Yıl:12   Sayı: 152   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez” der Millî Şair Akif. El hak çok doğrudur, lakin bundan 10 sene önce bu sözün zihinlerdeki tedaileriyle bugünkünün aynı olduğunu nedense düşünmüyoruz. Kök değerleri ifâde eden anahtar söylemlere başvurarak, toplumsal birlikteliğin harcı konumundaki ortak kanaatlerle temas kurmak dün daha kolayken; bu durumun bugün -mukayeseli olarak- daha zor olduğunu bizlere düşündüren, son yıllarda etrafımızı saran retçi, tahripçi, inkârcı ve kavgacı söylemin oluşturduğu olumsuz atmosfer olsa gerek.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Varlığımızın Evi: Türk Olmak

Prof. Dr. Altan ÇETİN

Türk düşünce hayatı son birkaç asırdır ifrat ve tefrit sarmalında gidip gelmekte. Nurettin Topçu’nun ifâdeleri ile “Inkılâpçılar, örflerle kıyafet değiştirmede kurtuluşumuzun sırrını aramak gibi gülünç bir dâvâya kendilerini kaptırırlarken, muhafazakârlar; eski hayat şekillerine sımsıkı bağlanmada felâh buldular.

   Prof. Dr. Mehmet ÖZ:

“Millî Devletle Problemi Olanlar Türklüğü Tartışma Konusu Yapıyor”


2023- Türklük kavramı üzerine son dönemde bazı tartışmalar var. Türk Ocakları Genel Başkanı ve bir tarihçi olarak sizin de bu konuda söyleyecek sözleriniz olduğunu düşünüyorum. Kime Türk denir, sorusu ile başlayalım.

   Parçalanmış Tarihe Reddiye

Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Léon-E. Halkin, tarihi bir tanıma sığdırmanın zorluğuna, Edward Hallett Carr ise kaçınılmaz bir şekilde yapacağımız tanımın bizden izler taşıyacağına işaret eder.1 Her şeye rağmen farklı tanımlar arasında müşterek noktaların da olacağını ifâde eden R. G. Collingwood, tarihin ne olduğu, ne hakkında olduğu, nasıl işlediği ve ne için olduğu şeklindeki dört temel sorudan hareketle herhangi bir tarihçinin kabul edeceğini düşündüğü genel geçer bir tarih tanımına ulaşmak ister.

   Kürdler Anadolu’nun Yerli Halkı mı?
Malazgirt’te Kürdler


D. Ahsen BATUR

Siyasî Kürdcülerin yıllardır tekrarladıkları bir yığın saçma iddialar sebebiyle, bugünkü Kürd gençleri de artık ciddî ciddî Misak-ı Millî sınırları içinde kalan toprakların, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tarihen kendilerine âit olduğuna, fakat Türklerin sonradan gelip buraları işgal ettiklerine inanmakta ve eskiden zımnen gönderme yaptıkları hususu bugün açıkça söylemekte ve “topraklarımızı boşaltın” demektedirler.

   Türklerin İslâmiyet’i Kabul Süreci Nasıl Değerlendirilmeli?

Erkan GÖKSU

Tanınmış tarihçi Laszlo Rasonyi’ye göre “Dünya tarihinde, Türklüğün İslâm’a intisabı kadar başta önemsiz görünen, fakat sonuçta tesiri büyük olan başka bir hâdise gösterilmez.” Gerçekten de Türklerin İslâmiyet’i kabulü, neticeleri itibarıyla sâdece Türk ve İslâm tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli hâdiselerinden biridir.

   Tarih Felsefesi Bağlamında Günümüzü Anlamak

Dr. Mustafa AKSOY

Bu makalede tarih nedir, tarih felsefesi nedir sorularına cevap aramadan doğrudan tarih felsefesinin günümüzü anlamada oynadığı role değineceğiz. Bilindiği gibi sosyal hayat, tarihî süreç içinde oluşur ve devam eder. Bu süreçte sosyal hayatı insanın aklının aldığı birçok fizikî ve sosyal konu etkiler.

   Anadolu Kültüründe Antik Türklük Profili-II

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Yukarıda belirttiğimiz üzere, Asyatik göçler, Anadolu’ya Oğuz-Türkmen göçlerinden çok önce başlamıştır. Cahen, Türk Anadolu’nun tarihini, fetihlerden Moğol dönemine değin geçen süreyi göz önüne alarak, dört bölüm içinde incelenebileceğini ileri sürmektedir:Siyasî İslâmcı İktidar Düzeneğinde
İnsan Hakları, Demokrasi ve Birlikte Yaşamanın İmkânı


Prof. Dr. Nadim MACİT

1990 sonrası dünyada dinlerin ve dinî-politik hareketlerin yükselişi ve demokratikleşme vurgusu, iki önemli gelişme sayılmaktadır: Birincisi: Dinin özgün dilini anlama ve içselleştirme yerine siyasî tatbikatı haklılaştırma aracı olarak kullanılmasıdır. Din ve dinî kimliklerin toplu katliam silâhlarına dönüşmesi, kutsala bürünen siyasetin biçimsiz ve şiddete açık diliyle doğrudan ilişkilidir.Türk Hava Savunma Sistemi Ve Çin Füzeleri

Doç. Dr. Sait YILMAZ

Türkiye’nin uzun zamandır beklediği Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemi ihalesi Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin 26 Eylül 2013'teki toplantısından sonra Çin’in CPMIEC firmasına verildi..NATO üyesi olmayan bir ülkeyle yapılan bu anlaşma kısa sürede başta ABD olmak üzere diğer NATO ülkelerinde ciddî rahatsızlıklara neden oldu.

   Doç. Dr. Salih ŞAHİN:

“Gelecek 20-30 Yılda Türkiye Nüfusu Yaşlanacak”


2023- Sayın hocam isterseniz öncelikle milletlerin yaşamında nüfus ne anlam ifâde eder sorusuyla başlayalım söyleşimize.
S. Şahin-
Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğu nüfus olarak tanımlanır.

   Yeni Bir Çerçeveden Türkiye-ABD İlişkileri

Prof.Dr. Esat ARSLAN

Başlangıçtan günümüze Türkiye ABD ilişkileri bir bütün olarak ele alındığında retoriğin, nutuklarda ifâde edilen güzel sözlerin, hamasetin çokça yer aldığı görülmektedir. Hitabetin ve belagatin en güzel örneklerinin ortaya konulduğu bu düzlemde son zamanlarda Türkiye’deki iktidarın, son açılımlarıyla, ayakları yere basan bir vaziyete geldiği müşahede edilmeye başlanmıştır.

   İstikrarı Göreceli Bir Ortamda Enerji Satrancı Oynamak
Irak’ın Enerji Kaynakları


Dr. Haktan BİRSEL

Ekonomik güç, günümüzün strateji yapılanmasının ve anlayışının en önemli aktörü konumuna gelmiştir. Onu da şekillendiren tabiî ki enerji kaynaklarıdır. Bugün uluslararası ortam yeniden bu yönde hareketlenmeye başlamış ve enerji kaynaklarına hâkim olmak veya bu kaynakları kesintisiz ve ucuz elde etmenin yollarını aramak yönünde kendisine yeni stratejiler oluşturmaya başlamıştır.

   Ankara’dan Irak Türkmenlerine Destek

Hasan KANBOLAT

6 Aralık gecesi Ankara’da Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşad Salihi ve ITC Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikteydim. Dışarıda buz gibi Ankara ayazı vardı. Erşad Bey, başarılı görüşmelerin mutluluğu ile geç bir akşam yemeği yiyordu.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu