Yıl:8   Sayı: 92   Fiyatı: 6.5 YTL  

2008 yılının son sayısıyla karşınızdayız. 2008’in kısa bir değerlendirmesini yapmak icap ederse, yaşanan birçok hâdise ve gelişmenin tesirlerini 2009’da da sürdüreceğini söyleyebiliriz. Kosova’ya bağımsızlık verilmesi Balkan coğrafyasıyla sınırlı kalmayacak gelişmeler için önemli bir dönüm noktasıyken, Kafkaslar’daki Rus-Gürcü Savaşı gerilen uluslararası sisteme yeni soğuk savaş tartışmalarını armağan etmiştir. 2008’in ilk sayısında Pakistan’ın Ravalpindi kentinde sahne alan terörün ardından bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekmiştik, 2008’in son ayında ise Hindistan’da yaşanan terör eylemleri sonrasında Pakistan yine gündemde… Ve gelecek yıl içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilimi yüksek bir seyir takip edeceği kuvvetle muhtemel. Gelecek yılları şekillendirecek en önemli gelişmelerden birisi şüphesiz ABD’de gerçekleşti.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Hasan TUNÇ ile Söyleşi

Anayasamız, En Demokratik Anayasalardan

2023- Anayasa bir devlet ve millet için ne anlam ifâde eder? Anayasa fikrini ortaya çıkartan temel felsefe nedir?
H. Tunç-
Anayasa özellikle devleti kuran temel kanun olarak kabul edilen ve bu anlamda devletin kuruluşu, işleyişi, üstün organları, insan hak ve hürriyetleri ve yönetime katılım, yâni siyasî alanla ilgili konuları, gibi konuları düzenleyen temel kanun olarak kabul edilir.

   Anayasayı Değiştirerek Devleti Dönüştürmek Sorunu!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye gibi hükümetlerin devlet gibi kurulduğu bir ülkede, her hükümete göre bir toplum inşa etmek girişimlerini doğal karşılamak gerekir. T.C. Anayasası’nın -değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleriyle birlikte- tamamen değiştirilmesine yönelik girişimleri, Türk kimliğine ve Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik iddialar bu sakat algıdan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.

   Atatürk’ün Devlet Modeli

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti son günlerde son derece ilginç tartışmalara sahne olmaktadır. Atatürk’ün devlet modeli her yönden saldırıya uğratılırken, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir durum yaratılarak, Türk devletinin tasfiyesi sürecine devam edilmek istenmektedir.

   Türk Toplumunda Tarihsel Merkez-Çevre Oluşumu ve Günümüze Yansımaları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Tarihsel olayların yorumu, bütüncül (holistic) görüş açısı içinde sistematik bir tarzda ele alındığı takdirde, “merkez-çek” diyebileceğimiz bir yaklaşım tarzı, Türk toplumunun uygarlık çizgisini belirlemede ışık tutacak nitelikte olabilir. Günümüz tarihsel süreklilik ilkesi açısından Türk toplumu Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir yolu izlemiş ve kendine özgü kültür ve değerleri ile uygarlık sistemini kurmuştur.

   Türkiye’nin Afrika Açılımı

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Afrika’nın beyaz adam öncesi tarihi “Tarih Bilimi” bakımından karanlık ve bilinmezliklerle doludur. Beyaz adam gelmeden önce kan, gözyaşı ve ölüm yoktur, güzelim kıta Afrika’da… Hiç kuşkunuz olmasın beyaz adamın burnunu sokmadan önce burada cennetle eşdeğer bir yaşam sürdürülmekteydi.

   “Unutulan” Somali Hâlâ Orada

E. Haldun SOLMAZTÜRK

Son günlerde Hint Okyanusu ve Aden Körfezi’nde yaşanan ve genellikle Somali kıyılarından kaynaklanan korsan saldırılarıyla, unuttuğumuz Somali’yi tekrar hatırladık. Ama o hep oradaydı. Atatürk’ün 1937’de1 uyardığı gibi, tedavi edilmeyen bu acının “bize de bir gün dokunacağını” unuttuk, o kendisini tekrar hatırlatana kadar...

   Küreselleşmenin Dışında Bir Gelişme mi?

Philippe HUGON

Ekonomik olarak ikinci plana atılmış ve jeopolitik açıdan bir sınıfı olmayan Afrika, uzun zamandır küreselleşmenin uzağında duruyordu. Bununla birlikte; hammaddelerdeki fiyat artışları, finansman girişinin çeşitliliği ve yeni güçlerin ortaya çıkması yeni bir uluslararası olgu meydana getirdi.2008’den 2009’a Geçerken Irak ve Türkiye’nin Irak’la İlgili Beklentileri

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

2008 ilkbaharından itibaren gözle görülebilir bazı değişiklikler yanında, Merkezî el-Maliki Hükümeti’nin de 2008 yazından itibaren, ABD kuvvetlerinin Irak’tan bir an önce çekilmesi için kamuoyu desteğini daha iyi kullanmaya başladığı görüldü.Yunanistan Dış Politikasında Makedonya

Gözde KILIÇ YAŞIN

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ABD ve Avrupa ülkelerinin özellikle Ege’de yaşanan sorunlar ve Kıbrıs meselesinde Yunanistan yanlısı bir dış politika izlediği eskiden bu yana dile getirilir. Rum lobisinin sistemli ve etkili çalışması da, bu açık yandaşlığın temel sebepleri arasında görülür.

   Yunanistan Ciddîye Alınırsa 7 Ülkenin Daha İsminin Değişmesi Gerekecek

İbrahim SEDİYANİ

Komşumuz Yunanistan, bir süredir Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü (NATO) toplantılarında “oyunbozanlık” yaparak, birliğe üye diğer devletlerin başını ağrıtıyor. Birliğin diğer ülkeleri nezdinde belki de “incir çekirdeğini dolduramayacak kadar” önemsiz bir konuyu Yunanistan kendisi için “millî dâv┠hâline getirdiğinden, koskoca NATO, nasıl bir sonuca gideceğini bilemez duruma geldi.

   Avrupa Birliği’nin Uyguladığı “Güç Politikası” Ekseninde ‘Birlik'in’ Türkiye Tercihi: “Yumuşak Güç” veya “Akıllı/Akılcı Güç” Politikası

Gizem SEVİNDİR

Nietzsche “güç” kavramını tanımlarken; gücün, evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olmasının yanı sıra, tüm detaylarının mikro ve makro kosmosu kapladığını, tüm değişim ve dönüşümlerin ise, bu istencin farklı kisvelere bürünmüş hâli olduğunu ifâde eder.

   Türk Hava Kurumu Tesisleri

H. Nadir BIYIKOĞLU

Cumhuriyetin ilk yıllarında sivil havacılığa verilen önemin sonucu olarak 16 Şubat 1925’te, Atatürk’ün emriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” kurulmuştur. Kurucu üyeler arasında bulunan tayyare makinisti-pilot Vecihi Hürkuş, pilot Şakir Kazım bey, rasıt Hasan İskender bey gibi isimler arasından Cemiyet’in ilk başkanı olarak Atatürk’ün yaverlerinden Cevat Abbas (Gürer) seçilmiştir.

   Rusya-İran Yakınlaşması ve Rusya-Çin Stratejik Ortaklığı

Muharrem EKŞİ

Bu çalışmada, öncelikle Rusya-İran ilişkilerindeki “yakınlaşma” dinamiği konjonktürel koşullar bağlamında ve daha sonra Rusya-Çin ilişkileri “yapısal” faktörler çerçevesinde analiz edilmeye çalışılmıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu