Yıl:10   Sayı: 126   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye sıkıntılı günlerden geçiyor, bir taraftan artan terör olayları diğer taraftan coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, ki bu iki hususun birbiriyle bağlantılı yönleri olduğu bilinmektedir, geleceğe dair umudu karartan maddelerin ana başlıklarını oluşturmakta ve yaşanan sürecin maalesef bir kontrol mekanizmasının olmadığına dair derin endişeyi körükleyecek emareleri bünyesinde barındırmaktadır.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    İran-Türkiye İlişkileri Nereye Gidiyor?

Arif KESKİN

İran-Türkiye ilişkilerinin yavaş yavaş krize doğru gitmesi birçok siyasî yorumcuları şaşırmıştır; yaşanılan şaşkınlık aslında İran-Türkiye ilişkilerinin iyiliği konusunda yapılan abartılı yorumların sonucu olarak da görülebilir. İki ülkenin bölgesel politikalarının ve arayışlarının farklılığı ikilinin arasındaki ilişkilerinin “iyi görüntüsü” gölgesinde kalarak dikkatten kaçmıştır.

   Güney Azerbaycan’da Bir Çevre Felâketi: Urmu Gölü

Dr. Hüseyin İSALI

Urmu Gölü’nün su havzası Güney Azerbaycan coğrafyasında yer alan, günümüz İran’ının başlıca su havzalarından birisini oluşturmaktadır. Yer şekilleri ve iklim koşullarına göre oluşan su havzaları, kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar:

   İran Türkleri'nin Güncel Kültürel Meseleleri

Doç. Dr. Ali KAFKASYALI

İran Türk dili ve edebiyatının sahası, tarih boyunca Türk yurdu olan ve en muhteşem çağını Safevî Türk Devleti zamanında yaşayan, en geniş alanına ise son Türk cihangiri Nadir Şah döneminde ulaşan coğrafyadır. Bu coğrafya Tiflis, Dağıstan, Bakü, Horasan, Meşhed, Belucistan, Basra, Bağdat, Kerkük, Musul, Diyarbakır, Sivas çizgisi içinde kalan sahadır.

   İran İslâm Devrimi Sonrasında;
(Güney) Azerbaycan Millî Hareketi


M. O. TURAL

1925 yılında “Kacar Türk İmparatorluğu” yıkılıp yerine “Pehlevî Krallığı”nın kurulmasıyla şahlık tahtını ele geçiren “Rıza Şah”, çevresindeki bir takım Fars milliyetçisinin etkisi ile Batılılarca “Persia” adıyla bilinen devletin adını resmen “İran” olarak değiştirdi.

   İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Güney Azerbaycan Politikası

Davut TURAN

Yirminci yüzyılın sonlarına yaklaşırken Sovyetler Birliği’nin çöküşü bölgesel ve uluslararası dengeleri değiştirmiştir. Bu çöküş kendisi ile birlikte diğer ülkeler için fırsatlar ve tehditler zeminini de yaratmıştır. Bu fırsatlar ve tehditler, komşu ülkeleri diğer ülkelerle kıyasla daha çok etkilemiştir.

   Türkmensahra Türkmenleri

Dr. Abdurrahman DEVECI

Türkmensahra Türk dünyasının unutulan bir bölgesidir. Türk dünyasının birçok yerinde adı bile duyulmamıştır. Türkiye’de de daha yeni yeni aydınlar ve araştırmacılar arasında tanınmaya başlamıştır. Bölgenin tanınması için bu konuda daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

   Yeni Hazar Devleti Senaryosu

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

İki binli yıllara doğru dünya ilerlerken, küreselleşme döneminin ilk yıllarında yeni dünya düzeni üzerine çeşitli kitaplar yayınlanmış ve yirmi birinci yüzyılın başlarında ne gibi değişikliklerin gündeme gelebileceği konusunda önemli tartışmalar yapılmıştır. Öne sürülen tezlerden birisine göre Kürtler ile Türkiye Cumhuriyeti, Türkler ile de Rusya Federasyonu’nun dağıtılacağı ifâde edilmiştir.“Terörle Mücadele” mi, “Terörle Müzakere” mi?
AKP’nin Yaptığı Yanlışlar ve Yapılması Gerekenler


Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

AKP Hükümeti 2009 yılından bu yana “Kürt Açılımı” adını verdiği ve özü terörü terör örgütü ile yapılan müzakereler ile sona erdirme politikasına devam ediyor. Terörist eylemler ile karşı karşıya olan ülkelerinin karşısında terörü sona erdirmek için iki politika seçeneği vardır.Kürt Açılımı’ndan Vazgeçilebilir mi?

İkbal VURUCU

Seçim sonrasında Öcalan’ın, müzakere sürecinde dile getirdiği taleplerin yerine getirilmemesi hâlinde ülkeyi kan gölüne çevireceği yolundaki tehditleri doğrultusunda terör yeniden gündemdeki öncelikli yerini aldı. Her gün PKK’nın saldırıları ve ardından şehit haberleri gelmeye başladı.

   Türkiye - İsrail İlişkileri Tırmanırken Yeni Algılamalar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

1962 yılındaki SSCB ile ABD arasında yaşanan Küba Füze Krizi’nde Khruschev’in ABD Başkanı Kennedy’e söylemiş olduğu sözler, tırmandırılan günümüz Türkiye-İsrail ilişkilerine ışık tutacak şekilde son derece anlamlıdır: “Savaş çıkarmak kolay. Savaş bir başladı mı? İkimiz de durduramayız.”

   Ulus ve Ulusçuluk

Dr. Haktan BİRSEL

Günümüzde devletler, ulus, ulus devlet, millet, azınlık, kültürel haklar gibi kavramlar arasında duygusal, siyasî, ekonomik ve daha birçok boyutları olan toplumsal bir algılama paradoksu içinde hiçbiri birbirine benzemeyen çözüm arayışları içerisindedir

   Borçalı Tarihine Bakış

Dr. Mehriban ABBASOVA

Borçalı toprakları Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında tarihsel açıdan her zaman stratejik bir konuma sahip olmuş ve bu konumunu günümüzde de sürdürmektedir. Eski zamanlardan beri Azerbaycan Türkleri’nin ataları bu topraklara yerleşmişlerdir. XVIII. yüzyılın ilk yarısında Nadir Şah Afşar Safevî hanedanının yönetimini sona erdirdi ve Borçalı topraklarını Karabağ beylerbeyliğinden alarak Gürcistan’a verdi.

   Kuzey ve Güney Amerika:

Cemil Doğaç İPEK

Uluslararası ilişkilerin önemli coğrafyası olan Kuzey ve Güney Amerika’daki çatışma ve kriz potansiyellerini irdelemek, hem bölgesel hem de küresel değerlendirmelerde katkı sağlayıcı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu ve Güney Amerika ülkelerinin sömürge sonrası bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bu bölge uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör hâline gelmiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu