Yıl:10   Sayı: 122   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

“Arap Baharı” olarak adlandırılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki isyânların en son vurduğu ülke olarak şu günlerde Suriye çalkalanmakta ve şimdilik üç bini aşkın mülteci Türkiye’ye sığınmış durumda. Giderek tırmanan ve rejimin sert müdahaleleri neticesinde çok sayıda insanın hayatının kaybettiği olayların dinmesi pek mümkün görünmemekte… Bu durum ise birkaç boyutuyla bizi yakından ilgilendiren bir Suriye gerçeğini gündeme getirmekte. Öncelikli olarak Türkiye şu anda sayılarının artması muhtemel bir mülteci akınıyla karşı karşıya kalmış durumda.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Bahardan Krize Arap Hareketleri: Suriye Testi

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Henüz “Arap Baharı” denen olaylar zinciri başlamamıştı. 1980’lerde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı ve daha önce CIA Türkiye şefliği görevlerinde bulunmuş olan Graham Fuller, 2003 yılında “Siyasal İslâm’ın Geleceği” adında bir kitap yazdı.

   Suriye’nin Libyalaştırılmasının Olumsuzlukları ve Statüko

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Suriye’de, Tunus ve Mısır’daki halk ayaklanmalarından etkilenerek duvarlara yazılar yazan gençlerin gözaltına alınmalarıyla başlayan, daha çok Tunus ve Mısır’daki olaylara özentiyi çağrıştıran direniş, “Andy Carvin”* gibi sosyal paylaşım sitelerindeki aktif isimlerin ön plana çıkmasıyla etkin bir krize dönüşmüş ve Beşşar Esad yönetimini reformlar yapmaya kadar götürmüştür.

   Doç. Dr. Altan ÇETİN:

“Halka Rağmen” Yapılar Çöktü!


2023- Sayın Çetin öncelikli olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan halk isyânlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu isyânların çıkış sebepleri size göre nedir?

A. Çetin-
Ortadoğu ve Kuzey Afrika, özelde Türklerin tarihinde genelde ise dünya tarihinde her zaman büyük yükselişler ve çöküşlerin yaşandığı mihver ve hedef coğrafyalardandır.

   Rusya’nın Suriye Politikası

Dr. Ali ASKER

Ortadoğu, özellikle Suriye Rus dış politikasının önemli çıkar sahalarından birisidir. Sovyetler Birliği döneminde Moskova’nın bölgeye ilişkin politikaları gerek ideolojik, gerekse ekonomik ve jeopolitik gerekçeler doğrultusunda şekillenmiştir. Soğuk savaş sonrası Rusya Ortadoğu politikalarında yeni arayışlar içine girmiştir.

   Hüsnü MAHALLİ:

"Suriye’de Alevî-Sünnî Çatışması Çıkartılmak İsteniyor!"


2023- Sayın Mahalli öncelikli olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan halk isyânlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu isyanların çıkış sebepleri size göre nedir?

H. Mahalli-
Bu isyânlar Tunus’la başlayan bir olay. Tunus’ta bir gencin kendini yakmasıyla biriken halk potansiyeli patladı.

   Suriye’de Armegeddon Savaşı Başladı

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Atatürk’ten Türk ulusuna yâdigâr kalan ULUS gazetesi, başkent Ankara’da yayın hayatına devam ederken, geçen ay içindeki bir nüshasında, “Suriye’de Armageddon savaşı” başlığı ile yayınlandı. Kutsal kitaplara göre dünyayı ve insanlığı yok edecek üçüncü dünya savaşının din açısından değerlendirilmesinde, Suriye’nin güney bölgesindeki bir ovada kıyamet senaryolarının gerçekleşmesini sağlayacak bir üçüncü dünya savaşı çıkacaktır.

   Suriye Arap Cumhuriyeti ve Muhalefet

Yrd. Doç. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU

İlk olarak vurgulanması gereken nokta Suriye’de faaliyet gösteren birçok siyasî parti olmasına rağmen esasta tek bir parti bulunmaktadır. Suriye Anayasası’nın 8. maddesi tüm bu partilerin Baas Partisi egemenliğinde Arap milleti için çalıştığını ifâde etmektedir.Yeni Tehlikeli Uygulamalar ve NATO

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

“Arap Baharı” olarak adlandırılan halk ayaklanmaları, hâlâ bütün hızı ile devam etmekte, Suriye’den Fas’a, Irak’tan Yemen’e kadar bütün bölgeyi sarsmaktadır. Bu sosyo-ekonomik tsunami (yıkıcı dev dalga) bölgedeki ülkelerin çoğunda mevcut olan “tek adam” rejimleri de yıkılmaya başlamıştır.Bahreyn Halkının Haklı İsyânı ve Bölgesel Güçlerin Tavrı

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Son aylarda Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde; diktatörlerin devrilmesine, uzun zamandır iktidarları tekellerinde bulunduran yönetimlerin sona ermesine, halk ayaklanmalarına, hatta devrim diye nitelendirilebilecek siyasal gelişmelere şahit olmaktayız.

   “Etnik” ve “Tek Tipleştirici” Suçlamaları Karşısında Türk Milliyetçiliğinin Doğuşunu Yeniden Düşünmek

İkbal VURUCU

19. yüzyıl Osmanlı düşünce tarihinin her bir ideolojik öznesinin en önemli niteliği ve ortaklığı, Batılılaşma karşısında, aynı sorunlara farklı tepkiler geliştirmiş olmalarıdır.

   Tarihin Öznesi Olmuş Milletlerin Gelecek Algıları Üzerindeki Geçmiş İzleri

Hüseyin Raşit YILMAZ

“Tarihte bir kere özne olmuş milletler hiçbir zaman tarihin nesnesi yapılamazlar.” Bu cümle 26 Mart’ta İstanbul Türk Ocağı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir toplantıda Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından, Türk dış politikasında oluşan yeni paradigmanın üzerinde durduğu zemini ifâde ederken sarf edildi.

   Günümüz Türk Toplum Yapısı ve Sorunları-I

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Cumhuriyet’le başlayan yeni dönemde, Batı’dan gelen sosyal bilimciler ile Batı’da yetişen yerli bilim adamları sosyolojinin teorik kimliği yanında alan araştırmalarına da önemli katkıda bulunmuşlardır. Türk sosyolojisi, günümüzde teorik ve pratik alanda önemli atılımlar yapmak sûretiyle başarı sağlamıştır.

   Güneydoğu Anadolu’da Altay İnanç Taşları: Ovo veya Obo’lar

Dr. Yaşar KALAFAT

Kelimenin yazılış şekli çoğunlukla obo ve ovo şeklinde olmakla beraber bazen çift “o” veya son “o” “a” şeklinde de olabilmektedir. Biz de makalemiz içerisinde bu inanışın farklı coğrafyalarda farklı isimlendirilmesine istinaden standart bir isimlendirmeyi kullanmayacağız.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.HAZİRAN.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu