Yıl:8   Sayı: 98   Fiyatı: 6.50 TL  

Tarihî süreç içerisinde “Şark Meselesi”, “Doğu Sorunu”, “Güneydoğu Sorunu”, “PKK Terörü” ve nihayetinde 2004’ten itibaren de “Kürt Sorunu” olarak nitelendirilmeye başlanan problem, bugün gerek içeriği itibariyle gerekse de konjonktürel olarak farklı bir noktaya ulaşmıştır. Bazı meseleler vardır ki, mahiyetini anlamak tarihin aydınlattığı bir yolda yürümeyi gerektirir; dahası, sosyolojiden siyaset bilimine, iktisattan uluslararası ilişkilere varıncaya kadar geniş bir alanda vukufiyeti elzem kılar. Fakat yine bazı meseleler vardır ki, sloganlar ya da başlıklar içerikten çok daha önemli hâldedir; öyle ki, mahiyet başlığın tahakkümü altında yeniden şekillendirmeye tâbi tutulur. Yukarıda sayılan durumlardan ilkinde iyiniyetli gayret sahiplerinin anlamaya yönelik çabaları söz konusudur, ikincisinde ise baştan tanımlamaya ve meseleyi dar bir çerçeveye hapsetmeye yönelik bir çaba vardır.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Doç. Dr. Vedat BİLGİN ile Söyleşi

Etnisiteler Milletin Simetriği Ya da Alternatifi Değildir


2023- Sayın Cumhurbaşkanı’nın “iyi şeyler olacak” açıklamasından sonra Türkiye’de “Kürt Sorunu”na ilişkin yeni bir tartışma başladı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu açıklamanın saiki size göre neler?

   “Kürt Sorunu” Çözüme mi Çözülmeye mi Gidiyor?

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinden doğmuş bir devlettir. İmparatorluğun jeopolitik mihverini muhafaza ederek bu mihver ekseninden kendisini inşa etmiştir. 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti, -bir takım marjinal söylemler bir yana- her anlamda Osmanlı Devleti’nin mirasını devir almıştır.

   Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ile Söyleşi

Hedef Türkiye Cumhuriyeti’ni Federalleştirmek!
Zaho’daki Kürt de Bizim Soydaşımızdır!


2023- Cumhurbaşkanı’nın “İyi şeyler olacak” açıklamasından sonra Türkiye belirli çevrelerce “Kürt Sorunu” olarak tanımlanan güneydoğu meselesiyle ilgili yeni bir tartışmaya sürecine girdi.

   Etnik Kimlik Tartışmalarının Öteki Yüzü!

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

Birkaç yıldan bu yana ülkemiz gündeminde “devlet” ve yapısı üzerinden değişik tartışmalar yapılmaktadır. Bu yapay gündem, Türk milletinin varlığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tekliğini tehlikeye koyacak nitelikler taşımaktadır.

   Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU ile Söyleşi

Kürtlerin Güneydoğu’ya Yerleşmesi Kanunî’den Sonradır!


2023- Bugün Kürt olarak adlandırılan insanlarımızın Anadolu’daki kökenlerine ilişkin neler söyleyeceksiniz?
Y. Halaçoğlu-
Tarihî olaylara baktığımız zaman Anadolu’da Selçuklular’dan önce Bizans İmparatorluğu vardı. O tarihlerde Anadolu’da yaşayan insanların kimler olduklarını herkes biliyor.

   Türk Milliyetçilerinin Bir "Kürt Sorunu" Olabilir mi?-1

İkbal VURUCU

Türkiye çeyrek asırdır ayrılıkçı terör örgütü PKK ile mücadele etmektedir. Bu terör hareketi zamanla etnik karakterli sosyolojik bir sorun olarak bazı aydınlar tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Soğuk savaşın bitimine yöndeş olarak belirleyici bir karakter kazanan küreselleşme ve post-modernizm gibi yaklaşımların etkisinde görünürlük kazanıp etkinliğini genişleten, farklılıkların keşfi veya kimlik siyaseti, Türkiye’de de etkisini göstermiştir.

   Türkiye’de Bir Zorlama: Yapay Azınlık Sorunu

Prof. Dr. Esat ARSLAN

En genel anlamıyla çoğunluk ve azınlık kavramları bir toplumda belli özellikler etrafında oluşmuş bir kesimin diğerleriyle karşılaştırılması amacıyla ifâde olunan ikili kavramlar dizinidir. Her özellik içersinde bir kıyaslama olarak söylenebilir. Örneğin Sovyet Rusya’nın kuruluş aşamasında Rusça’da azınlık anlamına “Menşevik” ile çoğunluk mânâsına gelen “Bolşevik” kavramları da bu amaca yönelik üretilmiş politik kavramlardır.Mayın Temizlemenin Ekonomik, Siyasî ve Tarımsal(!) Boyutları

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

TBMM Genel Kurulu’nda Mayıs ayı boyunca altı maddelik bir kanun tasarısı görüşüldü. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhâle İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı”nın geçen yasama dönemi bitmeden Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi tamamlanmasına rağmen, Ekim 2008’den beri Genel Kurul gündeminin ilk sıralarında bekletiliyordu.Türkiye’nin Ortadoğu Politikasında Paradigma Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları

Arif KESKİN

İran bugün özellikle Irak’ın işgalinden sonra bölgedeki en güçlü devlet olarak gösterilmektedir. Pek çok değerlendirmede İran’ın atak, saldırgan ve taviz vermeyen dış politikasına karşın Türkiye’nin sessiz, çekingen ve “korkak” bir politika izlediği öne sürülüyor, hatta Türkiye “politikasızlık”la suçlanıyordu.

   SSCB’nin Yıkılışından Bugüne Orta Asya’da ABD-Rusya Güç Mücadelesi: Oyunda Rusya Bir Hamle İleride mi?

Dr. A. Serdar ERDURMAZ

Rus Başkanı Putin’in, Şubat 2007’de gerçekleşen Münih Güvenlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada;

   Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İngiltere Faktörü

Meltem SARI

İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra soğuk savaşın başlamasıyla uluslararası sistemde iki kutuplu bir yapı ortaya çıkmış ve Avrupa ikiye bölünmüştü. Bu durumda Batı ittifakının oluşturulması ve güçlendirilmesi Amerika Birleşik Devletleri için hayatî bir önem kazanmıştı.

   Taliban ile Savaş Afganistan’dan Sonra Pakistan’da

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

2008 yılı son aylarından itibaren dünyada en çok tartışılan konular arasında Afganistan ve Pakistan ilk sıralarda yer aldı. Afganistan’ın yıllardır Taliban’la uğraştığı, bu konuda ABD ve NATO ülkelerinin destek verdiği bilinmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.HAZİRAN.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu