Yıl:8   Sayı: 90   Fiyatı: 6.5 YTL  

Küresel ekonomik sistem, 2007’nin başında ilk sinyalini vermeye başlayan finans krizinin yıkıcı etkisiyle yüzleşiyor. ABD’de başlayan tsunaminin neleri vuracağı, hangi boyutlarda hasara sebebiyet vereceği kestirilmeye çalışılırken muhakkak olan; 2002’den bu yana likidite bolluğundan kaynaklanan küresel “Lale Devri”nin nihayetlendiği, borçlanmak sûretiyle gerçekleşen tüketim çılgınlığının sonuna gelindiğidir. Nisan 2007 tarihli 2023’ün nüshasında sinyal vermeye başlayan küresel finans krizinin Türkiye’ye etkilerini değerlendirmeye almış ve o tarihte bugünlerde hissedilen krize işaret ederek, Türkiye’nin aşırı borçlanmaya dayalı, üretimden kaynaklanmayan ekonomik yapısının kırılganlığına dikkat çekmiştik.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Para Medeniyetinin İflâsı

Prof. Dr. Özcan YENİÇER

Küreselleşme kimine göre “refaha giden yol” kimine göre de yerli ve millî kültürlerin tahribinden, artan yoksulluğa ve perişanlığa kadar sayısız problemin kaynağıydı. Rosenberg yaşanan dönemi “küreselleşme çalışmaları çağı” adını vermişti.

   Prof. Dr. Erinç YELDAN ile Söyleşi

Neoliberal Politikaların Sonu

2023-ABD’de yaşanan kriz, küresel bir boyuta ulaştı ve tsunaminin nereleri vuracağı şu anda tartışılıyor. Fakat bu krizin mahiyetiyle ilgili bir netlik söz konusu değil. “İşte konut kredilerini ABD’li vatandaşlar ödeyemedi, türev piyasalar çöktü” deniliyor. Bu kriz gerçekten buradan mı kaynaklanıyor?
E. Yeldan- Çok can alıcı bir nokta. Ben öyle zannediyorum ki bu piyasa aktörleri denilen kesimin de, “piyasa kendi kendini nasıl olsa düzeltir,

   Finansal Krizin Çökerttiği Neoliberalizm: Kutsal İneğin Eleştirisi

Kubilay KAVAK

ABD’de yaşanmakta olan ve yaygın medyalar sâyesinde bütün dünyanın eşanlı haberdar olduğu ekonomik bunalım, sâdece sistemik bir krize değil, aynı zamanda -medeniyet yapıcı dinamikler açısından- paradigma değişimine götürecek bir çöküşe işaret etmektedir.

   Küresel Mâlî Krizin Nedenleri, Gelişimi ve Etkileri

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

Son günlerde dünyanın ve ülkemizin en önemli gündem maddesi olan, piyasaları altüst eden ve giderek kontrol dışına çıkan küresel mâlî kriz öncelikle ABD’deki “mortgage krizi” ile başladı.

   Kapitalizm Çöküyor Mu?

Prof. Dr. Serdar ALTINOK

Ekonomik sistemlerin işleyişinde “devlet” ve “piyasa” mekanizmalarına uygun görülen rollerin önemi çok eski bir tartışma konusudur. Adam Smith’in “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” felsefesi ile kurguladığı ve ekonomiye hiçbir müdahale olmadan kendi dinamikleri ile yürütülmesini esas alan serbest piyasa ekonomisine dayalı neoliberal politikalar ciddî eleştiriler almaktadır.

   Küresel Mâlî Erime

Michel CHOSSUDOVSKY

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (DJIA), borsanın 11 Eylül saldırısından sonra yeniden işlemlere başladığı tarih olan 17 Eylül 2001’den sonraki en büyük düşüşünü gerçekleştirerek 504 puan (%4,4) birden geriledi. Mâlî heyelan durdurulamayarak devam etti ve bir hafta içerisinde Dow Jones’un 800 puandan fazla değer kaybetmesine sebep oldu.

   Tarihin Sonu Değil; Eko-Politik Kriz

Prof . Dr. Nadim MACİT

“Tarihin Sonu” tezi Fukuyama’ya âit. Ancak herkesin kullandığı “küresel sistem” ifâdesi “tarihin sonu” düşüncesiyle buluşur. Bunlardan hangisi esas alınırsa alınsın söylenmek istenen şudur: Batılı değerler eşsizdir. Politik ve ekonomik değerler nihâî sınırlarına ulaşmıştır.Çok Kutuplu Dünyada 7. Kutup

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Pekin Olimpiyatları’nın başladığı gün, iki bin sekizin, sekizinci ayının, sekizinci günü saat sekizdeki askeri harekât ile dünya düzeni tek kutuplu bir yapılanmadan çok kutuplu yeni bir sürece doğru biçim değiştirmeye başlamıştır. Herkes Pekin Olimpiyatlarını izlerken, Amerikan vatandaşı Gürcistan Başkanı, bir askerî harekât ile kendisine başkaldırmış olan Güney Osetya bölgesinde yeniden otoritesini oluşturmak istemiştir.Sanal Görüntü: İki Kutuplu Dünya Reel Politik: Çok Kutuplu Dünya

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” kitabında belirttiği, ABD ve AB’nin kesinlikle kuracağını sandığı “Tek Kutuplu Dünya”, maalesef üçüncü milenyumla birlikte tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır.

   Çok Kutuplu Dünyada Türkiye ve Türk Dünyasının Tercihi Nasıl Olabilir?

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Gürcistan’ın Ağustos 2008 başlarında kendi toprakları saydığı Güney Osetya’ya yapmış olduğu askerî harekât üzerine, bu topraklar üzerinde Rus kuvvetleriyle karşı karşıya kaldı. Rusya, bu bölgede “Rus pasaportlu” insanların çoğunlukta bulunduğunu ve Gürcistan’ın silâhsız halka ateş ettiği gerekçesiyle Gürcistan’ın karşı koyması mümkün olamayan askerî gücü ile önce Güney Osetya’ya, ardından da Gürcistan topraklarına girdi.

   Yeniden Yeni Dünya Düzenine Doğru

Haktan BİRSEL

İnsanlar varoluşlarından itibaren toplumlar hâlinde yaşamışlardır. Toplumlar ise kendilerine özgü kimlikler yaratmışlar ve kültürel özellikler edinerek birbirlerinden farklılaşmışlardır. Kültürel öğelerin içinde doğal olarak oluşan hâkimiyet, büyüme, genişleme ve zenginleşme düşünceleri, toplumları, savaşmaya, çeşitli ittifaklar oluşturarak bulunulan coğrafyada koruma sistemleri teşkil etmeye itmiştir.

   İlk Uçak Fabrikalarımız: TOMTAŞ Tesisleri

H. Nadir BIYIKOĞLU

Cumhuriyetimiz’in ilk yıllarından itibaren ülkemizde havacılığın gelişmesi ve havacılık sanayiinin kurulması amacıyla büyük çabalar gösterilmiştir. Uçakların 1. Dünya Savaşı ve özellikle Kurtuluş Savaşı’ndaki yararları gözönüne alınarak, bu dönemde havacılığa özel bir önem verilmiş;

   Türk Tarih Felsefesi
Yazar: Mehmed Niyazi
Yayınevi: Ötüken


Hayat canlı bir organizma gibidir, gelenek ve göreneklerimiz, yönetim sistemimiz, yemeklerimiz, elbiselerimiz her geçen günle değişiyor. Bu değişmeler hayatın dinamizminin bir sonucudur. Bünyesindeki bu muharrik güçten yoksun bulunsaydı, fosilleşmek hayatın kaderi olurdu.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu