Yıl:11   Sayı: 146   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye’de son yıllarda iktidara yakın çevrelerce benimsenen ve “iktidarın her yaptığı doğrudur” anlayışından beslenen tavır alış biçimlerinin, sosyal dokuda önemli bir birikim meydana getirdiğini, Gezi Parkı olayları bizlere göstermiştir. Muktedire ilişkin her eleştiriyi, türlü komplo teorileri eşliğinde savuşturmaya çalışan, dahası tenkit edeni “yaftalayarak” itibarsızlaştırmaya, benzeştirerek yargılamaya kalkan söz konusu zümrenin, çelikten bir zırhla ördüğü yapıyı tiranlaştırdığını fark etmemesi, bu zırhı aşıp kendini ifade etmek için çırpınan kalabalıkların 15 gündür eylem yapmasına yol açmıştır.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Silâhların Gölgesinde Birlik Arayan Ülke: Lübnan

Emin IŞIK

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sonrasında Ortadoğu’da oluşturulan devletlerden birisi olan Lübnan 1920’de Suriye’den kopartılmış ve sınırları çizilmiştir. Sahip olduğu özellikler sebebiyle “Küçük Ortadoğu” olarak tanımlanan Lübnan’ın siyasal sistemi, 1943’teki “Millî Misak” ve 1989’daki “Taif Anlaşmaları” ile dinî kimlikler üzerinden şekillendirilmiştir.

   Oytun ORHAN:

“Şiî-Sünnî Kutuplaşmasının Çatışma Sahnesi Lübnan”


2023- Söyleşimize, istersiniz, Suriye’nin son durumunu sizden bir analiz etmenizi isteyerek başlayalım. Neler oluyor Suriye’de?

O. Orhan-
Suriye’deki duruma baktığımızda sahada tam anlamıyla bir kördüğümle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilir.

   Ortadoğu Jeopolitiğinde; Vesayet Savaşı ve “Hizbullah”

Yrd. Doç. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU

İsrail kuruluşunu ilân ettikten sonraki yıllarda, sınırları resmen belli olmadığı için, Ben Gurion’a, “İsrail’in sınırlarının tam olarak nerede başlayıp nerede bittiği” sorulduğu zaman, sınırlarını “En son İsrail askerinin ayağını bastığı yer olarak” tanımlamıştır.

   1860 İç Savaşı ve Lübnan’da Çatışmaların Kökenleri

Sarper ATAKUL

Politik yapı, kültürel gelişmişlik, iktisadî ve insanî kalkınma ölçütleri birlikte değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz’in belki de en önemli ülkesi konumunda bulunan Lübnan ne yazık ki sürekli siyasî krizler, mezhepsel çatışmalar ve iç savaşlarla tanınmaktadır.

   Suriye’de Kuseyr’in El Değiştirmesinin Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Başbakan Erdoğan’ın Suriye’deki Esed karşıtı muhalefete daha fazla destek vermeye ABD Başkanı Obama’yı ikna edememesi, Suriye’de rejime yönelik yapılacak proaktif hareketlerde bir durağanlığın, açıkça deklere edilmemekle beraber en azından “Müslüman Kardeşler”in yapılacak ilk seçimde iktidara gelme olasılığına karşı Esed rejiminin yeğleneceğinin de habercisi olmuştur.

   Suriye’deki İsyânda Selefîlerin Rolü

Doç . Dr. Bilal KARABULUT

Öncelikli olarak Selefîleri anlamak adına, Selefîler nasıl bir dünya tasavvuruna sahip olduğunu ortaya koymak gerekmekte. Bilindiği gibi İslâmî inanışa göre dünya Dârülharb ve Dârülislâm olarak iki farklı boyutu bünyesinde barındırmaktadır. Dârülislâm’ın temel amacı Dârülharbi, Dârülİslâm daire içinde eritebilmektir. Bunun temel aracı ise “cihat”tır.

   Ortadoğu’da Din Savaşları

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünya pupa yelken bir üçüncü cihan savaşına doğru sürüklenip giderken din ve mezhep tartışmaları yeniden olayları belirleyici bir biçimde siyasal gündemin tam ortasında yer almaya başlamışlardır. Ortadoğu bölgesinde her gün yaşanan sıcak gelişmeler, sürekli çatışma ve kanlı terör olayları bir türlü durmak bilmemekte ve bu olumsuz süreç giderek tırmanırken, bölge daha geniş bir düzeyde bir savaş coğrafyasına dönüşmekte ve yakın gelecekte bir üçüncü dünya savaşı ihtimali zamanla güçlenmektedir.Suriye’nin Çatışması Lübnan’ı Parçalayacak mı?

Hilal KHASHAN

19 Ekim 2012’de Lübnan istihbarat servisi başkanı Wissam Hasan’a düzenlenen suikast, Lübnan’da bir mezhep çatışmasının fitilinin ateşleneceği korkularını yeniden canlandırmıştır. Esad karşıtı muhalefet çabucak Suriye’yi, bu ülkenin Beyrut’taki en önemli karşıtlarından birisi olmakla suçlarken, kızgın kalabalıklar sokaklara inerek Başbakan Necip Mikati’nin istifasını istemiştir.Dünden Bugüne Müslüman Kardeşler Hareketi ve Stratejileri

Bayram ALİYEV

Bir İslâmî hareket olarak Müslüman Kardeşler hareketini incelemeye başlamadan önce, toplumsal hareketlerin doğmasına sebep olan etkenlere bakmakta fayda vardır. Kısaca toplumsal hareketler; parçası olduğu toplumda ya da grupta değişme meydana getirmek ya da bir değişmeyi engellemek üzere süreklilik içinde eylemde bulunan bir insan topluluğunu ifâde eder.

   Türk Toplumu Nereye Gidiyor? Siyasal Yozlaşma mı?

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türk toplum yapısı, şu anda önemli çatışmaların içindedir. Bir yanda, Mezopotamya haritasını simgelemiş ve Diyarbakır’ı Kuzey Kürdistan devletinin merkezi konumuna getirmiş yapılardan kaynaklanan sınır ötesi sorunları, öte yanda tarihsel merkez-çevre diyagramının radikal değişim ve biçimlenmesinin oluşumları…

   Gezi Parkı’ndaki Gençlere Selâm ve İktidara Dair Birkaç Kelâm

M. Ragıp VURAL

Sokaklar kalabalıkları tedirgin eder! Sokakları canlı varlıklar olarak telâkki etseydik eğer, “kalabalıklar sokakları korkutur” şeklinde de söyleyebilirdik aynı cümleyi. Bireyi yalnızlık duygusundan, sunduğu samimî atmosfer eliyle arındıran ve sarmalayarak içine çeken sokaklar, kalabalıklar için “bir tabuttur”.

   Jeo-Kültürel Ölçekte Türk Kültürü ve Türk Kimliği’ne Bir Bakış

Dr. Haktan BİRSEL

21. yüzyılın başından itibaren jeopolitik arayışlar hızlı bir tırmanma trendine girmiş ve her ölçekteki güç merkezi yeni oluşan dünya düzeni içinde kendisine bir yol çizmeye çalışmıştır. Günümüze kadar olan sürece bakıldığında da bu arayışı tamamlayabilmiş bir ülkenin henüz mevcut olmadığı görülmektedir.

   İsrail’in Yıpranan İmajı

Jacob HEILBRUNN

Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) yıllık bahar toplantısını Washington’da düzenlediğinde, kuruluş müthiş boyutlara ulaşan siyasî kudretini gözler önüne sermek için özenle hazırlanmış tedbirler aldı. İsrail’i çevreleyen jeopolitik tehlikeleri gösteren dev ekranda video sunuları, binlerce katılımcı, ateşli konuşmalar, demokrat ya da cumhuriyetçi siyasilerin İsrail’e karşı ölmez sadâkatlerini ilân ettikleri bir geçit resmi; bunların hepsi fevkalâde kudretli bir organizasyonun varlığına işaret etmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.HAZİRAN.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu