Yıl:11   Sayı: 134   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Dünya gündeminde aciliyet arzeden Suriye meselesinin, BMGK Daimi Üyeleri Rusya ve Çin’in oluşturduğu Suriye yanlısı cephe ve ABD’deki başkanlık seçimleri sebebiyle -şimdilik kaydıyla- kazandığı düşük yoğunluk, Türkiye’deki gündemi de tesiri altına alarak iç meselelere ilişkin tartışmaların artmasının önünü açmıştır.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Hasan TUNÇ:

“Yeni Bir Anayasa Değil, Yenilenen Anayasa Sürecini Yaşıyoruz”


2023- Meclis’te Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu ve siz de bu komisyonda danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Sizinle daha öce yaptığımız söyleşilerde yeni bir anayasa için aslî kurucu irade lâzım demiştiniz, şimdi bu şart sağlandı mı?

   Başkanlık Sistemi Hakkında Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK

Türkiye, yüz yılı aşkın bir demokrasi tecrübesine ve aynı uzunlukta bir siyasî parti geleneğine sahiptir. Bir asrı aşan bu süreç, aynı zamanda Türkiye’nin parlamentarizm deneyimini ifâde etmektedir. Zira Kanun-u Esasi’den 1982 Anayasası’na kadar bütün kurucu metinlerimiz, hükümet sistemi olarak parlamentarizmi tercih ve tesis edegelmişlerdir.

   Prof. Dr. Ali AKYILDIZ:

"Başkanlık Sistemi Ya Diktatörlüğe Ya Federalizme Yol Açar!"


2023- Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda çalışmalar devam ederken, Türkiye’de başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri tartışılıyor. Başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerini Türkiye açısından nasıl değerlendirmek gerekiyor?

   Başkanlık Sistemi Sömürge Valiliğidir

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye’de çok hızlı gelişen siyasal gündem boşluğa düştüğü zaman ya da istenmeyen olaylar nedeniyle karışıklık gösteren siyasal gündem değiştirilmeye çalışıldığı aşamalarda, ortaya çıkan başlıca tartışma konularından birisi de başkanlık sistemidir.

   Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ:

"Sağın Türkleşmeye Solun Müslümanlaşmaya İhtiyacı Var”


2023- “Sağın Türkleşmeye, solun Müslümanlaşmaya ihtiyacı var” bu kavramsallaştırmayı biraz açar mısınız? Hangi sebeplere dayanarak bunu dile getiriyorsunuz?
Ö. Yeniçeri-
Öteden beri inançlar ve değerler ülkelerin siyasal projelerinin aracı olarak kullanılmıştır.

   NATO’nun Chicago Zirvesi’nin Ardından Yeni Algılamalar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılmış, harabe hâline dönüşmüş Avrupa, bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Ruslar tarafından bir “Demir Perde” ile zorla ikiye kesilmişti. ABD Başkanı Truman tarafından İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’ye davet edilen Büyük Britanya Başbakanı Winston Churchill, 5 Mart 1946 tarihindeki ünlü Fulton konuşmasında;

   12 Eylül Öncesi Türk Toplumunun Anatomisi

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türk toplumunun yakın tarihinde oluşan şiddet ve terör olayları, öylesine rasgele ortaya çıkmış olgular dizisi değildi. Alt yapısında, Türk toplumunun inanç ve değerler sistemi, çevre-merkez düzeni, kültürel norm yönelimleri vardır. Bu nedenle, 12 Eylül sürecinin gelip geçici yorumları sâdece yüzeysel kalıp yargılarının ötesinde bir anlam kazanamaz.Liberal Politikadan Reel Politiğe: AB “Silâhlı Kuvvetleri”

Sezgin MERCAN

Liberal politika, devlet dışı ve ticarî aktörleri uluslararası ilişkilerin merkezine oturtsa da, reel politiğin en önemli unsuru olan askerî gücün de bu merkezde yer aldığı gerçeğini göz ardı edemez. Bu durumu uluslararası etkinlik kriteri olarak göz önünde bulunduran Avrupa Birliği (AB), savunma kapasitesini artırma zorunluluğu hissetmektedir.Haliç'teki Demir Kilise’nin ve Bulgar Cemaati’nin Tarihi

Bojidar ÇİPOF

İstanbul’da, Haliç’te bir “Demir Kilise” vardır. Herkes önünden geçtiğinde merakla bakar. Bu aslında çok önemli bir yapıdır. Çünkü Osmanlı Dönemi’nde, Türkiye’de inşa edilen ilk “prefabrik” yapıdır. Bu gün Türkiye’deki Bulgar Ortodoks Cemaati 400 kişi civarındadır ve bunların büyük bölümü de kiliseye düzenli gitmez.

   Kolektif Şiddet ve Türkiye

Türker GÜLLÜLÜ

Kolektif şiddet, sosyal etkileşimler sonucunda doğrudan doğruya en az iki fail içeren ve kısmen zarar verici eylemleri gerçekleştiren kişiler arasındaki koordinasyondan kaynaklanan, fiziksel zarara yol açan bir şiddet türüdür. Kolektif şiddet basit bir bireysel saldırıdan daha kapsamlıdır. Toplumsal bağlar, yapılar ve süreçler şiddetin karakterini kayda değer biçimde etkiler.

   Türkiye’deki Balkan Göçmenleri ve Siyasî Eğilimleri

Kader ÖZLEM

Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nin halefi ve Türk Dünyası’nın cazibe noktası olmasından dolayı, Anadolu toprakları farklı bir takım gerekçelerle ve zaman süreçlerinde sürekli göç almıştır. Söz konusu göçler salt olarak Balkanlar’dan değil; aynı şekilde Kafkasya ve Orta Asya’dan da gerçekleşmiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.HAZİRAN.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu