Yıl:11   Sayı: 138   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Suriye ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeler, endişe verici tırmanma seyrini devam ettiriyor. Esad rejiminin 2-3 sene daha iktidarını devam ettireceğine dair oluşan hava, Türkiye’nin mâruz kaldığı güvenlik risklerinin daha da artacağına işaret ediyor. Öte yandan düşük yoğunluklu bir hâle bürünerek Suriye’deki iç savaşın bir iki sene devam etmesinin, daha çok kan ve gözyaşı anlamına geleceği de aşikâr.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Hıristiyan Batı’nın İslâm Karşıtı Bilinçaltının Tezahürleri ve Duruşumuz

Prof. Dr. Nadim MACİT

İslâm karşıtlığı, Batı’nın zihinsel kimliğini oluşturur. Kültürel bilinçaltı “uzun süredir İslâm karşıtı telkinlerle yoğrulmuş Batı toplumu” bu kimliğini barış ve diyalog edebiyatıyla gizlemeye çalışmaktadır.

   Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR:

"Batı Müslümanları ‘Ork’laştırıyor!”


2023- Söyleşimize İslâmofobi kavramı ile başlayalım isterseniz. Bu kavram neyi ifâde eder, nereden çıkmıştır?
M. A. Okur-
Öncelikli olarak benim İslâmofobi kavramına bir itirazım var. Bu nitelendirmenin kaynağı İngiltere. İslâmofobi, 80 ve 90’larda ortaya çıkan bazı eğilimleri adlandırmak için kullanıldı.

   İslâmofobinin Yeniden Üretimi: “Kötülüğün/Sorunun İslâmîleştirilmesi”

Doç. Dr. Mustafa MACİT

Batı ve İslâm dünyası arasında yaşanan etkileşim süreçleri yoluyla fikirler, değerler, tutumlar, davranışlar, imajlar ve anlamlar bir etki-tepki diyalektiği içerisinde yeniden üretilmekte, dolaşıma girip yaygınlaşmaktadır..

   Doç. Dr. Mustafa Nail ALKAN:

“Avrupa’da Irkçılık Hortladı”


2023- Avrupa’daki Türk ve Müslüman algısı nereye oturur ve bu algının oluşumunda tarihsel süreç nasıl gelişmiştir?
M. N. Alkan-
Türk ve Müslüman algısı son dönemlerde çok kötü. Eskiden daha mı iyiydi? Eskiden Müslüman algısı o kadar önemli değildi.

   Almanya Örneği Üzerinden Avrupa’nın İslâmofobi Algısı

Ayça AYANLAR

Müslüman ülkelerden Avrupa’ya iş gücü göçü, Avrupa’da İslâm ve Müslüman varlığının ortaya çıkmasına ve Batı toplumu ile sosyal, siyasî ve kültürel sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar ile Hıristiyan Batı arasında gerginlikler yaşanmıştır.

   Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK:

“İran, İsrail’e Saldırabilir”


2023- Güvenlik stratejileri üzerinde çalışıyorsunuz. Bu alanda yaptığınız önemli çalışmaları biliyoruz ve Türkiye’nin ulusal güvenliği Suriye’de yaşanan gelişmelerden ötürü ciddî sıkıntılar yaşıyor. Bu güvenlik ihlallerine karşı Türkiye’nin de aldığı belirli kararlar var ve bunlar uygulamaya geçiliyor.

   Tırmanan Türkiye-Suriye İlişkilerinde Meşru Müdafaa

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Akçakale’ye Suriye’den açılan top atışı sonucu beş Türk vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Batılı liderler yerinde ve bilinen bir mizansen ile Suriye'yi sert bir dille kınayarak, Türkiye'nin yanında olduklarını söylemişlerdi.Anadolu’da Üçüncü Endülüs

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Endülüs kavramı, Türkiye’de pek bilinmeyen ya da yeterince üzerinde durulmayan kavramlardan birisidir. Ne var ki bu kavram, İslâm dünyası açısından son derece önem taşıyan ve bir anlamda dünyanın geleceğini yönlendiren bir tarihî dönemin adı olarak öne çıkmaktadır.Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ile Söyleşi

Günümüzde Sünnî-Şiî Ayrışmasını Sona Erdirecek Akılcı Formüller Neler Olabilir?


Tarihsel Türk toplum sisteminin Alevîlere özgü bir yapılaşması vardır. Alevî olgusu, belirli bir dönemden itibaren, Sünnî kültür kodunun ötesine dışlanmış ve 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren de Alevî insanlarımız İç Anadolu coğrafyasında günümüze değin yaşamlarını sürdürmek konumunda kalmışlardır.

   19. Yüzyılda İstanbul’daki Bulgar Basını

Bojidar ÇİPOF

1789 Fransız İhtilâli’nin ardından bütün Avrupa’yı saran milliyetçilik akımı Balkanları da önemli ölçüde etkilemiş ve bu etkilenme şüphesiz en fazla Osmanlı Devleti’ni ilgilendirmiştir. Zira Osmanlı idaresi altında, Balkanlar’da çok sayıda ulus vardı.

   Balkanlar’da Misyonerlik

Turan CAN

Günümüzde farklı millet ve etnik toplumları ortak paydalarda buluşturan bir Balkan kimliğinden bahsedilebilirse, bunda Balkanlar’da hüküm sürmüş, geçmişteki büyük uygarlıklarla beraber, 500 yıllık Osmanlı-Türk varlığının çok önemli bir katkısının olduğu inkâr edilemez.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu