>">
Türkiye’nin uzun zamandır gündemini işgal eden ve geleceğimizi her durumda etkileyecek iki konu, önemini korumakla birlikte önceliğini seçimlere bırakmaya başladı. “AB treni kaçıyor” sloganları altında uyum yasalarının çıkartılması ile bir bekleme sürecine giren Türkiye’nin AB macerası, açıklanan ilerleme raporu ile netlik kazandı. Bizim de dergimizde daha önce değindiğimiz gibi, AB Türkiye’yi yakın ve orta vâdede üye olarak almayı düşünmediğini bu raporla bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin ulus-devlet yapısını bozmaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmede uyum yasalarını çıkarttırmak sûretiyle önemli bir mesafe alan AB’nin, bundan sonraki stratejisini anlayabilmek çok zor gözükmüyor. AB yanlısı mahfillerin uyum yasalarını Meclis’ten geçirdikten sonra seslendirmeye başladığı, bu hükümleri uygulayacak bir siyasal yapının seçimleri kazanması gerektiğine ilişkin söylem, AB yetkililerinin yeni stratejisi olacağa benziyor.  
Devam
 


Geleceğin Üniformaları “Kaslı” Olacak
Katır Doğurdu...
Camlar Dile Gelecek, Her Şeyi Söyleyecek...
Sanal Banka İle Soygun
Sanal Mide
Ozon Deliği Küçülüyor 
İyi Hava Etkili Oldu
Uzayın Düz Olduğu Doğrulandı
Dijital fotoğraf makinesi satışları patladı 
Mouse’ların soyu tükenecek
Çift kişilik laptoplar geliyor
Cep telefonu eskiyince çevreyi kirletiyor Zihinsel İnşa Aracı Olarak İletişim ve Medya
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİGerçeğe ulaşmada basılı, sesli ve görüntülü iletişim araçlarının büyük bir etkisi vardır. Geçmişte yazı, okunan maddeyi; sinema ise hareket eden görüntüyü yaratmıştı. Bilgisayar ve basım araçları ise, yazıyı ve resmi sonsuz sayıda çoğalttı ve ebedîleştirdi. Televizyon görüntüyü gerçekle bütünleştirerek çekici ve sihirli hâle getirdi.

Devam

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nurettin GÜZ İle Söyleşi


Medyanın
Tek Güç Kaynağı Vardır.
O da
Hedef Kitlesidir


Kamuoyunun Manipülasyonunda
Kamuoyu Yoklamaları

Doç. Dr. B. Zakir AVŞARHer seçim öncesinde mutlaka tartışılan konuların başında yeralan kamuoyu yoklamalarının ve bunların medya yoluyla sunumunun seçmen tercihlerine ne gibi etkisi olduğu konusu, 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri vesilesiyle bir kez daha ülke gündemine taşınmış bulunmaktadır. Üstelik, 1995 ve 1999 seçim dönemlerinden faklı olarak bu seçim döneminde, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında
Kanun’da 4756 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun hükümlerini de ilgilendirmesi dolayısıyla, Yüksek Seçim Kurulu, seçim dönemi yasakları kapsamında her türlü kamuoyu yoklaması, anket ve mini anket, vb. yöntemleriyle elde edilecek bilgilerin seçimlerden önceki 7. güne kadar yayınlanabilmesine imkân vermiş bulunmaktadır.  Devam

Medya Kontrolü
Noam CHOMSKY


Önce size demokrasinin iki karşıt kavrayışından bahsedeyim. Birincisi, demokratik bir toplum yapısı içinde, kamuoyu, kendisini etkileyen politikalar uygulanırken yönetime anlamlı bir yolla katılır ve enformasyon kaynakları açık ve özgür bir biçimde işlevini yerine getirir... İkinci demokrasi anlayışında ise, kamuoyu, kendisini ilgilendiren politikaların yönetilmesinde devre dışı bırakılır ve enformasyon araçlarının çalışması sınırlı tutularak, sıkı bir kontrol uygulanır. 
Devam


İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr.
Ümit SAYIN İle Söyleşiİstihbarat
Örgütlerinin
Büyük Hayâli:

Zihin Kontrolü


CIA ve Zihin Kontrol Operasyonları
Ömer ÖZKAYA


Amerikan Senatosu Parlamento Komitesi’ne istihbarat faaliyetleriyle ilgili olarak istihbarat kurumlarında ajanların yasadışı faaliyetlere başvurup başvurmadığı, idari şubenin ve istihbarat faaliyetlerinin parlamento tarafından denetiminin yeterli olup olmadığı ve Amerikan vatandaşlarının haklarının korunmasında varolan kanunların yeterli olup olmadığının araştırılmasını istedi. Verilen emre göre; Parlamento Komisyonu, kimyasal ve biyolojik maddelerin istihbarat teşkilatları tarafından deneylerde kullanımı üzerine çalışma başlattı.  
Devam


Irak Operasyonu Öncesi
Kafkasya’da Rus-Amerikan Rekabeti
Mahmut Niyazi SEZGİN11 Eylül sonrasında, ABD’nin geçen günlerde resmen açıkladığı ulusal güvenlik stratejisinin gayrı resmî olarak fiiliyata geçmesiyle birlikte, yeni küresel düzenin ağırlık merke- zini oluşturan Avrasya’nın Orta Asya’yla birlikte iki kilit noktasından birini teşkil eden Kafkasya’da önemli jeopolitik gelişmeler  cereyan etmektedir. Bu gelişmeleri, “uluslararası terörizme karşı ortak mücadele” görüntüsü içerisinde gerçekleşmesine rağmen, gizli bir Rus-Amerikan rekabeti olarak tanımlamak mümkündür.
Devam
Teknoloji
Zihinsel İnşa Aracı Olarak
İletişim ve Medya

Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ
Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nurettin GÜZ ile
Söyleşi:
Medyanın Tek Güç
Kaynağı Vardır.
O da Hedef Kitlesidir

Kamuoyunun Manipülasyonunda
Kamuoyu Yoklamaları

Doç. Dr. B. Zakir AVŞAR

Medya Kontrolü
Noam CHOMSKY

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit SAYIN
ile Söyleşi
:
İstihbarat Örgütlerinin Büyük Hayâli: Zihin Kontrolü

Terör ve Şiddet Bağlamında
Türk Medyası

Dr. Cengiz ÖZDİKER
CIA ve Zihin Kontrol
Operasyonları 
Ömer ÖZKAYA
Medyada Zihin Kontrol Haberleri
Çev.: Selin E. KORKMAZ
Gözucu
Hazırlayan: Fatih YILMAZ
Irak Operasyonu Öncesi Kafkasya’da
Rus-Amerikan Rekabeti
Mahmut Niyazi SEZGİN
Azerbaycan’ın Kalkınma Stratejisinde Petrolün Önemi: Ortodoks Bakış Açısıyla
Doç. Dr. Gubad İBADOĞLU
Okuma Salonu
Hazırlayan: Mehmet  KUTAY
İndeks
    


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    

Dünya,
Batı ve
İslam

Yazar:
Arnold J.
Toynbee

Yayınevi: Pınar
Sayfa: 94

Tarih çalışmaları ve tezleri ile tanınan ve 12 ciltlik “Tarih Üzerine Bir İnceleme” isimli eserinde, uygarlıkların gelişimi ve çöküşü üzerine araştırmalarını yayınlayan ünlü tarihçi Toynbee’nin, Pınar yayınlarından çıkan kitabı “Dünya, Batı ve İslâm”, BBC’nin daveti üzerine verdiği “Reith Dersleri” adlı konferans metninden oluşturulmuş.
Kitabına isim verirken neden önce Dünya’yı sonra Batı’yı kullandığını açıklayan Toynbee, bunu iki temel sebebe dayandırıyor: 
“Birincisi, Batı, hiçbir zaman dünyanın tamamı olmamıştır. İkincisi de, Dünya-Batı karşılaştırmasında en önemli tecrübe sahibi olan taraf Batı değil her zaman Dünya olmuştur. 
Devam30 Ağustos’ta Genelkurmay eski Başkanı Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU tarafından törenle ziyarete açılan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”, vatandaşlarımız ve yabancı turistlerin büyük ilgisine mazhar oluyor. Müze yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, bu etkinlikten sonra Anıtkabir’e gelen ziyaretçi sayısında, önemli ölçüde artış yaşanmış. 
Ziyaret sırasında bizim gözlemlerimiz de aynı olguya vurgu yapıyor. Özellikle yabancı turist gruplarının, Mustafa Kemal ATATÜRK ve Anıtkabir hakkında, büyük bir merak ve hayranlık içinde olduğunu görüyoruz. “Ulusal Egemenlik” kavramının ülkemizde de çeşitli yönlerden tartışılmaya açıldığı ve ne yazık ki kimi çevreler tarafından saldırıya muhatap tutulduğu şu günlerde, özellikle Anıtkabir’de böyle bir etkinliğin düzenlenmesi, son derece anlamlı ve faydalı olmuştur.
Anıtkabir’de şeref salonunun altında bulunan üç bin metrekarelik sütunlu alanda kurulan müze, farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı bir biçimde sunmaktadır.
Mîsak-ı Millî Kulesi kapısından girilen müzenin üç ana bölümü bulunmaktadır. Birinci bölümde Atatürk’ün özel eşyaları sergilenmekte; ikinci bölümde panorama ve yağlı boya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ile Kurtuluş Savaşı yer almakta; üçüncü bölümde ise ayrı ayrı düzenlenmiş hollerde Milli Mücadele ve devrimler anlatılmaktadır.
Devam


Son Güncelleme Tarihi: 18.EKİM.2002
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif