Yıl:5   Sayı: 53   Fiyatı: 6.5 YTL  

Tarihin eski dönemlerinden beri önemini giderek artıran Hazar bölgesi, ABD’nin Afganistan’ı ve Irak’ı işgalinin ardından yaşanan süreçte şiddeti giderek tırmanan bir mücadelenin merkez üssü hâline gelmektedir.

19. yüzyılda İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ve “Büyük Oyun” diye adlandırılan çekişmelere sahne olan Kafkasya ve Orta Asya, bu sefer de küresel hâkimiyet iddiasındaki ABD’nin emperyalist politikalarının bir ürünü olan “Yeni Büyük Oyun”a ev sahipliği yapmaktadır. Ödülü, enerji kaynakları ve güzergâhları üzerinde hâkimiyet olarak görünen bu mücadeleyi kazanan tarafın asıl büyük ödülü, küresel hegemonya tesisinde rakiplerini devre dışı bırakmak olacaktır. Afganistan ve Irak işgalleriyle Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde önemli sayılabilecek kazanımlar elde eden ABD bu nedenle Hazar bölgesine yönelmiştir.

Önemli enerji kaynaklarına sâhip Hazar bölgesinin de ABD tarafından kontrol edilmesi hâlinde, dünyadaki hayatın en önemli girdisi konumundaki enerji kaynaklarının büyük bir kısmı ABD’nin kontrolüne girecektir. Ayrıca ABD’yi orta vadede dengeleme potansiyeline sâhip Rusya, Çin gibi aktörlerin hareket kabiliyetleri sınırlanacak yine orta vadede Avrasya coğrafyasında oluşması muhtemel Türk hâkimiyetinin önü kesilmiş olacaktır.

  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  

Pentagon Yeni Nükleer Bomba Peşinde!
Afganistan ve Irak işgalleri sonrasında Amerikalılar, yeraltına kazılmış sığınak ve cephanelikleri etkisiz kılmakta büyük sıkıntı çekiyorlar.

RMPT: Cep Yazıcısı 
Diyelim ki, dizüstü bilgisayarlarınız var, hatta el bilgisayarlarınız var. Bir e-posta geldi, çıktı almanız gerek. Yanınızda yazıcı olmadığı müddetçe bu mümkün değil. Bugüne kadar var olan taşınabilir yazıcılar ise, en iyi ihtimalle en az kalın bir kitap hacmindedir. Bunu taşımak da pratik olmaz. Ama şimdi işler değişti.

Galaksilerin Ölümü Görüntülendi
Bilim adamları, çarpışan iki galaksinin fotoğrafını çekti. Dünyanın sonunun da böyle olacağı tahmin ediliyor
.

Japonlar Geleceğin TV’sini Hazırlıyor
Televizyonda seyrettiğiniz futbol maçının 3 boyutlu olduğunu ve hatta stadyumdakilere dokunabildiğinizi, stadyumun kokusunu teneffüs edebildiğinizi düşünün...

Rusya, Uzay İstasyonu’nu Besliyor
Rusya’nın, yapımı en erken 2006’da bitecek, Dünya yörüngesinde inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) düzenli ikmalleri sürüyor.

Ozan Tabakası’nda Tehlikeli Gelişme
Antarktika üzerindeki ozon tabakası, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre büyük bir genişleme gösterdi.
   Hazar Devleti'nden Hazar Havzası'na 

Prof.Dr. Anıl ÇEÇEN

Hazar sözcüğü bir çok anlamı çağrıştırmakta; Hazar Denizi’nden Hazar havzasına, Hazar Devleti’nden Hazar toplumuna kadar değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Yer aldığı coğrafyayı birleştiren merkezî bir köprü işlevine sâhip olduğu görülen Hazar’ın, bundan on bin yıl önce dünya denizlerine açık bir yapıya sâhip olduğu daha sonraları Karadeniz’den koparak bir iç deniz konumuna geldiği ifâde edilmektedir.

   Yrd.Doç.Dr. Ertan EFEĞİL ile Söyleşi:

Avrasya'ya Tek Devlet Hâkim Olamaz

“Sovyetler Birliği niye dağıldı” denildiği zaman aslında kendi iç dinamiklerinden dağıldığını tespit etmemiz gerekiyor. Sovyetler Birliği; soğuk savaş döneminde yaşanan rekabetten ve bunun getirdiği askerî harcamalardan, sosyal ve etkin sorunlardan, otoriter devlet mekanizmasının zamanla işleyemez bir konuma gelmesinden kaynaklanan bir dizi sorun neticesinde dağılma sürecine girmiştir. Neticede Sovyetler Birliği beklenilmeyen ve hazırlıklı olunmayan bir şekilde dağılmıştır.
   Hazar Enerji Havzası'nın Dünya Hâkimiyeti Mücadelesindeki Rolü 

Haktan BİRSEL

Orta Asya’yı içinde barındıran Avrasya; dünyanın en büyük kıtasıdır. Bu kıtada dünyadaki en önemli ve aynı zamanda en kısıtlı yer altı kaynakları mevcuttur. Uçsuz bucaksız topraklarda yaşayan dünyanın en kalabalık nüfusu ve bu nüfusunda etnik açıdan çok homojen bir yapıya sahip olması, bu özelliğin ise tamamen istismara açık bulunması, Orta Asya’da hâkimiyet kurarak istikrar ortamı sağlamanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne sermektedir 
   Kafkasya Jeopolitiğinde Kriz Alanları Ve Güç Mücadelelerinin Türkiye'ye Etkileri

Dr. Hakan KANTARCI

Tarih boyunca birçok istilâlara uğramış, kavimlerin geçiş güzergâhı olmuş, çetin ve geçit vermez dağların coğrafyası Kafkasya; stratejik rolü ve jeopolitik konumu nedeniyle üzerinde sürekli mücadele verilen bir rekabet alanı olmuştur.

   Saakaşivili Hükümeti Yeni Sorunlara Gebe:
Rus Üsleri'nin Tahliyesi Ve Azınlıklar Sorunu


Rasim BAYRAKTAR

4 Ocak 2004 tarihinde gerçekleşen seçimle yönetime gelen Saakaşvili Hükümeti, Avrupa Konseyi karşısında zor günler geçiriyor. Yeni yönetim, üzün süredir ertelenen; Rus askerî üslerinin tahliyesi, Ermenilerin iddiaları, Abhazya-Osetya’daki yönetim sorunları, Ahıskalı Türklerin iskânı gibi konuları Batılı güçlerin desteğiyle çözmeyi amaçlıyor.
   "Kürt Sorunu" Mu?

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Son Diyarbakır konuşmasında, Sayın Başbakan ülkede “Kürt Sorunu”ndan da söz açmıştır. Bu görüşleri; siyasal partiler, aydınlar, medya ve sivil toplum kuruluşları arasında olumlu-olumsuz olmak üzere, büyük çapta tartışmalara da neden olmuştur. Ancak, 2 Eylül 2005 günü İtalya’da basına yapmış olduğu açıklamada Sayın Başbakan bu görüşlerini yeniden vurgulayarak, aynen şöyle demiştir:

   Küresel Yabancılaştırmaya Karşı Direnen Değerlerin Geleceği

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Bir toplum; köy ile şehir, akıl ile gönül, tarım ile sanayi, sanayi ile enformasyon arasındaki dengeyi kuramaz; dününü bugününe, bugününü de yarınına taşıyamazsa; sürekliliğini tehlikeye düşürür. Bir taraftan kendi kimliğinden, değerlerinden ve normlarından uzaklaşıp diğer yandan da başka değer, norm ve kimlik edinmek o kadar kolay değildir.
   Askerî Gücünü Öne Çıkaran Çin Nereye Koşuyor?

Doç. Dr. Esat ARSLAN

İkinci Dünya Savaşı sonrası “soğuk savaş” döneminde, yüzyıllarca afyonla uyutulan Çin, ne Asya yapılanmasında, ne de dünya güçler dengesinde vardı. Kutsal dünyanın Yecüc Mecüc’ü, ancak bölgesinde bir yer edinmişti kendisine… Her şeyin düalistik bir yaklaşıma göre şekillendiği bu dönemin sona ermesinin ardından ancak Uzakdoğu’nun kalabalık ülkesi Çin, kendisine uluslararası sistemde eskisine nazaran çok daha güçlü bir yer edinme imkânı bulacaktı. Ve bütün dünya, iki kutuplu sisteminin gözden ırak tutuğu Çin gerçeği ile yüz yüze gelecekti.

   Türkiye Ekonomisinde Artan Câri Açık
Bir Kriz Belirtisi Midir?


İzzet Ulvi YÖNTER

Bu yılın ilk yarısını izleyen dönemde, ekonomi gündeminde tartışılan konuların başında, ödemeler dengesinin cârî açık boyutu gelmiştir. Yılın başında, 2005 yılına ilişkin ekonomik parametre tahminleri içinde cârî açık, yaklaşık 10.6 milyar dolar -Haziran ayında 15.4 milyar dolar olarak revize edilmiştir- olarak yer almıştı. Temel olarak dış ticaret dengesinde, ithalâtın ihracata göre hızla artmasından kaynaklanan dış ticaret açığındaki büyüme, cârî açıktaki büyümenin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

   Doğu Ve Güneydoğu

Yazar: Orhan Türkdoğan

Yayınevi: IQ Kültür-Sanat


Türkiye’nin son 25 senedir muhatap olduğu terör sorununa kaynaklık eden Doğu ve Güneydoğu bölgemiz, maalesef sosyolojik mânâda ciddî araştırmalara kaynaklık etmemiştir.  Bu eksiklikten olsa gerek, sorunun teşhisi koymakta sıkıntılar yaşanmış, dahası bölge insanlarına sanal kimlikler biçilmek istenmiştir. Yıllardır bölgede ciddî saha çalışmalarında bulunan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın, “Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı” isimli çalışması, bu anlamda çok önemli bir boşluğu nitelikte. Fakat özellikle içinde bulunduğumuz süreçte bu bağlamda yeni çalışmalara da ihtiyaç olduğu bir gerçek…
  

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2005
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu