Yıl:4   Sayı: 41   Fiyatı: 5 milyon  

İnsanlık yeni bir çağ dönümü ile karşı karşıya; tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte yaşanan sancılı ve kaotik süreç; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde de kendisini hissettirmektedir. İki kutuplu sistemin küreyi tanımlamak adına sunduğu şablonların ortadan kalkması ve neo-liberalizmin küresel hâkimiyet iddiası ise; bu geçiş sürecini daha da kaotik bir hâle büründürmektedir. İçinde yaşadığımız geçiş sürecini kendi küresel hegemonya hedefleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen unsurlar; siyasî, iktisadî, askeri ve teknolojik yönü/boyutu bulunan birbirine eklemlenmiş bir plân dahilinde hareket etmektedirler. Bu projelerin askerî, teknolojik ve ekonomik boyutları; küredeki hammadde kaynaklarını ele geçirmek için kurgulanırken; siyasî boyutu, yönetim sistemlerinin küresel hegemonyaya müzahir olacak şekilde biçimlendirilmesini hedeflemektedir. Fakat küresel hegemonya iddiasındaki unsurların asıl hedefinin, söz konusu hegemonyanın önündeki en ciddî engel olarak adlandırılabilecek, insan kaynaklarının kontrolü olduğu da başka bir gerçektir. Egemenlik iddiasındaki hiçbir unsurun insanı göz ardı ederek hareket etmesi mümkün değildir. Bunun birinci sebebi, insan potansiyelinin mevcut paradigmayı sarsacak bir harekete girişme ihtimalinin oluşturduğu tehdit iken; ikinci sebebi ise, insan üstünde kendisini sınamayan ve onu kontrol etmeyen gücün yarım kalacağı gerçeğidir. Dolayısıyla küresel hâkimiyet iddiasındaki unsurların askeri/teknolojik güçten daha çok insanların zihinlerini dönüştürecek argümanlara, enstrümanlara ihtiyacı vardır.

  

   

      

Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
Makaleler (4 cilt)
Yazar: Prof. Dr. Aydın Taneri
Yayınevi: Berikan 
Yayına Hazırlayanlar:
E. Semih Yalçın- Saadet Lüleci

Uzun bir zaman aralığında kesintisiz kalem oynatan bir yazarın bütün yazılarını toplayıp yayınlamak... Çok zahmetli, bir o kadar da keyifli bir iş olmalı. Hani, ehlinin takdir edeceği türden. Merhum Aydın Taneri’ye ait bütün yazıların toplandığı dört ciltlik Makaleler aynen böyle bir eser.
 


  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan ONAT ile Söyleşi

Tanrı’nın Varlığına İnanmak Özgürlüktür

   Küreselleşmenin Dini mi Var?

Prof. Dr. Recep KILIÇ

“Küreselleşme”, son zamanların en sık kullanılan kavramlarından birisi. Türkiye’de herhangi bir konunun “küreselleşme” ile ilişkilendirilmeksizin ele alınması âdeta bir eksiklik olarak görülmeye başlandı. Küreselleşme ile birlikte anılmaya başlanan kavramlardan birisi de, şüphesiz “din”.
   Küresel Sarkacın Salınım Açısı
Ilımlı İslâm,
Misyonerlik ve Terör


Prof. Dr. Nadim MACİT

Uluslararası ilişkilerin mantığı açısından; ılımlı İslâm, misyonerlik ve terör temaları küresel sarkacın denge merkezi ile salınım açısı arasında özel bir anlama sahiptir.
   Alev ALATLI ile Söyleşi

Kaç Tane “Pravda” Olabilir ki? 

Edebiyatta farklı ekoller var tabiî... “Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir”den başlayan en az üç asırlık bir tartışma var. “Zarf mı, mazruf mu” tartışması var. En az son elli yıldır, “fiction” yâni “kurgu” ile “novel” yâni “roman” farklılaşması var. “Pulp fiction” var. Var da var… Ama benim için edebiyat, hayatın anlamını sorgulamaktır.

   Küresel İmparatorluk Stratejisinin Bir Aracı Olarak Din ve
“Ilımlı İslâm” Projesi


Dr. Esat ÖZ

New York’taki ikiz kulelere yönelik dehşet verici, bir o kadar da düşündürücü 11 Eylül saldırısı, şüphesiz 21. yüzyılın küresel tarihine damgasını vuran en dramatik gelişmelerden biridir.
   Yeni Dünya Düzenine Yeni Bir Din Mi?

Turgut ŞAHİN 

Yirminci yüzyıla hâkim hegemonik güç (ABD) ve onun hegemonya tarzının arka plânını oluşturan modern kapitalist kültürel mantık; bilginin hızlı artışı ve iletişim ağlarının yaygınlaşması ile zaman ve mekân daralmasını üreterek, küresel düzeyde yeni bir sürece girdi. Bu yeni anlama, anlamlandırma ve tanımlama sürecine, postmodern kültürel mantığa geçiş süreci denilmektedir.

   Bilgi Toplumunda Dinin Yükselen Değeri
ve Türk Müslümanlığı


Etem Manaslı

Bilindiği gibi sanayi toplumunun teknolojik temeli; buhar makinesinin icadıyla İngiltere’de, ideolojik-siyasî temeli; 1789 İhtilâli ile Fransa’da, felsefî-düşünce temeli de; Hegel ve Marks’ın katkılarıyla Almanya’da atılmıştır. Adına makine çağı da denilen bu dönemde pozitif bilim, bütün gerçeklerin altında tek bir doğru olduğu inancından hareketle, bütün hayatı “nesnelleştirmeye” yönelmiştir.
   Büyük Ortadoğu Projesi’nde de Hollywood Atakta:

Hollywood Filmleri 2005 Yılı ve Sonrası
Amerikan Dış Politikasının İpuçlarını Veriyor


Dr. Şenol Kantarcı

   ABD‘nin Kuzey Irak Politikası Değişiyor mu?

Doç. Dr. Esat ARSLAN


Bugün için sayılarının 4-6 bin olduğu söylenen PKK / Kongra-Gel örgütünün; Irak’ın kuzeyinde, denetimsiz İran sınırında, Kandil Dağı ve çevresinde üslenmiş olduğu hemen hemen tüm çevrelerce bilinmektedir.
   Liberty'den Franklin'e:
İsrail - Amerika Arasında Örtülü Bir Karmaşa!


M. Faruk DEMİR
Fatma G. KABASAKALLI

Amerika Birleşik Devletleri, CBS News’in gündeme taşıdığı, Pentagon’daki üst düzey iki isim, Paul Wolfowitz ve Douglas Feith, ile analist olarak çalışan ve özelde İran konusunda uzman olup Farsça bilen Lawrence A. Franklin’in; ABD’deki Musevi lobi grubu AIPAC aracılığıyla, Amerika’nın İran ile ilgili gizli belgelerini İsrail’e sızdırması olayı ile karşı karşıya.
   Güney Kafkasya Sınırlarında
Hıristiyan Devletler İttifakı mı?

Rasim BAYRAKTAR

Bugün Ahıskalı Türkler’in sorununun en önemli yönü hiç şüphe yok ki, “insanî” boyutudur. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Ahıskalılar kadar haksızlığa uğramış ve çile çekmiş bir halk bulmak gerçekten zordur.
   Mesleki Eğitim ve Türkiye Gerçekleri

Dr. Mustafa TALAS

Eğitim hayata henüz hazır olmayan bireyleri hayata hazırlama sürecidir. Buna göre, Türkiye’de hayata hazır olmayan bireylerin hayata hazırlanması konusunda pek çok ve çeşitli sorunlar mevcuttur. Bu devâsa, çeşitli sorunların belki de en önemli olanlarından birisi mesleki eğitim sorunudur. 
       

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif