Yıl:6   Sayı: 77   Fiyatı: 6.5 YTL  

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce “Dış Türkler” kavramını biraz olsun tanıyordu ve bu kavram daha ziyade Osmanlı’nın eski hâkimiyet alanı içindeki topraklarda yaşayan Türkleri ifâde etmek için kullanılıyordu. Daha ziyade Balkanlar’daki Türk varlığını anlatan bu kavramın geniş anlam kazanması Sovyetler’in dağılması sonrasındaki sürece tekabül eder. Sovyetler’in parçalanmasıyla ortaya çıkan Türk Dünyası gerçeği; Türkiye’yi Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’yı da kapsayan çok geniş bir alanla karşı karşıya getirmiştir. Bu dönemde Türkiye, hem Sovyetler’in yıkılmasıyla ortaya çıkan “stratejik boşluğu”, Batı Bloğu adına doldurma görevini ifa etmeye hem de yeni muhatap olduğu Türk Dünyası gerçeğinin mahiyetini anlamaya çalışmıştır. Hamasetin gölgesinde geçen yılların ardından hem Rusya, hem Batı Bloğu, hem de Çin SSCB’nin dağılmasının oluşturduğu etkileri izale etmişler ve özellikle Orta Asya ve Kafkaslar üzerinde şekillenen yeni bir hâkimiyet mücadelesine girmişlerdir. Enerji kaynakları ve güzergâhları üzerinde şekillenen bu mücadelenin netleşmesi nispetinde de Türkiye’nin Türk Dünyayı vizyonu giderek zayıflamış ve ilk zamanda önemli gösterilen hamleler tesirini belirli oranda kaybetmiştir. Aradan geçen yıllara bakıldığında; Türk Dünyası kavramının çağrıştırdığı imkânlar çok daha net olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte, Türkiye’nin hedefleri ve politikalarındaki belirsizlik artmıştır.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Türk Birliği Mümkün mü?

M. Ragıp VURAL

Coğrafyaları birbirinden tamamen ayıran insan eseri yapılar ve onlara sinen ruh olsa gerek… Kültürel algılamalar sâdece evleri, caddeleri, şehirleri değil sosyal hayatı da tanzim eden ve belirleyen ana saik. Bir coğrafyanın “vatan” kılınması, tel örgülerle çevrilmiş sınırlara ya da kolluk kuvvetlerine sâhip olunmasıyla mümkün değil, meğer ki evleriniz, sokaklarınız, pazarlarınız size âit bir algılama ve anlayışın mührünü taşımasın…

   Ozan AHMETOĞLU ve Cemil KABZA ile Söyleşi

Yunanistan Komplekslerinden Kurtulmalı

2023- Batı Trakya’daki Türklerin şu andaki nüfusu nedir? Karşılaştıkları en büyük sıkıntılar nelerdir?

Ozan Ahmetoğlu-
Batı Trakya, Türkiye’yi Edirne il sınırından batıya geçtiğiniz zaman, Meriç ili, daha batısında Rodop ili yâni Gümülcine, onun da batısında İskeçe ilinden oluşmaktadır ve bu bölgenin toplum nüfusu yaklaşık 450 bin civarındadır..

   Seyit TÜMTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Erkin EMET ile Söyleşi

Doğu Türkistan Meselesine Dünyanın İlgisi Arttı

2023- Bize biraz Türkiye’deki Uygur varlığından ve derneğinizin amacından bahseder misiniz?

Seyit Tümtürk-
Doğu Türkistan’ı Çin’i işgaliyle birlikte, 1900’lü yılların başlarından itibaren Türkiye’ye sürekli bir göç yaşanmıştır. Uygur Türklerinin kimileri kafileler hâlinde, kimileri ise ferdi kaçışlarla Türkiye’ye sığınmışlardır.

   21. Yüzyıl Türk Asrı Olacak!

Hakan PALA

Türk Asrı… “Türk” kavramının ve “Asır” kelimesinin yan yana gelmesiyle oluşturulan bu özel kavram göze ve kulağa ne kadar da güzel geliyor. Bu güzelliğin sebebi “Türk Asrı”nın yazılış ve söylenişindeki şekilsel ahenk ve vakarla sınırlı değil kuşkusuz. Türk Asrı aynı zamanda muhteva zenginliğinin yüceliğiyle, içimizi ürpertiyle aydınlatan ümit ve heyecanların kaynağı olması bakımından da büyüleyici geliyor bize.

   Türk Dünyası’nda Yükselen Ekonomi ve İşbirliği Alanları

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee; Amerika’nın tarihini kendi içinde anlamanın mümkün olmadığını, bunun için Amerika’nın Batı Avrupa ve diğer denizaşırı ülkelerle olan ilişkileri ile Christoph Colombus’un Amerika’yı keşfinden önceki Batı Avrupa kaynaklarına inmek gerektiğini, bunlar yapılmadan federal hükümetin, temsili hükümetin, demokrasinin, sanayi devriminin, monogaminin, Hıristiyanlığın Amerika’nın hayatında oynadığı rolü anlamanın imkânsız olduğunu yazmaktadır.

   Aral Gölü’nün Kısa Hikâyesi

Turan CAN

Günümüz dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisini de çevre oluşturmaktadır. Her geçen gün artan çevre sorunları, artık sâdece üzerinde yaşadığımız topraklarda etkisini sürdürmekle kalmayıp, sınır ötesi, bölgesel ve kıtalar arası bir sorun hâline gelmiştir.

   Avrasya’da Yaşanan Enerji Savaşları Sürecinde Türkiye’nin Siyaseti Ne Olmalı?

Çağrı Kürşat YÜCE

Hazar Havzası1, “Doğu-Batı Enerji Koridoru” çerçevesinde şekillenen Batı politikası ile zengin enerji kaynakları üzerindeki 70 yıllık hâkimiyetini kaybetmek tehlikesiyle karşılaşan Rusya’nın, bölgedeki etkinlik mücadelesinin önemli bir merkezi konumuna gelmiştir.Türkiye’nin Türk Dünyası Stratejisi

F. Prof. Dr. Nurullah AYDIN

Türkiye, Türk dünyasına yönelik strateji geliştirememiştir. Bunda birçok neden rol oynamıştır. Öncelikle Osmanlı Türkleri, Orta Asya’dan nüfus olarak beslenerek batıyı ele geçirmeye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasına egemen olmaya yönelik strateji geliştirerek, uyguladı. Birinci Dünya Savaşı sonrası ise yok olma tehlikesi üzerine bağımsızlık mücadelesi verdi.Ermeni Tasarısı 2007 Sonbaharında ABD Kongresi’nde

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Ermeni Sorunu’nun, ortaya çıkmasında Rusya başta olmak üzere, Fransa ve İngiltere gibi devletlerin azımsanmayacak faaliyetlerinin etkili olduğu kaynak niteliğindeki kitaplarda da yansıtılmıştır. Ne var ki, sorunun farklı bir boyuta ulaşması ve derinleşmesinde, hatta uluslararası platforma taşınmasında, baş aktörün Amerika Birleşik Devletleri olduğu söylenebilir.Armagedon Bütün Türk-İslâm Coğrafyası mı? Türkiye Büyük Ortadoğu Projesine Hangi Açılardan Bakmalıdır?-II

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOĞLU

Değişen çıkarlar doğrultusunda yapılan tanıma göre Ortadoğu kapsamı içine alınan Hazar Havzası ve Kafkaslar’a Azerbaycan ölçeğinde kısa bir analiz yapmak gereklidir.
Güneydoğu Avrupa ile Asya’nın birleştiği bölgede yerleşmiş bulunan, göl olduğu da söylenmesine rağmen hep deniz olarak anılan gelen Hazar’ın sâhillerinin toplam uzunluğu 7.010 km.’yi, toplam yüzeyi ise 380.000 km2’yi bulmaktadır.
   Dünyada ve Türkiye’de Kuraklık ve Çölleşme Gerçeği

Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ

Bugün yeryüzünde, kurak arazilere sâhip yaklaşık 110 ülke potansiyel bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), çölleşmenin küresel maliyetinin yılda 42 milyar ABD $ olduğunu öngörüyor. Dünya İzleme Enstitüsü’nün öngörülerine göre, anakaralar her yıl 24 milyar ton verimli üst toprak kaybına uğramaktadır.
   Halkla İlişkiler Uygulaması
Olarak Lobicilik
Yazar: Kadir Canöz
Yayınevi: NKM


ABD’de gücüne şahit olduğumuz lobiciliğin önümüzdeki dönemde Türkiye gibi ülkelerde de etkin siyaseti, ekonomiyi, toplumu belirleyeceğini söyleyebiliriz. Sivil toplum kuruluşlarını baskı grupları haline dönüşmesi ve neticeler almaya başlaması lobicilik alanında çalışmaların bilimsel bir zemine oturtulmasını elzem kılmaktadır..
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu