:: Adres ve Telefon Değişikliği ::
  
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 195/3
   Balgat / ANKARA
   tel: 0 312 215 96 98 - 0 312 472 23 23
   belgegeç: 0 312 472 11 11>">

Tarihin kaydettiği en enerjik ve hareketli milletlerin başında gelen Türk milleti yaşadığı maceralı geçmişinde, büyük zaferlerin yanı sıra, yok olma noktasına kadar gelen mağlubiyetler ve yıkılışlar da vardır. Kazanılan zaferlerle yükselen millî varlığımız, ciddî mağlubiyetlerle de tehlikeye düşmüştür. 
Hem nitelik hem de nicelik açısından, Türk tarihindeki muhteşem devletlerin başında gelen Osmanlı Türk İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden silmek için yapılan emperyalist saldırılar, Türk milletinin yeniden bir var oluş mücadelesine girmesini zorunlu kılmıştır. Emperyalizmin Türkleri önce Avrupa’dan sonra da Anadolu’dan kovarak Orta Asya’ya sürmek için belirlediği “Şark Politikası” stratejisi sonucunda işgal edilen Anadolu’da başlayan Millî Mücadele, işte bu varoluş iradesinin bir göstergesi, kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânı ise bu mücadelenin bir neticesidir.

 

devam


Uzaydaki Çekik Gözler
Gören Kulaklar
Askeri Sonarlar Balina Katili
Kainat Yoksa Futbol Topu Gibi mi?
Gece Uykusu Anıları Tazeliyor
ABD, Füzeleri ve Hava Saldırılarını Zeplinlerle İzleyecek
Fotosentezin derinliklerinde 
Biri gider, biri gelir
Ozon deliği rekor düzeyde
Geleceğin ofisleri
Virüsler giderek daha karmaşık oluyorayrıntılar


Meşrûiyet Kavramı Çerçevesinde Cumhuriyet ve Res Publica

Durmuş Hocaoğlu

Türkiye'de Cumhuriyet’inin yıldönümleri münasebetiyle yapılmakta olan tartışmalarda kanaatimizce eksik olan, üzerinde ehemmiyetine nispetle durulmayan önemli bir taraf bulunmaktadır: "Cumhuriyetimiz"in "Cumhuriyet" kavramı ile olan ilgisinin incelenmesi.
Böyle bir inceleme, bizi, önce genel olarak "Devletin Meşrûiyeti"nin ve sonra bununla bağlantılı olarak "Cumhuriyetin Merşûiyeti"nin irdelenmesine götürecektir.ayrıntılar


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi

Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumdaayrıntılar


Türkiye'de Cumhuriyet Kimliği

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinden birisi olan İsviçre'de bir halk oylaması yapıldı ve ülkenin resmî dili belirlendi. Uzun bir süredir bağımsız bir devlet olarak yaşamını sürdüren İsviçre gibi bir ileri ülkenin tam ikibinli yılları geçerken resmî bir dil belirlemek zorunda kalması gerçeği karşısında düşünmek gerekiyor. Çünkü postmodernizm akımının körüklendiği bir dönemde ortaya çıkan genel eğilimlere ters bir durumun en gelişmiş ülkelerden birisi olan İsviçre'de ortaya çıkması gerçek anlamda bir çelişkiyi ortaya koymaktadır.ayrıntılar


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nın Temel Nitelikleri 

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Millî Mücadele’nin Dış Politikası
Uluslararası ilişkileri şekillendiren dış politika insanlık tarihi kadar eski bir alandır. Dış politikanın temel hareket noktasını millî menfaatler oluşturur. Temel hedef, barışın korunması, yabancı devletlerle iyi ilişki ve işbirliğini geliştirmektir. Bu ilişkiler iki taraflı veya çok taraflı olarak yürütülür. Hemen her ülkenin dış politikasını oluşturan, yönlendiren farklı etkenler vardır.ayrıntılar


Seksen Yıllık Cumhuriyet'in Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

Fransız inkılâbının mahsulü olan cumhuriyet fikri, Türkiye’de Osmanlı Devleti’nin yıkılışıyla birlikte kurulan yeni devletin hükûmet şekli olarak ancak 1923 yılında benimsenmiştir. Cumhuriyetin ilânı sürecine gelinceye kadar Osmanlı toplumunun yenileşme döneminden geçtiği de hatırlanırsa Cumhuriyetin ilânı meselesini sâdece 1923 yılı Ekim ayında aniden ortaya çıkmış bir sosyo-kültürel hareket olarak değerlendirmemek gerekir.ayrıntılar

  

Türk Aydını Üzerine Düşünceler

Özcan Yeniçeri

Bağımlı, geri kalmış milletler ve ülkeler için; esaret, geri kalmışlık ve uşaklık sorunu yoktur, aydın sorunu vardır. Halkları sağlıklı hedeflere yönelten de, gaflet ve dalâlet içine itenler de o ülkenin aydınlarıdır. Aydını güçlü olan bir ülkenin siyaset, ticaret ya da devlet adamlarının güçsüzlüğünden söz edilemez. Aydın halkın yaratıcı gücünün, sağlıklı hedeflere yöneltebilir de köreltip kötürümleştirebilir de...ayrıntılar

 
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Erdem ile söyleşi

Misyonerlerin; Dinî, Ekonomik ve Siyasî Hedefleri Vardır. ayrıntılar

 
Amerika’da Ermeni Lobi Faaliyetleri:

Sözde Soykırım Tasarısı Sonbaharda Tekrar Kongre Gündemine Gelecek mi?


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin


Bundan yaklaşık iki ay kadar önce Amerikan Kongresi’nde ele alınan ve Ermeni lobileri tarafından hazırlanan sözde soykırım tasarısı Türkiye gündeminin üst sıralarını işgal etmişti. O dönemde, medyada çıkan yorumlarda bu tasarının Kongre’den geçebileceği ve dolaysıyla Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği belirtilmişti.ayrıntılar

 

Azerbaycan’da Ulus-Devlet ve Ulusal Kimliğin Gelişimi

Dr. Ayla Göl


Türk halkı olarak toplumsal ve kültürel açıdan kendimizi en yakın hissettiğimiz Azerbaycan halkının kimliğini gerçekten biliyor muyuz? Neden Kuzey Azerbaycan halkının kimliğini tanımlarken, gerek Türkçe gerekse İngilizce ve Azeri literatürde “Azerbaycanlı Türkler”, “Azerbaycanlılar” ya da “Azeriler” gibi farklı ifâdeler kullanılmaktadır? Söz konusu çalışma bu soruların yarattığı bilimsel merakın ürünüdür. Bu soruların yanıtları aranırken modern ulusçuluk kuramları çerçevesinde ileri sürülen ulus-devlet ve ulusal kimlik bağlantısı temel paradigma olarak alınmıştır.ayrıntılar


Teknoloji

Meşrûiyet Kavramı Çerçevesinde Cumhuriyet ve Res Publica
Durmuş HOCAOĞLU

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda

Türkiye'de Cumhuriyet Kimliği
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın Temel Nitelikleri
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

Seksen Yıllık Cumhuriyetin
Kimlik Meselesi

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

Cumhuriyet Aydını Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ERDEM ile Söyleşi
Misyonerlerin; Dinî, Ekonomik ve Siyasî Hedefleri Vardır

Gözucu

Amerika'da Ermeni Lobi Faaliyetleri:
Sözde Soykırım Tasarısı Sonbaharda Tekrar Kongre Gündemine Gelecek mi?

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Azerbaycan'da Ulus-Devlet ve Ulusal Kimliğin Gelişimi
Dr. Ayla GÖL


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Aydın Sınıfın Anatomisi
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
Timaş Yayınları


Aydınlar için
söylenmeyeni söylemek…


Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, son çalışması olan “Aydın Sınıfın Anatomisi”nde, sosyoloji geleneğimizde bugüne kadar bâkir kalmış bir alanı yâni aydın sınıfın tarihsel rolü ve toplumsal tabakalaşma sürecini inceliyor.

devam
Karanlığın ışıktan sakladıkları…

Çekoslavakya’dan kalkarak, gizli gizli hayallerini kurduğu Amerika’ya gelen Selma, bir polisin evinin bahçesindeki karavanda oğluyla birlikte kalmaya başlıyor. Genetik olarak taşıdığı bir hastalıktan dolayı yavaş yavaş kör olduğunu kimseye söylemek istemiyor. Hastalığını açık ettiğinde, oynadığı küçük oyunun bozulmasından korkuyor çünkü.
Oynadığı bu küçük oyun, çok sevdiği müzikallerin hayâlini kurmaktan başka bir şey değil. Fabrikada çalışırken bile, duyduğu çok alçak seslerden, tınılardan kendine bambaşka bir dünya inşa ediyor. Selma, hayâl kurmaya başladığında, makine ve insan seslerinin birbirine karıştığı, rahatsız edici/kulak tırmalayacı gürültülerden başka hiçbir şey duyulmayan fabrika bir anda, muhteşem bir müzikalin sahnelendiği büyüleyici bir salona dönüşüyor. Az önce, kafası önünde, yaptığı işten başka hiçbir şey görmeyen insanlar dans etmeye başlıyor. Ve her zaman, ayakları yerden kesildiğinde Selma’yı “tutacak” birileri çıkıyor.


devam


Millî sinemaya
‘inancımız’ tam


İlk sayısı 1991 yılında yayınlanan ve çeşitli sebeplerden dolayı yayınına uzunca bir süre ara verdikten sonra geçtiğimiz Temmuz ayında yeniden raflardaki yerini alan aylık sinema dergisi Antrakt Eylül sayısında, millî sinema kapağıyla çıktı. Millî sinemayı, “inanç sineması” olarak tanımlama nedenlerini ise derginin Genel Yayın Yönetmeni Burçak Evren sunuş yazısında şöyle açıkladı: “(…) Millî olmakla işe koyulmuş, ama sonradan dinî olmuş, ulusalla örtüşmeyince de öyle kalmış.


devam
  

Son Güncelleme Tarihi: 16.EYLÜL.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif