Yıl:6   Sayı: 68   Fiyatı: 6.5 YTL  

Soğuk savaşın şartlarına göre organize edilmiş olan NATO, iki kutuplu dünya düzeninin bitmesinden, Varşova Paktı’nın 1991 yılında kendini feshetmesinden sonra mevcudiyetini devam ettirmek için aradan geçen 15 senede bir hayli önemli mesafeler kat etti. Küresel terörle mücadele ve kitle imha silâhlarının yayılmasının önlenmesi başlıklarının NATO’nun yeni tehdit algılamaları olarak neşet etmesi, bu dönüşüm sürecinin neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk savaşın sona ermesini ardından küresel konjonktürde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkarttığı bu tehdit algılamalarının ABD’nin tehdit algılamalarıyla aynîlik göstermesi; NATO’nun dönüşümünün Amerikan çıkarlarının savunulması yönünde olduğunu mimlemesi açısından önemlidir.

Soğuk savaş döneminde göreceli de olsa Avrupa ve Türkiye’nin SSCB tehdidine karşı savunulması misyonunu üstlenen NATO’nun, ABD’nin çıkarlarına göre dönüştüğüne dair birçok gösterge varsa da, bunun en önemlilerini; tehdit algılamasında yaşanan gelişim ve Doğu Avrupa’da oluşan stratejik boşluğun ABD tarafından NATO aracılığı ile doldurulması olarak sıralamak mümkündür. Soğuk savaşı 16 üye ile bitiren NATO şu anda 26 üyeye ulaşmış ve muhtelif işbirliği anlaşmalarıyla tesir sahasını 65 ülkeye kadar genişletmiştir. Bu hâliyle “mini BM olarak” tanımlanan NATO, soğuk savaşı bir tek kurşun atmadan sonlandırırken, şimdi dünyanın altı ayrı noktasında operasyon yürütmektedir. Bu da İttifak’ın kuruluş misyonu ile bugünkü hâli arasında uçurumun derinliğini işaret etmektedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  NATO: Savunmadan Hegemonyaya 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

NATO yeni bir zirve toplantısını, bir Baltık ülkesi olan Letonya’nın başkenti Riga kentinde yaptı. Aynı gün ve saatlerde, Baltık ülkelerine komşu olan bir başka ülkede, NATO karşıtı bir zirve toplantısı yapılıyordu. Eski Sovyet cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri NATO görünümü altında gelirken, soğuk savaş döneminin kutuplarından Sovyetler Birliği’nin patronu olarak Rusya Federasyonu bir başka eski Sovyet ülkesi olan Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk kentinde NATO karşıtı bir güvenlik zirvesi toplantısı düzenliyordu.

   Tümgeneral (E) Hüsnü Cihangir DUMANLI ile Söyleşi

Türkiye Paradigmalarını Değiştirmeli!

2023- NATO’nun soğuk savaş döneminde üstlendiği misyon ile soğuk savaş sonrasında üstlendiği misyon arasında bir karşılaştırma yapıp, nasıl bir değişim olduğunu ve bu değişimin seyrini özetler misiniz?

H. C. Dumanlı-
NATO bildiğiniz gibi 1949 yılında soğuk savaşın koşullarına göre Avrupa’yı Sovyetler Birliği’nin işgaline karşı korumak için kurulmuş bir savunma örgütüdür. Soğuk savaş yıllarına bu misyonunu yerine getirdi. Tabiî burada da tartışılacak hususlar olabilir.

   NATO Küreselleşirken Barış Hayal mi? 

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Her şeyin dualistik yaklaşıma göre belirginleştiği soğuk savaş döneminin tartışmasız lideri, Varşova Paktı karşısında NATO olmuştu. NATO, soğuk savaş döneminde zaman zaman savaşın eşiğine kadar gelinen tırmanma (eskelasyon) evrelerinde kriz yönetimini çok iyi bir biçimde yönetebilmiş ve tek kurşun atmadan soğuk savaşı kazanabilmeyi becermişti. NATO’nun kuruluşundaki yadsınamayan gerçek ise, II. Dünya Savaşı’ndaki ulusal güç unsurları tartışılmayan yeni merkez ABD’nin dış politikasındaki çıkarları üzerine bina edilmiş olmasıydı.
   Tuğgeneral (E) Nejat ESLEN ile Söyleşi

Amerika, Yayılmak İçin NATO’yu Kullanmak İstiyor


2023- Letonya’nın başkenti Riga’da yapılan NATO Zirvesi’ni alınan karalar ve gâyesi açısından değerlendirir misiniz?

N. Eslen-
Riga Zirvesi’ni iyi anlayabilmemiz için Amerika’nın küresel üstünlüğünü sürdürme mücadelesini kavramamız lâzım. Amerika için, 11 Eylül’den önce hazırlıklarını yapmıştı ama, 11 Eylül saldırıları bir milâd oldu. Neyin milâdı? Hem yeni milenyumun, hem yeni yüzyılın, hem Büyük Ortadoğu Projesi’nin, hem de küresel terörle kendi ifâdeleriyle “uzun sürecek” savaşın milâdı oldu. Amerika tabiî küresel üstünlüğünü sürdürebilmek için enerji kaynaklarını ve güzergâhlarını kontrol etmek istiyor
.

   NATO’dan Ayrılmak(!)

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Türkiye’nin NATO üyeliğine en yakın ilgiyi gösteren ABD’nin Ortadoğu siyasetinde bir zamanlar etkin olan isimlerden George McGhee, soğuk savaşın son günlerinde yayınlanan bir yazıda, Türkiye’ye karşı ilginin nedenini şöyle açıklamaktadır: “SSCB ile Batı arasında hızla ortaya çıkan ‘soğuk savaş’ı, II. Dünya Harbi’nin değişik biçimli, değişik odaklı bir devamı olarak görmekteyim.
   Medeniyetler Çatışırken Yakınlaşan Kiliseler

Gözde KILIÇ YAŞIN

Papa 16. Benedikt “Kalbinin bir kısmını İstanbul’da bırakarak” memleketine dönerken, dünya hâlâ bu ziyaretin içeriğini ve sonuçlarını konuşuyordu. Papa’yı asıl dâvet eden Fener Rum Patriği Bartholomeos iken, olası bir krizi engellemek üzere devreye giren Türkiye, Cumhurbaşkanı aracılığıyla Papa’yı davet ederek bunu resmî bir ziyaret şekline dönüştürdü.

   Anadolu’daki Türk Varlığı ve Ponto(u)s Kültürü-1

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

2023 dergisinin Temmuz ve Ağustos sayılarında yayınlanan “Doğu-Güneydoğu ve Kimlik Yapısı” adlı makalelerimizde de belirttiğimiz gibi, Anadolu’nun etnik yapısı ve benzeri konularda, ancak mahallinde (yerel) yürütülecek gözlem ve görüşme tekniklerine dayalı alan araştırmaları (field work) ile, ülkemiz sorunlarını gerçekçi ve yansız bir görüşle yakından tanımamız mümkün olabilecektir.Türkiyat-Oryantalizm-Misyonerlik Kavşağında Emperyalizm

Dr. Yaşar KALAFAT

Biz bu makalemizde, bazen Türkiye’den ve bazen da Türkiye dışından Türk dünyasını görmeğe çalıştık. Makalemize katıldığınız toplantılar ve yaptığımız seyahatlerdeki konu ile ilgili intibalarımızı aldık. Türk Dünyası’nda inisiyatif elde edebilmenin, oryantalizm, misyonerlik ve giderek emperyalizm bağlantısının bilinmesi gerektiği üzerinde durduk. Bu arada Türk vizyonu ve Türklük bilgisi bağlantısı üzerinde durmaya çalıştık.Tarih Boyunca Avrasya Dinamikleri Ekseninde Türkiye Jeopolitiği

Haktan BİRSEL

Avrasya Kıtası, insanların toplum yaşamına geçtikleri ilk dönemden itibaren günümüze kadar, büyük imparatorlukların kurulduğu, hüküm sürdüğü ve dağıldığı coğrafya olmuş ve buna bağlı olarak da büyük mücadelelerin eksik olmadığı önemli konumunu her dönemde muhafaza etmiştir. On beşinci yüzyılda sanayi devriminin gerçekleşmesi, devrime ev sâhibi olan büyük ülkelerin dünyaya bakış açısını değiştirmiştir.Uluslararası İlişkilerde Belge Kullanımı, Bilgi ve Belge Yönetiminin Önemi

Mehmet TORUNLAR

Uluslararası sistemi açıklamak, tasvir etmek, sistemin işlemesi için gelecekle ilgili tasarımlar yapmak, “uluslararası ilişkiler” disiplinini oluşturur. Bu çerçevede uluslararası aktörlerin ilişkilerini açıklamak da aynı disiplinin uğraş alanından bir tanesidir.Riga 2006: Dağ Fare Doğurdu

M. K. BHADRAKUMAR

Geçtiğimiz günlerde Riga’da yapılan NATO Zirvesi İttifak’ın Afganistan operasyonları konusunda kilitlendi kaldı. Afganistan NATO’nun yürüyen beş büyük operasyonundan biri. Diğerleri ise Kosovo, Darfur, Irak ve Akdeniz.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2006
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu