>">
IRAK'A YÖNELİK muhtemel ABD operasyonu bizi yakından ilgilendiren iki önemli sorundan dolayı Türkiye’de ciddî endişelere yol açmaktadır. Bunlardan birincisi, Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulması ve güneydoğu sınırlarımızda birçok ülkenin etkisine açık bir kukla devletin kurulması ihtimali, ikincisi de Kerkük’te yaşayan Türkmenler’in meçhul akıbetidir. Her iki durumdan dolayı bölgede ABD’nin operasyonunu yakın takibe alan ve uluslararası kamuoyunda operasyon aleyhine oluşan tutumu da kullanarak Saddam sonrası Irak’ın yeniden şekillendirilmesinde etkili olmaya çalışan Türkiye’nin, Irak’ta gerek kendisinin gerekse Türkmenler’in güvenliğini tehdit edecek ve terörist grupların barınağı olacak bir oluşuma izin vermeyeceği açıktır.   Devam

Uzayda Manyetik Köpükle Seyrüsefer
Evde Beslenen Kedi ve Köpekler, Çocukların Alerjilerini Azaltıyor
Ömürle İlgili Bir Gen: SIR2
Güney Kutbuna Teleskop
Amerikan Ordusu’na Taşınabilir Çevirici
Robotlar Kalp Ameliyatı Yapacak
Felci Engelleyen Aşı
Atomik Boyutlarda Hafıza Çipi
Siemens ID (Kimlik) Mouse
USB Scalar's Mikroskop
Kasklar da Dijitalize       Devam

ABD’nin Irak’a Müdâhalesinin Önünde
Ciddî Güçlükler Bulunmaktadır

Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK


11 EYLÜL 2001
tarihinde ABD’de meydana gelen terörist saldırı sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerden gelen İslâm karşıtı açıklamalar ile İsrail’in Filistin’i teröre başvuran taraf olarak gösterip İsrail-Filistin anlaşmazlığında çok sıcak ve bir o kadar da kanlı yeni bir dönemi başlatması, Ortadoğu’da ABD’ye yönelik muhalefeti hem yaygınlaştırmış, hem de yoğunlaştırmıştır. Bölgedeki ABD karşıtlığı, had safhaya çıkmıştır. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan gibi Arap ve İslâm dünyasının etkili ülkeleri, giderek ABD’den uzaklaşmaya başlamışlardır.
Devam


IRAK MİLLİ Türkmen Partisi Onursal Başkanı ve Irak Muhalefet Kongresi (INC) Meclis Üyesi Mustafa Kemal YAYÇILI ile Söyleşi: 
"Saddam Körfez Savaşı’nda Olduğu Gibi Çokuluslu Bir Güçle Devrilir."
Devam

Türkmeneli Partisi Onursal Başkanı ve Türkmen Şurası Üyesi  Riyaz SARIKÂHYA ile Söyleşi:
Türkiye Kerkük-Musul’da Garantörlük Hakkı Elde Etmelidir
Devam


Türkiye ve Irak: Adım Adım Savaş Senaryoları
Doç. Dr. Hasan ÜNAL

 


ABD’NİN IRAK yönetimini devirmek maksadıyla yapacağı söylenilen askerî harekâta giderek yaklaşılmakta olduğu gözleniyor. Vaşington’da 11 Eylül olaylarının hemen ardından başlayan spekülasyonlar, Afganistan’da girişilen harekâtın ‘başarılı’ sonuçlar vermesinden sonra siyaset planlamasına dönüştü. 2002 yılının başlarında önce entelektüel çevrelerde ve basında tartışılan konu, giderek siyaset yapıcılarının gündemine yerleşti. Bugün gelinen noktada, mesele bir ihtimalden ziyade operasyona ne zaman başlanacağı sorusuna dönüşmüş durumda.      
 
Devam


Muhtemel Irak Operasyonu ve
Muhtemel Senaryolar
M. Ragıp VURAL


ORTADOĞU
, zengin petrol rezervleri sebebiyle, sanayi devriminin neticesinde kızışan emperyalist mücadelenin döğüş arenası olmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında bölgenin istikrar unsuru olan Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesi ve işgal edilmiş olan topraklarında kendi bağımsızlık savaşını veren genç Türkiye’nin de, bölgesel aktör rolünü üstlenecek güçte olmaması, İngiltere önderliğindeki Batılı devletlerin, Ortadoğu’da hâkimiyeti ele geçirmeleri tabiî sonucunu doğurmuştur. 
Devam

Çokuluslu Şirketler, Milliyetçilik ve
Ulus-Devlet Üzerindeki Baskılar

Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ


Türkiye Türkler’in yönetimine bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir. (Türkiye’de Yaşayan Bir Türk)

GÜNÜMÜZ insanının yaşamına çağ-daş şirketler tarafından biçim verildiği ve hükümetlerin de şirketlerce yönetildiği, kabulü zor olsa da bir gerçektir. Çağın, güvenden yoksun bir yaşam biçimini zorunluluk hâline getirmesinin kaynağında da şirketler vardır. Günümüzde insanlar nasıl, kim tarafından ve hangi amaçlarla yönetildikleri konusunda tereddüde düşmüşlerdir. Örgütler; şaşkınlık, anlamsızlık ve bilinçsizlik içinde yalnızca tüketimin bir figürü olarak insanla ilgilenmektedirler. Devâsa imkânlara sahip evrensel şirketlerin insanlığın kaderini elinde tuttuğu da gözardı edilemeyecek kadar kesin bir gerçektir.     
DevamTürkiye Cumhuriyeti Ulusal Devleti
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN


KÜRESELLEŞME
ile beraber bölgeselleşme süreçlerinin ortasında kalan Türkiye Cumhuriyeti, hazırlıksız yakalandığı yeni dönemin gerçeklerini zamanında tam olarak kavrayamadığı için uzun bir süre bocalama geçirmiş ve önüne çıkan önemli fırsatları değerlendirememiştir. Eski dönemde, Batı blokunun sosyalist dünyaya karşı bir sınır karakolu olarak gördüğü Türkiye’nin, Avrasya’nın merkezî ülkesi olarak ortaya çıkması, hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaratmış ve bir türlü Türk ve dünya kamuoyu tarafından yeterince değerlendirilememiştir. Dış dünya; Türkiye’nin yeni dönemde sahip olduğu önemli konumu kavrayamaması için her türlü şaşırtmaca ve yön saptırıcı politikayı, medya kanalları ile Türk kamuoyunun önüne getirmiş ve Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda toparlanmasını önleyici, kendi istedikleri düzene doğru yönlendirici bir politikayı ısrarlı biçimde sürdürmüştür. Son on yıl Türk kamuoyu böylesine bir saptırma ile uğraşmak zorunda kalmıştır.  
DevamTeknoloji

ABD’nin Irak’a Müdâhalesinin Önünde Ciddî Güçlükler Bulunmaktadır
Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK

Türkiye ve Irak:
Adım Adım Savaş Senaryoları

Doç. Dr. Hasan ÜNAL

Muhtemel Irak Operasyonu ve Muhtemel Senaryolar
M. Ragıp VURAL

Irak’taki Türk Tarihi
Semir AVCI

Türkmeneli Partisi Onursal Başkanı ve Türkmen Şurası Üyesi Rizay SARIKÂHYA ile Söyleşi: Türkiye Kerkük - Musul’da Garantörlük Hakkı Elde Etmelidir

Irak Milli Türkmen Partisi Onursal Başkanı ve Irak Muhalefet Kongresi (INC) Meclis Üyesi Mustafa Kemal YAYÇILI ile Söyleşi: Saddam Körfez Savaşı’nda Olduğu Gibi Çokuluslu Bir Güçle Devrilir

Irak Türkleri,
Musul-Kerkük ve Türkiye

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Gözucu
Hazırlayan: Fatih YILMAZ

Çokuluslu Şirketler, Milliyetçilik ve Ulus-Devlet Üzerindeki Baskılar
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti
Ulusal Devleti

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Küreselleşme Karşısında Millî Kültürler ve Milliyetçilik
Fahri ATASOY

21. Yüzyılda Türkiye’nin Dış Politikası Üzerine Düşünceler
Kadir KOÇDEMİR

Okuma Salonu
Hazırlayan: Mehmet KUTAY

  

2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    


Malcolm X
Yazar:
Alex Haley
Yayınevi:
İnsan
Sayfa:
600
MÜCADELE, Amerikalı siyahların hayatından eksik olmayan bir kavram. Siyahların Amerika’ya köle olarak götürülmelerinden itibaren başlayan mücadeleleri örtülü bir şekilde olsa da hâlen devam ediyor. Toplumun her zaman dışlanan ve en altında görülen, fakat oldukça renkli bir hayat tarzları olan siyahların mücadelelerinde iki dönüm noktası var.   Devam

  

Türkler’in Kültür Kökenleri
Yazar:
Ergun Candan
Yayınevi:
Sınır Ötesi
Sayfa: 580
İNSANLAR her zaman gizli olana, örtülü olana karşı bir ilgi duymuşlardır. Materyalist dünya anlayışının yaygın hâle gelmesine bir tepki olarak dine yöneliş olduğu gibi, ezoterik bilgilere de ilgi arttı. Batı’da artık oldukça geniş bir alan kaplayan ezoterik bilgiler ve ezoterizm ile ilgili literatür Türkiye’de de yavaş yavaş oluşuyor. Şüphesiz Türkiye’de ezoterik literatürün oluşmasına Ergun Candan’ın katkısı büyük. 
 
Devam

Neyzen Tevfik
"Frida"yı Sollar
DAHA
hayattayken yaşam öyküsü sinemaya aktarılan bir sanatçı neler hisseder acaba? Gurur duyar mutlaka ömrü boyunca ürettikleriyle. Beyaz perdeye aktarılan bir yaşam öyküsüyle karşılaştığımızda, “acaba bizim de, hayatı sinemaya uyarlanacak ve dünyaya tanıtılmaya değecek kadar önemli bir sanatçımız yok mu?” diye hayıflanmamak elde değil. Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan filmin, Venedik Film Festivali’nde gösterime girmesi, yine Yeşilçam ve tabiî ki günümüz Türk sinemasını hatırlattı bizlere. 
"Gözucu" Devam


Son Güncelleme Tarihi: 23.09.2002
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif