Yıl:9   Sayı: 114   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Söze belki de, en sonunda söylenmesi gereken cümleyi başta zikrederek girmek daha doğru olacak: 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti “yeni” bir cumhuriyete doğru hızla sürükleniyor. 2023’ün muhtelif sayılarında ısrarla dikkat çekmeye çalıştığı bu nihâî hedefe vasıl olmak için son sekiz senedir neler yapıldığını hatırlamak isteyenler arşiv sayılarımıza göz gezdirebilirler. Bu zahmete katlanmak istemeyenler için ise şu hatırlatmayı yapmak yeterli olacaktır kanaatindeyiz: Geçmişte terör örgütü lideri Öcalan’a “sayın” denilmesi toplumsal sinir uçlarını harekete geçirirken, bugün İmralı sâkini ile müzakere süreci başlamıştır.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Federasyon ya da Bölünme: Türkiye Nereye Gidiyor?

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Bir Türkiye vardı buna bir de “Büyük Türkiye” ilâve edildi. Yüz elli yıl önce bir “Osmanlıcılık” ideolojisi vardı, bugün “Yeni Osmanlıcılık”tan bahsedilir oldu. Türk milliyetçiliği, “Atatürk Milliyetçiliği” vardı, bunun yerine “Büyük Türkiye Milliyetçiliği” konuldu. Bir İslâm vardı, “İslâmcılık” vardı, birileri bunu sert bulmuş olacak ki yerine “Ilımlı İslâm”ı koydu.

   Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ:

"AKP’nin Politikaları Yeni Bir Cumhuriyet Ortaya Çıkaracak"


2023- Türkiye’nin 1984 yılından beri yaşadığı terör sorunu, gelinen günde en önemli kırılma noktalarından birisini yaşıyor, deniyor. Siz de bu değerlendirmeye katılır mısınız? Bir kırılma yaşanıyorsa bu ne yöndedir?
Ü. Özdağ-
1984’den 2008 sonuna kadar Türkiye, PKK terörünü aşmak için terörle mücadele etmiştir.

   Türk Kimliği Karşıtlığının Bir Tezahürü Olarak Eşit Yurttaşlık

İkbal VURUCU

Radikal Gazetesi eski yayın yönetmeni İsmet Berkan, ardı ardına yazdığı iki değerlendirmede, Kürt Açılımı ve terör konusunda önemli tespitlerde bulunmakta ve çok ciddi sorunlara parmak basmaktadır. Berkan’ın söz konusu yazısı medyada sıkça rastlanılan bir zihniyetin güzel bir numunesini teşkil ettiğinden, onun üzerinden bir okumayla bu zihniyeti analiz etmeyi faydalı buluyoruz.

   Türkiye Federasyon Olamaz

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemine sürüklenmesinden sonra, bu büyük devletin topraklarında ne olacağı konusu dünyanın gündemine oturmuştur. Uzun yıllar tartışılan bu sorun çok tanınmış adı ile “Şark Meselesi” olarak bilimsel literatüre girmiştir.

   Makedonya Örneğinde Yeni Devlet Modeli

Gözde KILIÇ YAŞIN

Soğuk savaş döneminin sona erişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Siyasî, ekonomik ve kültürel alanda yeni dönemle birlikte hızlı bir dönüşüm başladı. Bu, dünyanın yeni koşullar ve yeni anlayışlarla yeniden şekillen-dirilmesi anlamına geliyordu.

   Küresel Hegemonik Çevrenin Yeni Dini: Postmodern Konjonktüralizm

Turgut ŞAHİN

Soğuk savaş sonrası yeni dünya düzeni üzerine yürütülen tartışmalarda imparatorluk ve hegemonya kavramları bilindiği gibi her zamankinden daha çok öne çıkmıştır. Bu iki kavram ele alınırken genelde gücü ve otoriteyi elinde tutan merkez ile bu merkezin çevreye yayılması sorununa odaklanıldığını biliyoruz.

   Postmodern Konjonktüralizm ve Benliğin Dönüşümü

Doç. Dr. Hilmi DEMİR

Postmodern ve konjonktür kavramları, 21. yüzyılın sosyal, siyasal, ekonomik hatta Türkiye’de “postmodern darbe” gibi militarist eylemleri belirleyen terminolojlerin baş aktörleri olarak karşımıza çıkar. Okur postmodern, postmodernizm gibi kullanımlara aşina olmakla birlikte konjonktüralizm şeklinde bir terminolojiye yabancıdır.Kimlik Bataklıkları - I: Asimetrik Özbenlik Paradoksu

Haktan BİRSEL

Günümüz dünyasının bireysel ve toplumsal en büyük sorunu için kullanılan; asimetrik öz benlik savaşı, soğuk savaş dönemi sonrasının paradoksları, ulus devletlerin korkulu rüyası, egzistansiyalist arayış, toplumların alternatif yaşam seçme çabaları gibi mecazî tanımlardan oluşan cümleler, herhalde günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldıkları sosyo-bunalım tabanlı kimlik korkularını hatta kâbuslarını ifâde etmektedir.Karma Diller ve İki Örnek: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Dil, insanların bilme ve bildirişme ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır. İnsan-varlık ilişkisinde dil bilgi aracı, insan-insan ilişkisinde ise bildirişme aracıdır.1 Dilin toplumsal ve kültürel yanı insan-insan ilişkileri, yâni bildirişimi sağlama işleviyle ilgili olduğu için, dil daha çok bu boyutuyla bilinmekte ve tanımlanmaktadır.

   10. Türk Liderleri Zirvesi Sonuç Bildirisi ve Düşündürdükleri

Araş. Gör. Bahadır Bumin ÖZARSLAN

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı”, 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da toplandı. Türkiye’de gündem hâlâ, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen referandumla ve sonuçlarıyla meşgul olduğu için zirve toplantısı, gereken ilgiyi görmedi.

   Kimsenin Anlamadığı ve Anlatamadığı ABD’nin Irak İşgali

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Hemen yanı başımızdaki uzak ülke Irak’ta yaşananlar, Batı açısından, kimsenin anlamadığı ve anlatamadığı güdülenmiş kanlı çatışmalar olarak belleklerimize kazınmıştır. ABD Türkiye Cumhuriyeti’nin güney komşusu olduktan sonra Irak, hemen yanı başımızdaki uzak ülke olmuştur.


Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu