Yıl:9   Sayı: 116   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye’nin bölgesinde giderek artan etkinliği, şüphesiz konjonktürel etkenlerin yanı sıra bölge ülkelerine kıyasla sahip olduğu tarihî, siyasî ve ekonomik gücünün de bir mahsulüdür. Özellikle cumhuriyetin kazanımlarının, eski Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerle mukayesede Türkiye’yi birkaç adım öne çıkartan unsurlar olduğunun hakkını teslim etmek icap eder. Sorunları olmakla birlikte işleyen ve kendi dinamikleri içinde olgunlaşan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri, Türkiye’ye nazaran daha geniş kaynaklara sahip antidemokratik Ortadoğu rejimleri karşısında ülkemizi bölgenin parlayan yıldızı konumuna yükseltmiştir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Millet Sistemi ve Millî Devlet Bağlamında Yeni Osmanlı Projesi

Prof. Dr. Nadim MACİT

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yayılışı, idare ettiği geniş saha, tarihte oynadığı rol ve bıraktığı iz dikkate alınırsa Yeni Osmanlı Projesi / Osmanlı Milletler Sistemi gibi ifâdelerin heyecan uyandırması gayet doğaldır.

   Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ:

“Birlikler Ortak Çıkarlar Üzerine Kurulur!”


2023- Ahmet Davutoğlu’nun Washington Post yazarına verdiği bir mülakat sonrasında Osmanlı Milletler Topluluğu hayali olduğunu öğrendik. Bu hayali nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ö. Yeniçeri-
Sorunuza cevap vermeden önce elimde bulunan kitaptan bir paragraf okumak istiyorum: “Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağı şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz.

   Yeni Osmanlıcılık Siyonist Bir Projedir

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü için, onun yerine imparatorluğun merkezi toprakları üzerinde kurulmuş olan ulusal ve üniter bir merkezî devlettir. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında tarihsel bir bağlantı ve devamlılık vardır.

   Prof. Dr. Çağrı ERHAN:

“Wikileaks Belgelerini Kim Sızdırdı?”


2023- Wikileaks depreminin ardından yaşananları diplomasinin 11 Eylül’ü olarak değerlendirenler oldu. Siz ise siyasî tarihçilerin bayramı olarak nitelendirdiniz. Neden böyle değerlendirdiğinizi anlatır mısınız?
Ç. Erhan-
Bunu değerlendirirken, nerden baktığınız çok önemli. Çünkü nerden baktığınız resmi nasıl gördüğünüzü de etkiliyor.

   Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri-I

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Osmanlı düzeni, kendine özgü bir yapılaşmaya sahiptir. Yönetim veya merkezî sistem, genellikle Enderun’da yetişmiş grupların elindedir. Hanedan-ı Hümayun veya patrimonial yönetimin çekirdeği bu azınlık gruplarına dayanır. Bu oluşumun anatomisini yakından görmemiz yararlı olacaktır.

   “Kürt Açılımı”nın Meşruiyetini Sağlayan Araçlar Üzerine Düşünceler

İkbal VURUCU

Türkiye’de “Kürt Sorunu” olarak tespit ve kabul edilen sorun; “Kürt Açılımı”nın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan çok yönlü dinamiklerin etkileşimiyle, Türkiye’nin millî ve üniter yapısının dönüştürülmesine doğru ciddî mesafeler kat etmiştir. Bu çok yönlü dinamikler elbette tek bir etkene bağlı olarak ortaya çıkmış değildir.

   Türkiye-AB İlişkilerinin Değişmesi Gereken Kodları:

Ömrüye AYAN

1963 yılından itibaren üyelik isteğimizi belirterek kapısında beklediğimiz ve daha sonra da “bekleme odasına” geçtiğimiz Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimiz 48. yılına girmek üzeredir. Neredeyse yarım yüzyıllık bu tarihî ilişki kapsamında AB’ye üye veya aday olan ülkeler arasında Türkiye’nin oldukça ayrı bir yeri vardır.“Ahmet Hamdi Tanpınar” Okumaları-II

Fırat KARGIOĞLU

Yakup Kadri’nin Ankara’sına uğrayış sebebimiz, Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserine diktiği “realist bir göz ile Ankara” tabelasıdır. Şehri tarihsel ve toplumsal mirası içerisinden anlamlandıran/anlatan Tanpınar’ın aksine Yakup Kadri, Ankara’yı, kendisine miras kalan ‘ruh’tan sıyırır ve okuyucuyu Millî Mücadele döneminin soğuk gerçekleriyle yüzleştirir.NATO’nun Lizbon Küreselleşme Zirvesinin Ardından Yeni Algılamalar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılmış, taş taş üzerinde kalmamış kıta Avrupa’sında doğrudan Sovyet tehdidine karşı Avrupa’nın güçlendirilmesi amacıyla bir askerî pakt olarak NATO oluşturulmuştu. NATO, büyük ölçüde askerî güçten yoksun olan Avrupa’nın, askerî güç açığını kapatmak ve de Avrupa güvenlik ve savunma mimarisini ABD’ye bağımlı kılmak amacıyla kurulmuştu.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu