Yıl:13   Sayı: 164   Fiyatı: 10 TL


  
 

Tarihin içinde bulunduğumuz aşamasında bizi yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmelerin nasıl bir istikâmete doğru evrileceğini belirleyen ana etken, maalesef genelde Batı’nın özelde ise ABD’nin nasıl bir stratejik tutum belirleyeceğiyle yakından alâkalı. Batı’nın stratejik tutumunu belirlemesi şüphesiz önemli; ama neticeyi garantilemeye artık yetmiyor.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Obama'nın Politika ve Stratejilerinin ABD’nin İç ve Dış Politikalarına Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

Barack Obama, 2008 yılında “Change” (Değişim) sloganıyla, ABD'nin 44ncü Devlet Başkanı seçilmiştir. ABD başkanlık tarihinde ilk kez, Afrika kökenli bir siyah Amerikalı Başkan olmuştur.

   Obama’nın Başkanlığını Kurtarmak İçin Son Şansı

Leslie H. GELB

Görev süresinin bitimine iki yıl kala, Obama’nın tarih kitaplarındaki yerini yeniden yazabileceğine dair bir bahse, ona gönül vermiş yahut da avukatlığına soyunanlardan geriye kalan bir avuç insanın bile kolay kolay girmesi mümkün görünmüyor.

   Beylerbeyi ve Ak-Saray’dan Bakılınca Görülenler

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin İslâm dünyasının tek demokratik ve gerçek anlamda laik ülkesi olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. Ancak Türkiye, 1940’ların sonlarında demokrasiye geçtiği için günümüzün gelişmiş Batılı demokratik ülkeleri gibi “üçüncü dalga” bir demokrasi olarak değil de, “ikinci dalga” bir demokrasi anlayışıyla dünya demokrasi tarihinde yerini almıştır.

   ABD’nin ve Avrupa’nın Kolayca Atlatamayacağı Bir Travma; Avrasya’da Çöküş

Dr. Haktan BİRSEL

Soğuk savaşın sona ermesinden neredeyse çeyrek yüzyıllık bir zaman geçti. Bu sürecin tamamı Orta Asya merkez olmak üzere Avrasya hâkimiyet mücadelesi olarak isimlendirildi. Başlangıçta konulan hedeflere hiçbir zaman ulaşılamadı ve bu nedenle de gelişen durumlara göre yeni yönler belirlenmeye çalışıldı.

   Hangi Amerika: Amerikan Devleti mi? Küresel Sermaye mi?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünya ana karasının karşısında yer alan Amerika kıtasının kuzey bölgesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasından başlayarak yaklaşık yüz yıldır, en büyük süper güç olarak küresel politikaların yürütülmesinde başat role sahip bulunmaktadır?

   Yolsuzluk: Yeryüzünde Fesat Çıkarmanın Bir Türü

Prof. Dr. Nadim MACİT

“Yeryüzünde fesat çıkarmak” Kur’ân’ın sık kullandığı bir ibaredir. Bu ibare farklı bağlamlarda kullanılır ve anlamını kullanıldığı bağlamdan alır. Yeryüzünde fesat çıkarmanın en dikkat çekici bağlamlarında birisi: Servetin tekelleşmesi, kötüye kullanılması ve batıl yollarla insanlarını malını yemek, yâni yolsuzluktur.

   Avrupa Birliği'nde Sağcı Hareketlerin Canlanması ve İslâm Karşıtlığı

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN

Avrupa'yı on yıldan daha uzun bir süredir rehin alan ağır ekonomik krizler sebebiyle eski güçler, diğer bir deyişle politik sağcılar, kendilerini yeniden biçimlendiriyorlarmış gibi görünmektedirler. Yaşanan ekonomik kriz bu biçimlendirmeyi beslemektedir: İşsizlik, düşen reel gelir, ortalığı kasıp kavuran güvensizlik ve buna eşlik eden perspektifsizlik...Doğu Akdeniz ve Ege’de Egemenlik Yarışı

Gözde KILIÇ YAŞIN

Sıcak savaş ihtimali doğuran krizleriyle Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları, gerek Kıbrıs sorununun gerek İsrail-Gazze anlaşmazlığının ve kuşkusuz ki Türkiye’nin bu bölgedeki pozisyonunun yününün belirlenmesinde en etkili faktörlerdendir.Din Görevlilerinin Ebu Hanife ve İmam Mâturîdî Hakkındaki Bilgi Düzeyleri-II

İkbal VURUCU

İslâm düşünce tarihinde, İslâm’ı anlama, açıklama ve yaşamaya yönelik birbirinden farklı yorum gelenekleri ortaya çıkmıştır. Kimisi, dini anlama ve anlamlandırmada olgunun tahliline büyük önem vererek aklın ve akıl yürütmenin nüfuz alanını genişletmekte; kimisi aklı ayet, hadis ve dinî metinlerin lafzî anlamına hapsederek metnin hâkimiyetini kurmaya çalışmaktadır.

   Zaza Halk Sofizmine Dair Mitolojik Notlar-II

Dr. Yaşar KALAFAT

Anadolu Zazalarından Alevî-Bektaşî-Kızılbaş olanlarına dair bilgi verirken M.Şerif Fırat, açıklamalarının bir bölümü için Besim Atalay’ı32 esas almaktadır. O’na göre, XI. yüzyılda Zaza Alevîliği Şiî-Caferîlik üzerinden Nişabur-Horasan-Türkistan’a sızmış, Vahdet-i Vücut’çu tasavvufî görüş Şamanizm’in bazı görüşleri ile sentez oluşturmuştur.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ARALIK.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu