Yıl:13   Sayı: 161   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Hayat insanlara seçenekleri eleyerek ya da bazılarından vazgeçerek ilerlemeyi öğretiyor bir bakıma. Devletler ve milletler için de durum böyle... Hepimiz geçmişteki bir âna dönüp oradan dünyayı yeniden kurmayı zaman zaman karşı konulmaz ama bir beyhude çaba olarak içimizde hissederiz.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR:

“Turan Pozitif Bir İmgedir”


2023- Turan fikrinde başlayalım mı? Turan fikri nasıl doğdu?

H.A. Karasar-
İsterseniz, Turan fikrinden önce “Turan” kelimesinin etimolojik kökeninden başlayalım.

   Türk Dünyası İçin Alternatif Bir Model: Frankofoni

Cemil Doğaç İPEK

İnsan topluluklarının yeryüzünde yer aldıkları günden bugüne kendi aralarında çeşitli düzeylerde işbirliği arayışında bulundukları ve bu nedenle de farklı örgütlenmeler oluşturdukları bilinen bir gerçektir. Ortaya çıkan ilk devlet yapılarının da bu yolla kurulduğu söylenebilir.

   Erol CİHANGİR:

"Turan Etnik Değil, Jeopolitik Bir Kavramdır"


2023- Söyleşimize isterseniz Turan kavramının etimolojisi üzerinden başlayalım.

E. Cihangir-
Turan kelimesinin etimolojisinin üzerine çok fazla şey söylememiz mümkün değil. Çünkü maalesef mevcut olan bilgiler bu konuda yetersiz.

   Tarihin Emri Üzerinden Türk Birliği’ni Okumak

İsa DADALLI

21.yüzyılda Türk Birliği meselesini yeniden ele almak, Türk milliyetçiliğinin ayırıcı yönünü dış politikaya da taşımak olacaktır. Türk Birliği yahut Turancılık fikrinin Türk milliyetçiliğinin dünya ve kimlik algılamasında mihenk taşı olması, dış politika hususunda da bu meseleyi aslîleştirmektedir.

   Türkistan’ın Sorunları Üzerine İnşa Edilen Turan Ülküsü

Turgay DÜĞEN

Tarihi İpekyolu’nu anlatan seyahatnamelerin üzerinden yüzyıllar geçmiş, XVIII. yüzyılda başlayan ve yaklaşık iki yüzyıl süren Rus döneminin ardından hürriyetine kavuşan Türkistan’ı görmeye gidenlerin modern seyahatnameleri de artık kitap raflarındaki yerini almıştır.

   Turancılık Akımının Haklılığı

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Turancılık, on dokuzuncu yüzyılın sonları ya da yirminci yüzyılın başlarında -Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde- Doğu imparatorlukları çöküşe geçtiği bir aşamada, merkezî coğrafyanın yönlendirilmesine ilişkin geliştirilen fikirlerden birisi olarak tanımlanabilir.

   Korkulu Rüya Nasıl Başladı?

Sergen ÇİRKİN

Orta Çağ…
Attila ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmet ile kapanan, bin yılı aşkın bu döneme “Türklerin Çağı” demek yanlış olmayacaktır. Eski Dünya topraklarını şekillendiren savaşlar, devletler, komutanlar, ticaret, bilim ve sanat, Orta Çağ boyunca Türk soylu halklar tarafından yönlendirildi.Türkçülüğün Manifestosu ve “Unutulan Adam” Yusuf Akçura’nın Türkçülük Anlayışı

Dr. Fuat UÇAR

“Bu topraklara barış gelmedi” demek yanlış olur, “hele çözüm getirilemedi” demek çok daha büyük bir hata olur. Çünkü bu topraklar bir dönem dünyanın en huzurlu zaman dilimini yaşamıştı. Bu konudan Gustave Le Bon “Arapların Medeniyeti” isimli eserinde önemle bahsetmektedir.Orta Asya Güç Mücadelesinde Sona mı Yaklaşılıyor!

Dr. Haktan BİRSEL

Çok uzun bir dönem bütün dünya için kapalı bir kutu olarak kalan Orta Asya’nın dünya ile bütünleşmesinin üzerinden neredeyse çeyrek yüzyıl geçti. Bu süre zarfında yeni bir dünya düzeni algılaması altında çok değişik stratejiler tasarlandı ve uygulama alanına konuldu.

   Çok Kutuplu Dünyaya Geçiş: Putin Doktrini

Dr. Hakan KANTARCI

Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte “çok kutuplu” dünya, ağırlıklı olarak ABD ve NATO ekseninde “tek kutuplu” dünyaya geçmiştir. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı’nı oluşturan Doğu Bloku ülkelerinin ittifakının dağılması ile birlikte Rusya'nın Avrupa kıtasına doğrudan tehdidi, Doğu Avrupa'da egemenliği ve baskısı da azalmıştır.

   Türk Kültüründe Yezidiler

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Günümüz Türkiye Cumhuriyeti şu anda coğrafî yapısı, tarihsel gelişimi, İslâmî inanç ve değerler sistemiyle, kendine özgü seçkinci niteliğini sürdürdüğü Büyük Ortadoğu Projesi’nin ateş hattı altındadır. Bir yanda Judeo-Hıristiyan ve Siyonizm yönelimleri, öte yanda Pan-Arabizm-Şîa ve Anglo-Sakson-ABD yumağı bu yapılaşmanın temel odak noktalarını bazılarını oluşturur.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EYLÜL.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu