Yıl:9   Sayı: 113   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye, birbirinden beslenen krizlerin âdeta damla damla biriktirdiği ve geride kalan sekiz yıllık zaman diliminde toplumu kutuplaşmaya doğru yavaş yavaş sürükleyen bir sürecin içinden geçti. Her türlü kutsalın siyasî hesaplaşmada sahaya sürüldüğü ve sömürüldüğü bu süreç, toplumsal dokuyu ve devleti oluşturan kurumları tahrip eden bir hızar gibi çalıştı. Meselâ merkez medyanın yanında hızla büyüyen yandaş medya, dün eleştirdiği oligarşinin yerine kendi sorgulanamaz figürlerini yerleştirmekten çekinmezken; bunu İbrahimî bir tavır olarak alt metinlerle sunarak, yaptıklarına sorgulanamaz ve eleştirilemez bir kutsal zırh geçirmeye çalışmıştır.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Yabancılaştırma Aracı Olarak Eğitim!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Toplumlar ve onların siyasî örgütleri olan devletlerin nasıl bir yurttaş arzuladıklarını, benimsedikleri eğitim anlayışları ortaya koyar. Devlet yöneticilerinin sahip oldukları eğitim felsefesi, yurttaşlarını faydalı, sosyal, nitelikli ve üretici yapabileceği gibi yetersiz, bilgisiz, çâresiz ve değersiz de yapar.

   Avrupamerkezcilik İdeolojisi Çerçevesinde “İki Kültür” Ayrımı, Sosyal Bilimler ve Üniversite Sorunu

Yrd. Doç. Dr. İdiris DEMİREL

Avrupamerkezciliğe eleştirel bakan bu çalışma, “iki kültür” ayrımını problemleştiren bir çerçevede sosyal bilimler ve üniversite sorunu üzerine yoğunlaşmaktadır. İçerik açısından burada ilkin kavramsal açıklamalara sonrasında ise iktidar/güç ilişkilerine yer verilmektedir.

   Eğitimin Millî Veya Gayrimillî Olması Önemli Midir?

Şerif BUDAK

Eğitimin nihâî amacı mükemmel insan yetiştirmektir. Mükemmellikten kastedilen nedir? Kimine göre uysallık, kimine göre çalışkanlık, kimine göre dindarlık, kimine göre millî değerlere bağlılık, kimine göre Batı değerlerine bağlılık iken, bir diğerine göre ise millî değerlere ve dinî inançlara karşı olmaktır.

   Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK:

“Gelecek, Eğitimle Gelecek”


2023- Sayın Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in faaliyet alanı ve kuruluş amacı hakkında bir genel değerlendirmede bulunmanızı istiyorum.
İ. Koncuk
- Türk Eğitim-Sen, eğitim öğretim faaliyet kolunda hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir sendikadır . 2010 yılı itibariyle alanında 157.000 üyesiyle yetkili sendika olma hüviyetini de, ülkemizdeki en büyük sivil toplum kuruluşu ve en büyük memur federasyonu olma özelliğini de korumuştur.

   Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Milletlerin ve toplumların hayatlarında tarihî bakımdan şüphesiz eğitim ve kültür iki önemli kavramdır. Milletlerin bağımsızlığında, millî birliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasında, nesiller arasındaki bağların devam ettirilmesinde eğitim ve kültür büyük rol oynamaktadır.

   Gençlerin Mesleki Eğitimi ve Yeni On Yıl

Dr. Halis YEŞİL

Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşama, öğrenme ve çalışma biçimlerini değiştirmekte ve sürekli olarak yeni bilgi ve becerilerin edinilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum; eğitimin önemini arttırmakta, eğitimde kalite ve hayat boyu öğrenme kavramı içerisinde bir sürekliliği gerekli hâle getirmektedir.

   2023'e Doğru Türkçe

Ertekin ENGİN

Sözlerin en güzelinin Türkçe söylenebileceğine dair beslediğimiz duygusal yaklaşımımızın bilimsel olarak değer ve öneminin ortaya konulması için bir Türkçe Çalıştayı düzenlemeye karar verdik. Bu Çalıştay’da, günümüzde Türkçe’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin neler olduğu, Türk eğitim sistemi içerisinde Türkçe öğretiminin güçlendirilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği, küreselleşen dünyada eğitim, sanat ve bilim dili olarak gelecekte Türkçe’nin yerinin neresi olacağı gibi sorulara cevap bulma düşüncesindeydik.Türkiye’nin Yüksek Öğretim Politikası Üzerine Tahliller

Dr. Nuri KAVAK

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren, yüksek öğretim kurumlarından olan beklentisini sürekli zirvede tutarak, her zemin ve şartta topluma liderlik yapmalarını ve ülke kalkınmasının da lokomotifi olmalarını beklemiştir.Türkiye’de Yabancı Dil Çıkmazı ve Dayandığı Mantık

Yrd. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM

Ortaçağ eğitim anlayışında evrensel nitelik taşıyan değerler ön plandaydı. Eğitim, evrensel değerlerin gençlere aktarıldığı kurumlardan oluşmuştu. Evrensel değerler, evrensel nitelik taşıyan dillerle yapılabilirdi. Bu diller, yâni Ortaçağ’daki eğitim dilleri, Doğu toplumları için Arapça, Batı toplumları için Latince idi.

   MEB’in Yapısal Sorunları ve İşleyişe İlişkin Değerlendirmeler

Hakan KAVAK

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapısal sorunlarını irdelemeden, Millî Eğitimi “Tarih ve Dil” eksenli bir siyasal hesaplaşma alanına çeviren siyasî erkin tahakkümünden kurtarmadan, eğitimin kalitesinde ve niteliğinde bir iyileşme beklemek fazla hayalcilik olacaktır.

   İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Üzerine Görüşleri

Hüseyin ÖZSOY

Yaşam boyu öğrenme günümüzde dünya çapında ilgi gören bir kavramdır. Son zamanlarda daha çok önem kazanmakla birlikte, insanların yaşamları süresince öğrenmeye devam ettikleri görüşü yeni değildir.

   Geleceğin Dünyasında Eğitim: Sanal Gerçeklik

Melih ENGİN

2023 yılının güçlü Türkiye’sinin eğitim sistemine günümüzden bakıldığında, uzaktan eğitim anlayışı ve uygulamalarının, çözüm olarak makro düzeyde öğretim programımıza yansıtıldığını, mekân ve zaman mefhumundan kurtarılmış, bilgiye ulaşmada gerçek anlamda fırsat eşitliği sağlanmış öğretim ortamları pekâlâ görülebilir.

   Özbekistan, Diyarım

Nadir BIYIKOĞLU

Bundan tam 16 yıl önce, 26 Eylül 1994’te, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taşkent uçağı ile Özbekistan’a uçarken büyük bir heyecan ve karmaşık duygular içinde idik: Yıllardır hayalimizde yaşattığımız anayurt beklediğimiz gibi miydi? O tarihte beş ve bir yaşındaki iki kızımıza sağlıklı bir ortam bulabilecek miydik?

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu