Yıl:14   Sayı: 174   Fiyatı: 10 TL


  
 

Eğer Tanrı’nın sevdiği kullarından değilseniz, geçmişte yaptığınız hataların geleceğinizde sorunlara, krizlere, felâketlere sebebiyet vermeyeceğini düşünmeniz için mâkul bir sebebiniz yok demektir. Bu aynı zamanda sizin iyi olmakla iyimser arasındaki farkı bilmediğinizin de delilidir.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Mali Cumhuriyeti'nde Neler Oluyor?
Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK
Dünya siyaseti 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar çok önemli değişimler ve gelişmelerle yüz yüze gelmiştir.
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Siyasî İslâmcı Otoriter Zihniyetin Kökleri

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ebu Said el Hudrî (v.74/693-4) Hz. Peygamberden naklettiği uzun bir hadiste şu cümleyi aktarır: İnsanlara karşı duyduğunuz korku sizi bildiğiniz bir gerçeği söylemekten ya da gördüğünüz bir yanlışı düzeltmekten alıkoymasın.

   İslâmcılık Merkez Siyaseti Neden Kaybediyor?

Turgut ŞAHİN

Dünyada konjonktür oluşturup bunu yönetebilen büyük siyasî ve ekonomik merkezlerin dışındaki toplumsal çevreler ve siyasal sistemler hemen hemen eş zamanlı olarak küresel/postmodern projelerin hem düşünsel hem de ekonomik saldırısına uğradı.

   İslâmcılığın Görülmek İstenmeyen Yüzü: “Kürdistan Mücadelesi Meşruiyetini Rabbimizden Alıyor”

İkbal VURUCU

Yaygın bir ön kabul vardır; ideolojilerde, özellikle din ve mezhep temelli ideolojilerde, etnisitenin, dilin ve rengin hiçbir önemi yoktur. Bu gibi önermelerin tarihsel ve sosyolojik gerçeklikle büyük ölçüde örtüşmediği bilinir.

   Dün ve Bugünün Penceresinden Sunulan İnsana Dair

İsa DADALLI

Bir adam yaratmak ve bu adamı tüm toplumu aynı şemsiyeye toplayacak bir cazibeye kavuşturmak... Tüm fikrî hareketlerin, inanç ve değer sistemlerinin en azından geçtiğimiz yüzyıla kadar kuvvetle beyan ettiği hâl bu idi.

   Terörizmin Türkistan’daki Uzak Hedefi: Kazakistan

Turgay DÜĞEN

Sovyetler Birliği’nin 1979 yılında Afganistan’ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, Sovyet ordusuna karşı “cihat” motivasyonu ile savaşanlar, savaşın sonunda dönemin süper güçlerinden birini yenmiş ve ancak bu zaferin üstüne istikrarı inşa edememişlerdir.

   “Benzerlikler ve Farklılıklar Ekseninde” Alevîlik Zerdüştlük’ün Devamı mıdır?

Ali Rıza ÖZDEMİR

Zerdüştlük, adı kurucusu Zerdüşt’e (tahminen M.Ö. 6. yüzyıl) izafe edilen eski İran dinlerinden biridir (Gündüz, 2007:507). Zerdüşt inancının merkezini ateşin kutsallığı teşkil eder ve bu bakımdan “Ateşperestlik” ve “Mecûsîlik” gibi farklı adlarla anılır.

   Rusya Federasyonu’nun Suriye’deki Fiilî Varlığı Ortadoğu’yu Yeniden Şekillendirecek mi?

Dr. Haktan BİRSEL

Eylül 2015 itibari ile Suriye’de yeni bir süreç başladı ve bu süreç Türkiye’nin Ortadoğu ve Suriye politikalarını tam anlamı ile yerle bir etti ve etmeye devam edecek.PKK’nın Gerçekleştirdiği Katliamlar ve Ayhan Çarkın Meselesi

Gönenç ÜNALDI

Son yıllarda PKK’nın ve destekçilerinin en çok üzerinde durdukları konu, örgütün sivillerin yaşam hakkına saygı duyduğu iddiasıdır. Buna göre PKK hiçbir zaman sivillere yönelik saldırılarda bulunmamış, geçmişte yaşanan katliamlar devlet ve TSK tarafından gerçekleştirilmiştir.Das Kapital’den Kapitokrasi’ye

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yirminci yüzyıla damgasını vuran Sovyetler Birliği isimli dev siyasal yapılanmanın arkasında yatan ideolojinin oluşması, on dokuzuncu yüzyılın yarısından itibaren gündeme gelen siyasal gelişmeler ile ortaya çıkmış ve yaşanan olaylar ile birlikte gelişerek, yirminci yüzyılın başlarında, Birinci Dünya Savaşı’nın tam ortasında, yerkürenin kuzeydeki en büyük ülke olan Rusya’da, sosyalist bir devrimin gerçekleşmesini sağlamıştır.

   İnfografya: NATO’nun Siber Güvenlik Politikasında Kırılma Noktaları

Hacı Mehmet BOYRAZ

Soğuk savaş dönemi boyunca simetrik bir düşmanı bulunan ve Ortodoks güvenlik anlayışıyla hareket eden Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Kosova Savaşı’nda mâruz kaldığı siber saldırılar neticesinde bu anlayışını modernize etmek mecburiyetinde kalmıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2015
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu