Yıl:4   Sayı: 38   Fiyatı: 5 milyon  

ABD’nin işgalinden bu yana Irak’ta yaşananları, her türlü şiddetin ve kaosun hüküm sürdüğü bir “alaca karanlık kuşağı” şeklinde özetlemek mümkün. “Özgürlük” ve “demokrasi” havarisi Bush ve ekibinin, Irak’ın yeniden yapılandırılması konusunda bir stratejilerinin olmaması, başka bir deyişle, bölgedeki unsurlar arasındaki çatışmaları yeterince ciddîye almamaları, bu kaotik ortamın hazırlanmasına zemin teşkil etmiştir. Saddam’ı devirmeyi stratejilerinin merkezine yerleştiren ve bunun karşılığında da Irak halkının kendilerini çiçeklerle karşılayacağını zanneden bu ekip, işgalin başladığı günden bu yana geçen bir seneyi aşkın süre zarfında şiddetin tırmanan bir ivme kazanmasını biraz hayret ve biraz da ne yapacağını bilmez bir konumda izlemektedirler. Öldürülen, işkence gören, namusları lekelenen Irak halkının Bush ve ekibi için bir anlamı var mıdır bilinmez ama şu bir gerçek ki, Irak’ta yaşananlar, “Amerikan rüyası” gören insanların “gerçeğe” uyanmasını sağlamıştır. Hollywood’un onlarca yıllık emeği neticesinde oluşturduğu Amerika imajı, kitle iletişim organlarında yer alan ve her gün bir yenisi eklenen çirkin Irak manzarasıyla yerle bir olmaktadır. Olayları gerçekçi bir pencereden izlemeyi tercih eden milyonlarca insan için “öteki”, Amerika’nın yaratmaya çalıştığı gruplar değil, bizzat Amerika ve onunla birlikte hareket eden ülkelerdir. 

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...   


Kuzey Irak'ta Olanları / Olacağı Görmek İçin Kullanım Kılavuzu

Dr. Nihat Ali ÖZCAN

ABD’nin en son teknolojik yeniliklerle donatılmış; hızlı, çevik, ölümcül yeteneklere sahip ve doğruya yakın, güçlü istihbaratla desteklenen post-modern ordusunun, Saddam’ın zayıf ve ümitsiz askerî gücünü savaş meydanında yenilgiye uğratmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti.

   


Küçük Irak’tan “Büyük Ortadoğu”ya ABD Politikası

Yrd. Doç. İdris BAL

Giriş

Bu makalede, soğuk savaş sonrası dönemde ABD için ortaya çıkan sorunlardan başlayarak Irak savaşı ve Büyük Ortadoğu Projesi'ne giden sürecin çerçevesi çizilmektedir.
   


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN ile söyleşi


Son iki Yıllık Süreçte Türkiyenin Dış Politikasında Çok Zikzak Çizildi
   


Yeni Irak Anayasası

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Geçen ay içerisinde Irak’ın yeni anayasası ilân edildi. Böyle bir geçiş dönemi idare yasasıyla, orta büyüklükteki bir devletin anayasa ihtiyacını karşılamak mümkün değildir.

   Nato Zirvesine Doğru Irak'ın Yeniden Yapılandırılması

Doç. Dr. Esat ARSLAN 

Irak coğrafyasında uzun süreli barışın gizil anahtarlarından birisi de hiç kuşkusuz, toplumlar arasında, “horgörü”nün yerine “hoşgörü” ortamının ve yönetimde plüraliste (çoğulculuk) dayalı bir sistemin egemen kılınmasıdır.
   Irak Savaşı ve ‘Hükümdar’dan ABD Yönetimine Öğütler

E.Tuğg.Nejat ESLEN

George W. Bush’un ABD Başkanı seçilmesinden sonra dünya hızlı gelişmelere sahne oldu. Önce, Başkan Clinton tarafından reddedilmiş olan ABD’deki “Yeni Konservatifler” küresel egemenlik için küresel enerji kaynaklarının kontrolü projesini yeni başkana kabul ettirdiler.

   


Son Gelişmeler Işığında Irak, Türkiye ve Türkmenler

Prof. Dr. Ekrem PAMUKÇU

Irak’ın yönetimi için seçilen eski Baasçı İyad Allavi başkanlığındaki geçici hükümet üyeleri belli oldu. 36 üyeden oluşan kabinede 16 Şii, 9 Sünni, 8 Kürt, 1 Türkmen, 1 Süryani ve 1 Yezidi bakan bulunmakta. Bu tablo temsilde adâlet prensibinin 3 milyon civarındaki nüfusuyla Türkmenler açısından ne şekilde tecelli ettiğini ortaya koymakta.
   


ABD’nin Irak Politikası ve Türkmenler’in Durumu

Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN

Irak Savaşı’nın üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Bir yandan ABD’li yöneticilerin öngördüğü yönetimin Iraklılar’a devri ile ilgili takvim işletiliyor diğer taraftan da ülkedeki kaos her geçen gün artarak büyüyor. Bu kaos ortamı içerisinde ABD ve müttefiklerinin içine düştüğü durum gerçekten zor ve gittikçe de içinden çıkılmaz bir hâl alıyor.
   


Irak’ın Hassas Dengelerindeki Türkmenler

Dr. Hicran KAZANCI 

11 Eylül 2001 olaylarından sonra küresel terörle savaşacağını açıklayan ABD, bu açıklamanın ardından Ortadoğu ve Türkistan bölgelerine yönelik askerî harekâtlarda bulunmuştur. Böylece, bu bölgelerin yol haritalarının yeniden düzenlenmesine dönük program başlamıştır.
   


Iraklı Şîilerin Siyasal Davranışlarının Sosyo-Politik Temelleri

Arif KESKİN

Şîiler, Irak'ta çoğunluğu oluşturdukları için her zaman stratejik denge faktörü olarak algılanmışlardır. Iraklı Şîiler’in siyasal davranışları Irak siyasî denkleminin ana belirleyici faktörleri içerisindedir. Bu açıdan ABD'nin Irak'ta başarılı veya başarısız olması ve Irak toprak bütünlüğünün korunup korunmaması konusunda Şîilerin tavırları büyük önem arz etmektedir.
   


Anti-Semitizm Hortluyor mu?

Doç. Dr. H. Bülent OLCAY

İsrail, işgal ettiği topraklarda işlediği savaş suçları ve sürdürdüğü katliam politikasıyla Ortadoğu’yu yaşanmaz kılmakla kalmamakta; kendi ırk ve din mensuplarına da dünya çapında bedel ödetmektedir. Diğer taraftan, Yahudiler’den nefret etme duygusu ya da “anti-Semitizm” dünyanın her yanında İsrail’in bitmek bilmeyen şiddet politikaları sonucunda büyümekte ve kamuoylarında etkin bir güce sahip olmaktadır.
   


Eski Bir Dış Tehdidin
Yeni Yüzleri:


Yeni Sömürgecilik Hareketleri


Yrd. Doç.Dr. Taner TATAR

Sömürü, ister toprak, ister emek, isterse piyasa konumu olsun, iktisadî bir kaynağın kabul edilemez amaçlarla kullanılmasını anlatan bir terimdir. Bir tekelcinin pazardaki denetim gücünü kullanarak tüketicilere fahiş fiyatlar dayatması ya da bir arazi sahibinin toprağı tabiî kaynaklara zarar verecek şekilde kullanması sömürü kapsamındaki eylemler olarak görülmelidir.
   


Güney-Kafkasya Sınırlarında İlk Hedef: 
Ahıskalı Türkler 

Rasim BAYRAKTAR

Eski Sovyetler Birliği’nin 4200 değişik yerleşim regionlarında yaşam mücadelesi veren Ahıskalı Türkler, 1944’den buyana aralıksız göç süreci yaşamaktalar ve bugün dahi bulundukları bazı bölgelerde “istenmeyen halk” konumundadırlar.
  


Bosna Savaşında Bir İhanetin Öyküsü:

Srebrenika Katliamı

Ali DİKİCİ

Amerikalı araştırmacı ve New York Times muhabiri David Rohde’nin, 1997’de yayınladığında ona Pulitzer Ödülü kazandıracak olan, "Son-Oyun, Srebrenica'nın Düşüşü ve İhanet, II Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa’da Yaşanan En Büyük Katliam” isimli kitabı geniş yankı uyandırmış ve tüm dünyanın dikkatini Srebrenica’da yaşanan katliam üzerine çekmişti.


Son Güncelleme Tarihi: 11.haziran.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif