Yıl:8   Sayı: 89   Fiyatı: 6.5 YTL  

Eğer yeterince dikkatliyseniz, komplo teorisyeni olmanız kaçınılmaz olabilir. Zihninize düştüğünüz her ayrıntı, sahnelenmekte olan oyunu farklı bir gözle seyretmenize sebebiyet verirken, zaman içinde geliştirdiğiniz alışkanlıkların kazandırdığı “decoder” melekesiyle de söylenenden murat edilene, görünenden örtülü gerçeğe yaklaşma bahtiyarlığına erişebilirsiniz. “Dün”; “yarın”ı şekillendirmek için “bugün” sürekli olarak yeniden yorumlanıyor. Bu yeniden yorumlamaların sağlıklı olması enformasyonun kalitesine ve çok taraflı doğrulatmalarla saflaştırılmasına bağlı iken, bu bile yaşanan bir olayın tam mânâsıyla çözüldüğü anlamını içermemektedir. Zira karar alıcıların tercihleri, psikolojileri, motivasyonları, yaptıkları çok gizli görüşmeler sürecin şekillenmesinde hatırı sayılır bir rol oynarlar. Böyle bir süreci bihakkın analiz etmek ancak senaryoyu yazan olmayı icap ettirir, fakat o bile izleyenlerin zihnindeki tedaileri kontrol etme kudretine sahip değildir. Hâl böyle olunca yarını şekillendirmeye yönelik her olayın istenmeyen/beklenmeyen sonuçları olacaktır, bunları gizlemek başka bir deyişle istenen neticenin teminini sağlamak da, Hollywood stüdyolardaki makyözler, ışıkçılar, efektçiler, dublörler, kostümcüler gibi mahir diplomatlara, uzmanlara, stratejistlere düşen vazifedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Rusya’nın Stratejik Restorasyonu, İki Kutuplu Denge ve Batı’nın Politikaları

Prof. Dr. Ali Fuat BOROVALI

7-8 Ağustos 2008 itibariyle, tam da Pekin Olimpiyatı’nın açılışına tesadüf eden (veya ettirilen) Rus-Gürcü Savaşı’nı, tarihsel-teorik çerçevede nasıl yorumlamak gerekiyor?
Kimine göre, bu olay, yeni bir “soğuk savaş” dönemine girildiğinin ayan beyan tescilidir… Kimine göreyse, soğuk savaş zaten hiç bitmemiştir...

   Kafkasya Krizinden Küresel Rekabete

Sinan OĞAN

SSCB dağıldıktan sonra uzunca bir süre uluslararası ilişkiler literatüründe yazılan birçok makalenin ilk cümlesi “SSCB’nin dağılmasından sonra” diye başlıyordu. Ardından 11 Eylül’de ABD’deki ikiz kulelere yapılan saldırılar geldi ve yine aynı şekilde bu defa “11 Eylül saldırılarından sonra” diye başladı birçok makalenin giriş cümlesi.

   Kafkaslardaki Sıcak Çatışmanın Karadeniz’e Yayılan “Soğuk Savaş” Esintileri

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Gürcistan’ın Ağustos 2008 başlarında kendi topraklarındaki Güney Osetya’ya yapmış olduğu askerî harekât sonrasında Rusya da, bu bölgede “Rus pasaportlu” insanların çoğunlukta bulunduğunu ve Gürcistan’ın silâhsız halka ateş ettiği gerekçesiyle karşılık verdi ve sonunda Gürcistan’ın karşı koyması mümkün olamayan askerî gücü ile önce Güney Osetya’ya, ardından da Gürcistan topraklarına girdi.

   Kafkaslar’da Devam Eden Soğuk Savaş

Haktan BİRSEL

Soğuk savaş dönemini bitiren 1990 yılında SSCB’nin yıkılması, dünya tarihine bir milâd olarak geçmiştir. Müteakip dönemde ortaya çıkan büyük çaplı kaos ortamı bütün Avrupa kıtasını etkisi altına almış ve hâlen de etkilemeye devam etmektedir.

   Gürcistan’ın Güney Osetya’ya Yönelik Stratejik Hamlesinin Kafkasya Jeopolitiğine Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

Gürcistan, Güney Osetya’ya girmekle birlikte Kafkasya jeopolitiğinin yeniden şekillenmesinde çok büyük ve çok yönlü bir stratejik kazan-kaybet hamlesi yapmıştır. Önce Güney Osetya’yı daha sonra da Abhazya’yı dize getirmeyi hedefleyen Gürcistan, aniden Rus ordusunu karşısında ve kendi topraklarında bulmuştur.

   Gürcistan Krizinin “Liderlik” Boyutu

E. Haldun SOLMAZTÜRK

Genellikle, “harp tarihi” çalışmalarının askerlere özgü ve askerler için olduğu düşünülür ve sivil kesimlerde bu çalışmalara ve bu alandaki kitaplara pek ilgi gösterilmez. Tarihe ilginin zaten çok sınırlı olduğu Türkiye’de de durum çok farklı değildir.

   İkinci Bakü Kurultayı Toplanmalıdır

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

1-7 Eylül 1920 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü kentinde Doğu Halkları Kurultayı toplanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yeni bir dünya düzeni kurulurken gündeme gelen bu kurultay, 20. yüzyılın uluslararası dengelerinin kurulması ve yeni bir dünya düzenine yönelmede önemli bir köşe taşı olmuştur.Galiyevci Bir Proje: Bakü Doğu Halkları Kurultayı

Hakan REYHAN

Siyasal tarih araştırmalarında adı sıkça geçmesine, güncel siyasal teorik tartışmalarda bile üzerine sürekli atıf yapılmasına karşın 1-8 Eylül 1920’de Bakü’de toplanan Doğu Halkları Kurultayı’nın esas örgütlenme nedeni, bu anlamdaki gerçek tarihsel önemi ve bu Kurultay’ın gerçekleşmesi sırasında Kurultay’a hâkim olmak isteyen farklı ideolojik-örgütsel güç dengelerinin kendi ararlındaki “soğuk çatışma” hâlâ net bir biçimde ortaya konulabilmiş değildir.Vecihi Hürkuş ve İlk Türk Uçağı

H. Nadir BIYIKOĞLU

Ülkemizde, 7 Eylül 1925’te Atatürk’ün emriyle Millî Müdafaa Vekaleti ve Alman uçak yapımcısı Junkers Flugzeugwerke GmbH’ın ortaklığı olarak kurulan “Tayyare, Otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi” (TOMTAŞ)’ın teşkiliyle, havacılık sanayiimizin ilk resmî teşebbüsü gerçekleşmiştir.

   Güneş Her Zaman Doğudan Doğar

Dr. Kemal Atilla ÖZMUMCU

Emperyalist ülkeler, yani Batılı ve medeni(!) ülkeler, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda şiddetini arttırdıkları misyonerlik faaliyetleri kisvesi altında dünyanın bâkir ve zengin bölge ve ülkelerini haydutçasına yağmalamayı bir alışkanlık hâline getirmişler ve 20. yüzyılın başlarında bunu artık kendilerinde bir hak olarak görmeye başlamışlardı.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu