Yıl:11   Sayı: 128   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye, Ortadoğu’da yaşanan önemli gelişmelerin merkezinde, âdeta misyonerlik görevi üstlenmiş gibi, gelişmeleri yönlendirme iddiasındadır. Fakat görünen gerçek, Türkiye’nin olayların yönlendiricisi olmaktan ziyade, önceden planlanan ya da gelişmeler vuku buldukça geliştirilen bir senaryonun tam göbeğine atıldığı ve bütünü görme kudretini her geçen gün yitirmeye mahkûm edildiği kanaatini pekiştirmektedir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Doğu-Batı, tüm ülkeler günümüzde bir kaosun içindedirler. Bunların bir kısmı; kapitalist sistemin inanç ve etikal değerlerden yoksun olması, materyalist bir tırmanışa doğru yönelmesi, bir kısmının da sivil yönetim yapısının eşitlikçi-âdil ve dengeli normlardan uzaklaşarak, tek adam fetişine dönüşmesi sonucudur.

   Dersim İsyânını Yalan Anlatanlar Utansın!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Başbakan Erdoğan, 1937 yılında yaşanan Dersim olaylarından dolayı, “devlet adına özür dileyerek” yeni bir tartışma başlatmış oldu. Tartışma yalnız Dersim’de yaşananlarla ilgili de değil. Dersim’de yaşananlar bir “isyân” mıdır, bir “tedib” midır, yoksa bir “talepte bulunma” mıdır?

   Rıza ZELYUT:

"Dersim Üzerinden Cumhuriyetle Hesaplaşmak İstiyorlar"


2023- İsterseniz öncelikli olarak Dersim’in kısa tarihinden bahsederek söyleşimize başlayalım.
R. Zelyut-
Dersim’in eski halkları kimlerdir bugün tam bilinmemekle birlikte, orada bugün Zaza denilen bir topluluğun olduğu bir realitedir.

   Dersim: Mâsum Bir Tarih Tartışması mı Yoksa “Yeni Türkiye” Tarihine Giriş mi?

İkbal VURUCU

Tarihî olaylar, olgular, kurumlar ve şahsiyetler Türk kamuoyunda ve siyasal yaşamda vazgeçilmez tartışma konularını oluşturmaktadır. Tarih, televizyonlardaki diziler, sinemalar, tiyatrolar, romanlar, hikâyeler ve günü birlik siyasî polemiklere kadar geniş bir sahada gündemin başköşesine oturabilmektedir.

   Dersim Nedir, Ne Değildir?

Ali Rıza ÖZDEMİR

Bugün Tunceli olarak bildiğimiz coğrafyanın eski ismi olan Dersim, bu bölge için geçmişten beri kullanılan bir isim değildir. Dersim adı, bu bölgeye Türklerin 13. yüzyılda yerleşmesi ile kullanılmaya başlanmıştır. Dersim kelimesinin kökeni hakkında iki görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, Dersim kelimesini Farsça olarak açıklar.

   Suriye’de Arap Baharı Hiç Bitmez

Dr. Haktan BİRSEL

2011 yılında Mısır’da başlayan ve önce batıya sonra da kuzey doğuya dönen halk hareketi, Batılı yayın organları ve strateji merkezleri tarafından “Arap Baharı” olarak isimlendirildi. Gelişen olayların kavramsal boyutuna insan hakları korumasının en üst düzeyde gelişeceği beyaz bir demokrasi örtüsü serileceği algılaması yerleştirilmek istendi.

   Gazze’de Hamas, Selefî, El-Kaide Çatışması

Yrd. Doç. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU

Hamas, Hasan El-Benna’nın 1928’de Mısır’da kurduğu İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) hareketinin Filistin’de faaliyet gösteren tek silâhlı örgütüdür. Aralarında doğrudan örgütsel bir bağ olmamakla beraber Hamas, ideolojik/itikadî zemin olarak bu hareketin bir parçasıdır.Libyalaştırılmaya Sürüklenen Suriye

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Kapalı kapılar arkasında komplo kuramlarıyla kotarılan, örgütlenen ve güdülenen tüm meseleler “oldu-bitti” sözcüğü ile ifâde edilirken, bu emrivakiye mâruz kalanın geleceğinin atık tehlike altında olduğu da bilinen bir gerçektir. Komplo kuramı, sanılanın aksine, birçok zeminde yalnızca denenmekle kalmış değildir, aynı zamanda doğruluğu da kanıtlanmıştır.Ulus Devlete Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Yapısı

Prof. Dr. Aygün ATTAR

Kavram olarak “ulus” düşüncesinin Türkiye siyaset anlayışına geç bir dönemde girdiği doğruysa da, kavramın içine aldığı değerlere vurgu yapacak siyasî ve sosyal içerikli duyarlılık arz eden anlayışların canlanmaya başladığı tarih XVIII. yüzyılın sonu olarak kabul edilmektedir.

   Türk Tarihi İçinde Mustafa Kemal Atatürk

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk’ün tartışılmak istenmesinin yoğunlaştığı şu günlerde bu tartışmanın oturması gereken ana çerçeveyi ortaya koymanın büyük bir önemi var. Tabiî ki, nass olan ilâhî dinlerin dahi tartışılabildiği düşünülür ise, tarih içerisinde ne kadar önemli bir rol oynamış olur ise olsun tartışılamayacak hiç bir insan yoktur.

   Darbeler Arasında Bir Cephe Ülkesi: Kırgızistan

Cemil Doğaç İPEK

Türk mitolojisinde yer alan “Kırk Oğuz” efsânesi ve Dede Korkut hikâyelerinde mevcut “kırk kız” motiflerinden ismini alan kadim Türk boyu Kırgızlar ve ülkeleri Kırgızistan son yıllarda maalesef karışıklıklarla, devrimlerle gündeme gelmektedir.

   Bakü, İstanbul ve Kudüs’ün Alternatifidir

Prof.Dr. Anıl ÇEÇEN

Yılbaşı sonrasında Batılı gizli servislerin Ortadoğu ülkelerinde başlattığı karışıklık ortamı, Büyük Ortadoğu projesinin ikinci aşaması olarak öne çıkmıştır. Her geçen gün daha da ilerleyerek devam eden bu sürecin, “Arap baharı” görünümü altında önce bütün Arap ülkelerine daha sonra da tüm İslâm dünyasına doğru dayatıldığı anlaşılmıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu