:: Adres ve Telefon Değişikliği ::
  
Yukarı  Sokak No:8   Gazi /  ANKARA
   Tel : (312) 215 9696
   Fax: (312) 215 9700

32. Sayımız 15 ARALIK 2003'den İtibaren
    Gazete Bayii ve Kitabevlerinde...>">

İstanbul’da ard arda yaşanan dört patlama sonrasında Türkiye epeydir unuttuğu terör gerçeğini bir kez daha acıyla hatırladı. Saldırıların ilk ikisinde sinagogların hedef alınması, faillerin dinî akımlara mensup kişiler olacağı düşüncesini hemen akıla getirdiyse de, bu saldırılardan 5 gün sonra yine aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen, İngiltere Başkonsolosluğu ile bir İngiliz kuruluşu olan HSBC’yi hedef alan, iki saldırılarının daha yapılmış olması, bu terör eylemlerinin müsebbiplerinin bulunması hâlinde bile arkalarındaki gücün çok net olarak ortaya çıkartılamayacağı gerçeğini gözler önüne serdi. Saldırılardan sonra kamuoyunun paylaştığı bir gerçek vardı, o da, peş peşe dört saldırıyı gerçekleştiren bir terör örgütünün bağımsız hareket edemeyeceğiydi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, istihbarat ve mühimmat desteği sağlayan gizli servisler tarafından yönlendirilmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve taşeron olarak kullanılan örgütün, eylemin hangi boyutlarda, nasıl yansımalara sebebiyet vereceğini bilmediği değerlendirmelerinin yapılması ise dikkat çekiciydi.
 

devam


Büyük Teknoloji Şirketlerinden Çin’e İnternet İstihbaratı
Büyüme Hormonu Hasarlı Dokuların Tedavisini Sağlayan Geni Harekete Geçiriyor
Güneş Astroidleri Dünyamıza İtiyor
İnsanlar ve Makineler Kozlarını Paylaşıyor!
Yapay Göz Körlüğe Çâre Olabilir
Jüpiter’in Uydularına Nükleer Uzay Gemisi Gidecek
Bombardıman Böceği Uçak Motorlarının Geliştirilmesinde Model Alınacak
Atmosferdeki kara deliklerin sırrı 
Küresel ısınma 5 bin yıl önce başladı ayrıntılar


Uluslararası İlişkiler,
Terörizm ve Türkiye

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk


Uluslararası ilişkiler, çok genel olarak, uluslararası sistem içinde yer alan aktörler arasında cereyan eden politik, ekonomik, güvenlik, kültürel ve benzeri her türlü ilişkiyi ifâde eder. Ancak, bu ilişkilerin çıkar mücadelesi bağlamında ortaya çıkmış olduğunu unutmamak gerekir. Uluslararası ilişkilerdeki amaç, uluslararası sistem içinde mevcut yerin korunması veya bu yerin daha ileri noktalara taşınmasıdır. Uluslar arasında ortaya çıkan ilişkilerin doğasında, temelde bu husus yer alır. ayrıntılar


Prof. Dr. Mahir KAYNAK İle Söyleşi:

ABD'nin Teröre İhtiyacı Var
ayrıntılar


Terör ve ABD:

Terörün Hegemonya Aracı Olarak Kullanılması Sorunu 


Özcan Yeniçeri

Giriş

Amaçsız eylem; delilik ya da yabancılaşmış insan davranışıdır. Teröristler ise ince hesaplarla önce amaçlarını belirler, sonra eyleme geçerler. Yoksa bir takım sapkın insanların hiçbir ahlâkî ve insanî değeri gözetmeden “batsın bu dünya” felsefesi ile kendilerinin paramparça edilmelerini talep ettiklerini sanmak fena hâlde saf olmayı gerektirir.ayrıntılar


Yeni Boyutlarıyla Terörizm ve
Dış Politika


Arş.Gör. Fırat PURTAŞ11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta tarihin en büyük terörist eylemi gerçekleştirildi. İki yolcu uçağının, kapitalizmin sembolü olarak değerlendirilen Dünya Ticaret Örgütü'ne ait New York'taki ikiz gökdelenlere intihar saldırısı sonucu binlerce sivil hayatını kaybetti. Tüm dünya ekonomisine ve siyasetine büyük etki eden, hatta uluslararası sistem tartışmalarını yeniden başlatan bu olay ertesinde terörizm konusu yoğun bir şekilde gündeme geldi.ayrıntılar


Dünyanın Ruhunu Geri Verin

M. Ragıp VURAL


İçinde yaşadığımız çağ giderek bir çılgınlık dehlize doğru sürükleniyor gibi gelmiyor mu size de? Tam her şeyin düzeldiği ve insanlığı daha iyi bir geleceğin beklediği umuduna kapıldığımızda, bunun bir vehim olduğunu ve yarının bugünden daha iyi olacağına dair elimizde hiçbir veri bulunmadığını haykıran bir olayla karşılaşıyoruz. İskambil kâğıdından inşa edilen kuleler gibi bir fiske ile devriliyor, insanlığın tekâmül ederek kendine daha iyi bir yarın tasarladığı iddiası...ayrıntılar

  

İslam ve Terör

Mehmet Ziya VAROLArapça kökenli İslâm kelimesinin anlamı sulh, esenlik, güvenlik, hayır ve iyilik’tir. Bu kelimenin, dehşet ve yıldırma gibi kavramları çağrıştıran terör kelimesi ile yanyana kullanılması, herhâlde İslâm ve onun vazettiği medeniyet tasavvuruna vurulmuş en büyük darbedir. ayrıntılar

 
Terör - Medya - Devlet : 

Türk Medyası İstanbul'u 'Terör Başkenti' mi Yapacak?


Dr. Şenol KANTARCI


Bu yazının amacını, 2003 Kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen terör olaylarını kimlerin, hangi örgütlerin veya bu örgütleri destekleyen uluslararası güçlerin kimler olduğu sorusunun cevabını araştırmak yada analiz etmek oluşturmamaktadır. Söz konusu incelemenin ana gâyesi, “herhangi bir terör eylemi için Türkiye’nin ne kadar ideal bir ülke olduğu gerçeğinin” ortaya konulmaya çalışılmasıdır.ayrıntılar

 
Gümrük Birliği
Türkiye Ekonomisinin Dış Finansmanını Nasıl Etkiledi?


Prof. Dr. Cihan DURA


Dünyadaki hiçbir şey kusursuz değildir. Her varlığın olumlu yönleri gibi, olumsuz yönleri de vardır. Bu gerçek Avrupa Birliği için, Gümrük Birliği için de geçerlidir: Bunların da olumlu ve olumsuz yönleri, yarar ve sakıncaları vardır. Literatürde1, Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye’nin katlanacağı sakıncalar; siyasal, mâlî ve ekonomik sakıncalar olarak sayılır.ayrıntılar

 
Ortodoks Teoloji Akademisi :

Heybeliada
Ruhban Okulu Yanılsamaları


Salim GÖKÇEN


 Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya atılan en önemli tez, Fukuyama'nın dile getirdiği “Tarihin, yâni ideolojilerin sonu geldi. Artık, liberalizm her yerde ve her şeye egemen” anlayışı idi. Şimdi bir başka Amerikalı Siyaset Bilimcisi, Samuel P. Huntington, Fukuyama'nın bıraktığı yerden alıyor ve 21. yüzyılın din ağırlıklı bir uygarlıklar çatışması ile belirleneceğini söylüyor.ayrıntılar

  

Küreselleşme Sürecinde
ABD-Türkiye-Azerbaycan Ortaklığı
Ve Buna Rusya’daki Felsefî-Politoloji Yaklaşım 


Rahid ULUSEL
Türkçeye aktaran: Elnur AĞAOĞLUXX. yüzyılda dünyaya egemen olma niyetlerini hayata geçiremeyen Rusya yeni yüzyıl başlarında da bu gerçekleşmesi mümkün olmayan iddialarından kolayca el çekmeyeceğinin sinyallerini vermektedir. Her ne kadar Rusya’nın global dünya siyaseti şeklini değiştirse de, mahiyetini değiştirmemiştir.ayrıntılar

  
Makedonya Ve AB Yolunda
Makedon Polisinde Yaşanan Değişim

Ali DikiciBalkan yarımadası etnik, dil ve din bakımından dünyanın en karmaşık bölgelerinin başında gelmektedir. Tarihin hemen her döneminde yoğun çatışmalara sahne olan bu bölge, günümüzde de yaşanan etnik çatışmalarla dünya kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplamıştır. Bölgenin özelliği çatışmaların sâdece devletler arasında olmaması, devletlerin içinde de ayrı etnik ve dinsel yapılaşmalardan kaynaklanan ve iç savaş boyutlarına ulaşan çatışmaların yaşanmasıdır.ayrıntılar


Uluslararası İlişkiler Terörizm ve Türkiye
Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK

Prof. Dr. Mahir KAYNAK ile Söyleşi:
ABD’nin Teröre İhtiyacı Var

Terör ve ABD:
Terörün Hegemonya Aracı Olarak Kullanılması Sorunu 

Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

Yeni Boyutlarıyla Terörizm ve Dış Politika
Fırat PURTAŞ

Dünyanın Ruhunu Geri Verin
M. Ragıp VURAL

İslâm ve Terör
Mehmet Ziya VAROL

Terör – Medya – Devlet:
Türk Medyası İstanbul’u ‘Terör Başkenti’ mi Yapacak?

Dr. Şenol KANTARCI

Gümrük Birliği Türkiye Ekonomisinin Dış Finansmanını Nasıl Etkiledi?
Prof. Dr. Cihan DURA

Ortodoks Teoloji Akademisi:
Heybeliada Ruhban Okulu Yanılsamaları

Salim GÖKÇEN

Küreselleşme Sürecinde ABD-Türkiye-Azerbaycan Ortaklığı Ve
Buna Rusya’daki Felsefî-Politoloji Yaklaşım
 
Rahid ULUSEL

Gözucu

Makedonya Ve AB Yolunda Makedon Polisinde Yaşanan Değişim 
Ali DİKİCİ


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Avrupa Güvenliği

Yazar: Doç. Dr. Haydar Çakmak
Yayınevi: Akçağ


Avrupa güvenliği ABD’ye rağmen mi?
Ülkemizin değişmez gündemlerinden biri olan AB, sâdece ekonomik bir güç olarak uluslararası arenada varlığını devam ettiremeyeceği gerçeğinden hareketle, kendi güvenlik konseptini oluşturmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Kopenhag siyasî kriterlerinin dahi tartışmayan, taraf olduğu cepheden ötekini yaylım ateşine tutan, “sanal cennet” tasvirleri ile AB havariliğine soyunan aydınların ülkesinde, AB’nin küresel ölçekli güç mücadelesine yaptığı hazırlık olarak değerlendirilebilecek Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nı Doç. Dr. Haydar Çakmak “Avrupa Güvenliği” isimli kitabı ile masaya yatırmış. 
Türkiye’de sâdece Avrupa güvenliğini işleyen, güvenlik ve savunma konularına teorik ve tarihî arka planı ile yaklaşan ve günümüz gerçeklerini de içine alan kapsamlı bir çalışmanın eksikliğinin dile getiren Çakmak, kitabı ile bu boşluğu doldurmayı hedeflemiş.


devam  

Son Güncelleme Tarihi: 16.ARALIK.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif