Yıl:10   Sayı: 125   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Uzun süredir inşa edilmeye çalışılan ve istikâmeti, hedefleri, vizyonu ve ortakları bağlamında ciddî soru işaretleri içeren yeni Türk dış politika mimarisi, son birkaç ay içinde önemli bir krize girmiş bulunmaktadır. Ve maalesef krizin iyi yönetildiğini söylemek de şu an için pek mümkün gözükmemektedir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Çağrı ERHAN:

"Sıfır Sorundan Süper Soruna!"


2023- Türk dış politikası geldiğimiz günde ciddî bir krize girişmiş gibi görünüyor. İran ile ilişkilerimiz gerildi, İsrail ile zaten gergin olan ilişkiler kopma noktasına geldi, Libya’da NATO marifetiyle yürüyen savaşın tarafı hâline geldik ve son olarak da 2002’den beri Türk dış politikasının en büyük başarısı olarak öne çıkan Suriye ile ilişkilerimiz gerildi.

   BOP’tan Arap Baharı’na:
Değişen Dünya Düzeni, Yeni Ortadoğu ve Türkiye


Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR

“Arap Baharı” ifâdesi, kitlelere bir şeyleri gerçekten değiştirebileceklerini düşündürten Tunus’taki ilk feryadın yarattığı iyimser heyecan atmosferinin hâtırası olarak zihinlerimize yerleşti.

   Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA:

“Ortadoğu’daki Gelişmeler Bölgesel ve Küresel Değişimin Ürünü”


2023- Öncelikli olarak Yalçın hocam, Türkiye’nin şu andaki sıcak gündemiyle söyleşimize başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında İsrail’in Mavi Marmara isimli Gazze’ye yardım götüren gemiye yönelik menfur saldırısında 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

   İsrail’e Cihat, ABD’ye Biat mı?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yirmi birinci yüzyılda, kurulmaya çalışılan Amerikan hegemonya düzeni sarsılmaya başladığı için, ABD soğuk savaş döneminden kalma NATO örgütlenmesinden yararlanarak, dünyanın merkezi bölgesinde geleceğe dönük bir güvenlik düzenini Batı Bloku’nun çıkarları doğrultusunda kurmaya çaba göstermektedir.

   "Âkil Ülke Vizyonu"nun Hazin Sonu

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Yeni yılla birlikte her şey güzel olacaktı. Medya erbabı dostlarımızla, üniversitelerimizin uluslararası ilişkiler bölümlerinden birkaç akademisyen arkadaşımızla Dışişleri Bakanlığı’nın davetine icap ederken sevinçliydik, gururluyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin küresel dünyadaki 186 misyon şefiyle bir arada olacaktık.

   Dr. Hicran KAZANCI:

“
Kerkük İçin En İdeal Çözüm İdarî Paylaşım”

2023- Son dönemlerde Türk medyasında Irak’taki Türkmen varlığı ile ilgili ciddî analizlere rastlayamaz olduk. Konu biraz unutuldu gibi. Bu minvalde ilk soru olarak Kerkük cephesinde neler oluyor diye sormak istiyorum.

   Ulus Devletlerin Farklı Kültürleri Yönetimi İçin Atatürk'ün Ulus Devlet Modeli

Dr. Haktan BİRSEL

Ulus devletler ile nüfus bünyelerinde mevcut olan azınlık, farklı etnik grup veya farklı kültür olarak nitelendirilen unsurlar arasındaki ilişki, güç mücadelesinden hak ve özgürlük hareketlerine kadar geniş bir yelpazede, 19. yüzyılın başından itibaren dar ve geniş katılımlı çeşitli siyasî platformlarda tartışılmıştır.Türk Kimliği Karşısında Doğallaştırılan Nefret Suçları

İkbal VURUCU

1912-1922 yılları arası Türk tarihinin en kanlı sayfalarını teşkil eder. Sâdece “Türk” oldukları için katledilen insanların vatanı Avrupa’dan, Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya çok geniş bir coğrafyadır. Bu coğrafyaya Türkistan’ı da eklersek gerçek anlamda bir “Türk Trajedisi”nden bahsedebiliriz.Türk Dünyası Gerçeğine Tipik Bir Örnek:
Çuvaş Türkleri


Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAM

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanması yanında; Tatar, Çuvaş, Başkurt, Yakut, Altay, Hakas, Tuva, Karaçay, Balkar gibi Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan birçok Türk de, Rusya Federasyonu içerisinde kendi özerk cumhuriyetlerinde yeni bir düzende yaşamaya başladılar.

   Güney Azerbaycan Millî Hareketinin Tarihî Temelleri

Arif KESKİN

İran çokuluslu bir imparatorluk olarak varlığını sürdürme çabasındadır. Bugün için kontrol altına alınmış gibi görünse de, etnik parçalanma tehlikesini tam anlamı ile aşabilmiş değildir. Bu durum İran resmî literatüründe de son dönemde tartışılan bir husustur.

   Türkolog Gözüyle Beş Bininci Yılında Nahçıvan

Dr. Yaşar KALAFAT

Biz bu makalemizde, bazen geçmişten günümüze ve bazen de günümüzden geçmişe Nahçıvan’a, Türkolog gözü ile bakmaya, çalışarak; misyon/görev ve vizyon içerikli bir görüş açısı geliştirmeye çalışacağız. Bunu yaparken de Türkologluk anlayışımıza dair bir açılım getireceğiz.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu