Yıl:12   Sayı: 149   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Elinizdeki sayımızı hazırlamaya karar verdiğimizde, Şam’ın Guta banliyösünde gerçekleşen bir kimyasal saldırı sonucunda 1000’den fazla Suriyelinin hunharca katledilmesinin öfkesi ve bu yaşananlardan bizim payımıza düşenin utancı içinde idik. İki yılı aşkındır devam eden ve artık bir iç savaşa dönüşen çatışmalarda gün be gün artan ölümlerin sayısı yüz bine ulaşmıştı.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Suriye’nin Kuzeyindeki Çatışmalar ve Olası Etkileri

Yrd. Doç. Serhat ERKMEN

Suriye’nin kuzeyinde 16 Temmuz 2013’de başlayan çatışmalar 1 yıl önce Türkiye’nin gündemine gelen bölgeyi bu sefer daha büyük bir ağırlıkla gündeme getirmiştir. Çatışmalar hâlen devam etse olayların gidişatına ilişkin bir fikir sahibi olabilmek için olayın köklerinin nerede yattığına ilişkin bir hatırlatma yararlı olacaktır.

   Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ:

“Ankara Küresel Satranç Oynanırken Tavla Oynamak İstiyor”


2023- Hocam üç tane birbiri ile ilişkili konumuz var: Suriye meselesi, PYD meselesi ve açılım meselesi. Suriye meselesinden başlayalım. Suriye’de ne oluyor? Türkiye’nin agresif olarak müdahale yanlısı bir tutumu var öbür taraftan Suriye’nin içerisinde gelişen olaylar var.

   Suriye’deki Son Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri

Doç. Dr. Emruhan YALÇIN

Türkiye için Suriye meselesi artık Kuzey Suriye sorunu hâline gelmiştir. Çünkü komşu ülke ile sınır bölgesinde olup bitenler, Türkiye’yi direkt olarak etkilemektedir. Kuzey Suriye’deki son gelişmeler, aslında iki buçuk yıldır devam eden Suriye krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

   Suriye’de Yaşananlara Ne Kadar Şaşırmalı

Dr. Haktan BİRSEL

Suriye’de yaşanan bütün olayların arka planında kültür ve kimlik dalgalanması ve jeo-kültürel yapının eksikliği vardır. Bu nedenle kültürel ölçekte Suriye tarihinin ortaya konulması, günümüze kadar süren kültür dalgalanmasının ne ölçüde olumsuz etkiler bıraktığının belirginleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

   Suriye’de Haksız Savaş

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Bütün dünya Suriye’deki gelişmelere kilitlenmiş ve bundan sonra neler olacağını bekler bir hâle gelmiştir. Dünyanın en büyük yirmi ekonomisini temsilen yirmi büyük devletin bir araya geldiği G-20 zirvesinin başlıca konusu olarak Suriye gündeme gelirken, bu konuda nasıl davranılacağına ilişkin olarak devletlerin ikiye bölündüğü bazı kararsız ve çekimser devletler yüzünden bu zirve toplantısından bütün insanlığı temsilen bir karar çıkamadığı görülmüştür.

   Güneydoğu’da Alt-Kimlikler ve Toplumsal Dinamikleri

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Doğu ve Güneydoğu yöremizi, Türkiye coğrafyasının öteki bölgelerinden ayıran belirgin özelliklerinden biri, belki de en önemlisi, antropolojik dilde milletaltı (subnation) dediğimiz kabile ve aşiret yapılaşmasıdır. Kabile ve aşiretler gibi kuruluşlar, aynı zamanda yerleşik alanların otokton halklarını belirlemede kendilerine özgü nitelikleri de taşırlar.

   Dunning-Kruger Sendromu Kıskacında Muhafazakâr Politika

Kubilay KAVAK

1999 yılında yayımladıkları çok ilginç bir makaleyle1 Justin Kruger ve David Dunning 2000 yılında psikoloji alanında “Ig Nobel Ödülü”ne lâyık görülmüşlerdir.2 Makalenin bazı bulguları kadim Doğu bilgeliğinin çok tekrarlanan aforizmalarıyla paralellik, hatta yer yer aynılık arz etmektedir; bu hususa ilerleyen bölümlerde kısaca temas edilecektir.Balkanlar’a Müslüman Yatırımı: Sırbistan’a Milyon Euro Sermaye, Bosna’ya Sadaka

Gözde KILIÇ YAŞIN

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandır Vuciç, Avrupa’nın en büyük yayınevi -Alman- Axel Springer şirketinin Belgrad’daki yeni matbaasının açılışında yaptığı konuşmada, Sırbistan’ın yatırımlar için güvenli bir ülke olduğunu ispatladığını, yavaş ama emin adımlarla krizden çıktıklarını kaydetti.Vazgeçilmezlik Yanılgıları

Ted Galen CARPENTER

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dış politika tartışmalarının dikkat çekici özelliklerinden birisi bu ülkenin uluslararası sistemde “vazgeçilemez ülke” olduğuna yönelik geniş varsayımdır. Görünen o ki tarihçi James Chace ve Başkan Clinton’un yardımcılarından Sidney Blumenthal bu kavramı 1996 yılında, soğuk savaş sonrasının dünyasına yönelik olarak Bill Clinton’un liberal-enternasyonalist vizyonunun özünü yansıtmak için ortaya atmışlar, ancak o zamandan bu yana muhafazakâr ve ılımlıların yanında liberaller de bu kavramı sık sık kullanmışlardır.

   Gazneli Mahmud ve Afganistan’da Tarihî Türk Şehri Gazne

Turan CAN

Türklerin tarih boyunca yayıldıkları ve devlet kurdukları ülkelerden biri de Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II. yüzyıldan itibaren devlet kurmuşlardı. Bu Türk devletlerinden biri olan Gazneliler adını başkentleri Gazne şehrinden almışlardı, ancak bu devlet tarihî kaynaklarda Yeminiler ve Serbükteginiler olarak da zikredilmiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu