri yaşanmıştır.

   Zulüm ve Feryatlar Dehlizinde Bir Yalnızlık Hikayesi: “Unutulanlar Değil, Hatırlanacaklar Dışında Yeni Birşey Yok”

İsa DADALLI

Kaleme alınan bu yazıda herhangi bir analiz niyeti, bir stratejik öngörü mahareti asla bulunmayacaktır. Okuyacağınız satırlar, müellifin mahşere yazdığı dilekçeden ibarettir. Yaşanan bu asırda dilekçenin muhatabı ancak insanlığın vicdanı, aslî cevheri, her geçen gün kaybolduğunu düşündüğümüz yaradılış özü yâni nurudur.İsrail Saldırısı Altındaki Gazze

Dr. Haktan BİRSEL

“Bu topraklara barış gelmedi” demek yanlış olur, “hele çözüm getirilemedi” demek çok daha büyük bir hata olur. Çünkü bu topraklar bir dönem dünyanın en huzurlu zaman dilimini yaşamıştı. Bu konudan Gustave Le Bon “Arapların Medeniyeti” isimli eserinde önemle bahsetmektedir.Türkiye Ne Kadar Kırılgan?

Konur Alp KOÇAK

Belli bir toprak parçası üzerinde münhasır yetkiye/egemenliğe sahip olmak, “devlet” olmanın temel kriterlerinden biridir. Belli sınırlar üzerinde egemenliğin tek sahibi olmanın yanı sıra, bu egemenlik alanında (vatan) yaşayan bireylerin (vatandaşların) temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sınır ötesi güçler (diğer devletler ya da terörist örgütler) karşısında sınırların güvenliğini sağlayabilmek ve vatandaşlar arasında huzur ve asayişi -gerekirse kuvvet (coercion)1 kullanarak- temin edebilmek, organize olmuş bir yapının “devlet” olarak nitelendirilebilmesi için olmazsa olmazdır.

   Tepedekiler “Beyaz Türkler mi?”

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Günümüz Türk toplum yapısı, az gelişmiş ve gelişmişlik süreci içinde yaşayan ülkelerin grup yapıları ile bağlantılı olarak, varlık alanını sürdürmektedir. Bir yanda, Mısır-Suriye gibi kendi iç yapılarına dayalı süreçleri yaşayan ülkelerdeki gelişmelerle birlikte sahabet kültürüne yönelmekte, öte yanda, bir Hıristiyan inanç sistemine özgü tamamen yabancı kültür ve değerler sisteminin misyonunu oluşturan Avrupa Birliği’nin peşinden sürüklenmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu