E-mail: bilgi@2023.gen.tr

İçindekiler » Abonelik formu » Görüş ve Öneriler »

AB'nin Dayatmaya Çalıştığı Güvenlik ve Savunma Politikası Sürecinde

Türkiye Ne Kadar Güvenlikte ?


SUNUŞ

Her sayımızda giderek artan ilginin verdiği pozitif enerji ile hazırladığımız beşinci sayımızla yine sizlerin karşısındayız. Kendiliğinden gelişen bu etkileşimin zamanla daha da yoğunlaşacağını umut ediyor ve daha iyi sayılar hazırlamak için gayret sarf ediyoruz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Geçen ay dergimizde yere alan Kazım Mirşân ile yaptığımız söyleşinin oluşturduğu olumlu yankı, ileri sayılarımızda tarih konusunu daha detaylı olarak ele almamız gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdi.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


Teknoloji

Temel Doğa Kanunları Değişiyor
Hap Değil Kamera Yutacağız
Uçaklara Yılan Teknolojisi
Kişiye Özel Gürültü
Telaffuz Edebilene Konsept Araba
Yeni Bir Nükleer Santral Modeli: Bilye Yatağı
Koklayabilen Bekçi Bakteriler
Tsunami Tespit Cihazı Geliştirildi
NATO Çevreci Silahlar Kullanacak

AGSK
Sürecinde TÜRKİYE

Aslında her şey 1990 yılından sonra gelişmeye başladı. İki kutuplu dünyanın arsız çocuğu Sovyetler'in komünist devlet anlayışıyla oluşturduğu kurumsal yapıların çökmesi ve liberal sistemi tercih ederek dünya için tehdit oluşturmadığını ilân etmesi, soğuk savaş dönemindeki uluslararası konseptlerin tedricen değişmesine sebep oldu. Bu dönemde dünyanın jandarmalığı görevini üstlenen NATO ve onun yükünü çeken ABD'nin öncelikleri ile Sovyet tehlikesine göre şekillenen dünya dengeleri de değişmeye mahkûm oldu.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


TİKA'nın Faaliyetleri
ve
Bilge Kağan Hazinesi
Üzerine Dr. Öner Kabasakal ile Söyleşi

2023 - TİKA'nın faaliyet alanı nedir?
Ö. Kabasakal- Bildiğiniz gibi TİKA, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen akabinde kurulmuş, önce Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmış, bugün ise Başbakanlık'a bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. TİKA benzeri kuruluşlar özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında vücut bulmuştur. Bugün dünyada TİKA benzeri kuruluşlar teknik yardım kuruluşlarının arasında USID, Kanada'nın SIDA'sı, Japonya'nın JICA'sı sayılabilir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


Liderlerin Stratejik Sorumlulukları
Doç. Dr. Özcan YENİÇER

İnsanoğlunun sosyal, ekonomik ve psikolojik hayatında meydana gelen değişme iş hayatını da etkilemektedir. "Çevre-insan", "eşyâ-insan" ve "insan-insan" ilişkileri aslında bir yoğunlaşmadır. Bu, fizik kanunları gibi az yoğundan çok yoğun ortama yönelik bir sürecin sonucunda meydana gelen bir odaklaşmadır. Zihniyet dünyasında meydana gelen değişim süratle iş dünyasına yansımaktadır. Önceleri aristokrat ve asillere odaklı olan iş dünyası, daha sonra "asker-tüccar" odaklı hâle gelmiş, bir süre sonra da "patron-komprador" yörüngesine oturmuştur. Günümüzde ise "bürokrat-yönetici" mihverinden "işçi-insan" eksenine doğru hızla kayan iş hayatı, yeni keşifler peşindedir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


İktidar Hayattır
Kâzım ÜTÜK

Varolmak, varlığını sürdürmek, imkânı ve gücü oranında etrafına hükmetmek... Bu ve benzeri duygular, istekler ve eğilimler canlı cansız bütün yaratılmışların ortak özelliğidir.
Maddenin temel taşı olan atomlar çekirdeklerinde mevcut olan nükleer enerji sâyesinde, bir yandan proton ve nötronları sımsıkı birarada tutarak kendi varlıklarını ve temel özelliklerini koruyup, geliştirirken bir yandan da etraflarında gezinen elektronları kendi yörüngelerinde tutarak onların üzerinde hâkimiyet sağlarlar, otorite kurarlar.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


Duvar
Koray FEYİZ

Dört duvarlı konuta geçiş, uygarlık tarihinin en keskin dönemeçlerinden birini oluşturur. Buna göre, ilk sığınağı mağara ve benzeri doğal kovuklar olan ademoğlu, binlerce yıl boyunca gizli bir sahnede yaşamak zorunda kalıp, dördüncü duvarı beklemiştir. Bu sebeple, başlangıçta yalnız duvardan değil, pencere ve kapıdan da yoksundur konut.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

İÇİNDEKİLER
Eylül 2001 - Sayı 5
Teknoloji
AGSK Sürecinde TÜRKİYE
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasi ve Türkiye
Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK
Maastricht Antlaşması, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve AGSK
AB'nin Güvenlik Konseptinin Gelişim Süreci

Elvira BOROMBAEVA
TİKA'nın Faaliyetleri ve Bilge Kağan Hazinesi
Üzerine
Dr. Öner Kabasakal ile Söyleş
i
Liderlerin Stratejik Sorumlulukları
Doç. Dr. Özcan YENİÇER

İktidar Hayattır
Kâzım ÜTÜK

Çevre
İdris TUNÇER

Duvar
Koray FEYİZ
Bana Bir Masal Anlat Dostum
Kubilay KAVAK
Geleceğin Gözde Meslekleri Neler Olacak?

Okuma Salonu
Hazırlayan: Gökhan HİLÂL


ESKİ SAYILAR

Kasım 2001
- Sayı7

TÜRKİYE, HAZAR VE AFGANİSTAN EKSENİNDE
PETRO
POLİTİK

Alev ALATLI İle Söyleşi
Ergenekon'dan Kızılelma'ya
Bir Rüya'ya Yeniden Uyanmak

Ekim 2001 - Sayı 6

3. Dünya Savaşı Tehdidi Altında Tercihimiz:

NEFRETİN SAVAŞI MI?
SEVGİNİN BARIŞI MI?

 

Ağustos 2001 - Sayı 4

Kâzım Mirşan: Türk Tarih Tezi Üzerinde Yeniden Düşünülmeli

Deprem

Uzgörü

İklim

Temmuz 2001 - Sayı 3

The Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Aydın ile "Din Felsefesi Üzerine sohbet

Yeniden Doğan Vatan: Kırım

Türkiye Kıbrıs Politikasını Gözden Geçirmelidir

Haziran 2001 - Sayı 2

Uyanan Ejderha: ÇİN

Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'le Röportaj

İhanet İdeolojisi

Biz milenyumlular

Mayıs 2001 - Sayı 1

Dünya dönüyor...
Kimin için?

Alev Alatlı ile İkinci Aydınlanma Çağı

Bilgi Toplumunda Savaş

Ekonomik Gelişmeler ve İktisadi Kriz

 

 

 

 

 

 
Bu sitenin yapımı ve internet hizmetleri FORSNET tarafından sağlanmaktadır