Yıl:11   Sayı: 137   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türk dış politikası Suriye’de yaşanan gelişmeler sebebiyle ciddî şekilde sarsılırken, toplumun hemen her kesiminden yükselen eleştirilerin ortak noktasını, itidal çizgisini çoktan aşan retoriğin Suriye konusunda Türkiye’yi aşırı bir noktaya sürüklemesinden duyulan rahatsızlık teşkil etmeye başladı.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Irak Türkleri'nin Türkiye’den Ayrılma Süreci ve Ankara Antlaşması

Doç. Dr. Serdar SAKİN

Ortadoğu’da önemli bir mevkide yer alan Musul bölgesi tarihin her döneminde önemli uygarlıkların doğup yayıldığı, muhtelif milletlerin ve devletlerin yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Musul, Türk tarihinde de çok önemli bir yere sahiptir.

   Prof. Dr. Mahir NAKİP:

"Türkiye’nin Kerkük Politikası Kuşkuya Yol Açıyor”


2023- Irak Türkmenlerinin bugünkü durumunu anlamak için nereye bakmak lâzım?
M. Nakip-
Irak Türklerinin şu anda içinde bulunduğu durumu iyi anlamak için Lozan’dan başlamak lâzım.

   Davutoğlu’nun Kerkük Seferinin Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Diplomaside “Önalma (Preemptive) Öğretisi”, Pax-Romana’dan bu yana küresel patronaj sisteminin en çok üzerinde durduğu konulardan sâdece birisidir. Üzülerek ifâde etmek gerekir ki, bu öğreti, haklının güçlü olduğu bir sistemi değil, güçlünün haklı olduğu bir dayatmayı dikte ettirmektedir.

   Hasan KANBOLAT:

“Barzani 'Tartışmalı Bölgeler'i Alarak Bağımsızlık İstiyor!”


2023- Irak merkezî hükümeti ile Türkiye arasında sorunlar yaşanıyor. Sorunların temelinde Türkiye’nin Suriye politikası olduğu kadar Tarık El Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmasının da olduğu dile getiriliyor. Maliki ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan bu gerilim nereden kaynaklanıyor?

   Suriye’nin Türkmenleri

Cemil Doğaç İPEK

Türkiye medyasında bir ülke üzerine konuşulurken yapılan en büyük hatalardan birisi konuşulan ülkenin hep bir bütün olarak algılanması ve bu anlayış üzerinden analiz yapılmasıdır. En son örneğini Suriye üzerine yapılan tartışmalarda görüyoruz. 2011 yılı Mart ayında yoğun bir şekilde başlayıp ve hâlâ da devam eden Suriye’deki halk hareketleri Türkiye’de de ilgiyle takip edilmektedir ancak Suriye’nin heterojen sosyal yapısı ile alâkalı yeterince bilgi kamuoyu ile paylaşılmadığından yapılan analizler bir yönü ile eksik kalıyor.

   Habib HÜRMÜZLÜ:

“Kerkük Karmakarışık”


2023- Biraz geriden başlamak istiyorum: Irak’taki Türkmen varlığı tarihsel olarak nereden gelir? Türkmen varlığı hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?
H. Hürmüzlü-
Malûmunuzdur, ister Arap yazarlar ister Türk yazarlar olsun Türkmenlerden bahseden şöyle bir tarih koyarlar; Hicri 54 yılında, Emevîler zamanında bugünkü Irak’ın Basra bölgesine Türkistan’dan savaşçılar getirilmiştir.

   Ortadoğu’da Balkanizasyon

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Avrupa kıtasının doğusunda yer alan Balkan yarımadası, dünya jeopolitiğinin merkez bölgelerinden birisi olarak, tarihin her döneminde insanlığın geleceği açısından önemli çekişme ve çatışmaların cereyan ettiği önemli bir bölge olmuştur. Bütün yarımadayı kaplayan Balkan sıradağları bu yarımadaya ismini vermiş ve her dönemde Balkanlar dağları ile beraber tarihsel süreç içinde öne çıkmıştır.Doç. Dr. Atilla SANDIKLI:

“Derinlikli Savunma Kandil’den Başlar!”


2023- Suriye’de devam eden çatışmalar ve bunun Türkiye’ye yansıması ile ilgili başlamak istiyorum. Suriye’deki mevcut durumu ve artan bölücü terör örgütü faaliyetlerini değerlendirir misiniz?
A. Sandıklı-
Tabiî özellikle son zamanlarda Türkiye’de artan terör eylemlerini görüyoruz.Kan ve Kalem

İkbal VURUCU

PKK, sahip olduğu iç ve dış destek açısından kelimenin tam anlamıyla dünyanın en “şanslı” terör örgütüdür. Çünkü PKK, gerek uluslararası alanda gerekse ülke içinde bir “terör örgütü” gibi dışlanan ve lanetlenen değil de aksine insanlık hayrına çalışan bir sivil toplum örgütüymüş gibi yoğun ve geniş bir destek alanına sahiptir.

   Suriye Krizindeki Bilinmeyen Gerçekler

Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Değerli okurlarım uzun yıllardan beri benim siyasal düşünce ve fikirlerimi yakından bilmektedirler. Bilmeyenler için bir kez daha belirtmeliyim ki, benim siyasal düşüncemin temelinde anti-emperyalizm ve anti-Siyonizm düşüncesi yatmaktadır.

   Eğitim Meselesini Bir Var Olmak Dâvâsı Görmek

Gazi KARABULUT

Yıllarca eğitimin tarifi “bireyde istendik davranış değişikliği kazandırma” şeklinde yapıldı. Aslında bu tanım pek de içimize sinmiyordu. Ama üniversite yıllarımızda önce dersten geçmek için ardından da meslek hayatımızda kullandığımız bir tarif olarak karşımıza çıktı.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu