:: Adres ve Telefon Değişikliği ::
  
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 195/1    Balgat / ANKARA
   tel: 0 312 287 23 64 - 65   belgegeç: 0 312 287 23 65

31. Sayımız 15 KASIM 2003'den İtibaren
    Gazete Bayii ve Kitabevlerinde...>">

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Türkiye ve dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ederken uzun zamandır düşük yoğunluklu gerilimlerin yaşandığı merkezlerden biri olan Kafkasya’da tehlike çanları ça1maya başladı. Fakat, Atlantik ötesinden gelerek “küresel imparatorluk” pişende koşan ABD’nin gölgesinde üretilen dış politika argümanlarından dolayı, bu gelişmeler Türkiye gündeminde yeterince yer almamaktadır. Oysa Kafkasya’da yaşanan gelişmeler en az Ortadoğu kadar Türkiye’yi yakından ilgilendirmek zorundadır. Zira Kafkaslar Türkiye’nin kendi etki alanı olarak değerlendirebileceği tarihî ve kültürel bir dokuya sahiptir. Ayrıca Kafkas halklarının bir çoğunun Türkiye’de, diaspora olarak tanımlanabilecek ama Türk milleti ile kaynaşmış, uzantısının bulunması da Türkiye’nin bölgede yaşanan gelişmelere bîgâne kalmasına mânidir. Bölgenin Türkiye açısından bir başka önemi ise Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından kaynaklanmaktadır.
 

devam


Karateci Robotlar
Felçli Kollara Hareket İmkânı
En Hafif Dizüstü Japonya’da Piyasada
ABD ve İsrail Ortak
Anti-Roket Topu Üretecekler
Hava kirliliğine karşı yapay virüs
Amerika’nın Yeni Biyolojik Teröristleri: Ölümcül Virüsler
Ay’da Buz Olabilir mi?
Organ Nakline İmkân Veren Müthiş İlaçlar
Nano-teknolojinin Tıp İçin Getirecekleri
Planktonlar Dünyayı Yaklaşan Buzul Çağından Koruyabilirler mi?ayrıntılar


Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu Rusya Açısından 
Çeçenistan’ın Stratejik Önemi 


Dr. Ufuk Tavkul 


Kafkasya Rusya için Avrupa ile Orta Asya arasında bir geçiş köprüsü olmasının yanısıra, Karadeniz ve Hazar denizine kıyısının olması sebebiyle Rusya’nın Karadeniz - Boğazlar - Akdeniz yolu ile Süveyş Kanalına inebilmesine imkân sağlaması yönünden de, Rusya’nın stratejik menfaatleri açısından son derece önemli bir jeopolitik bölgedir.
Kafkaslar’ın dağlık coğrafî yapısı bölgede çok az alternatif yolun ve ulaşım ağının bulunmasına imkân sağlamaktadır.ayrıntılar


Asam Kafkasya Masası Başkanı Dr. Yaşar KALAFAT ile Söyleşi:

Türkiye Kuzeyden Ermenistan,
Güneyten İsrail Tehdidi Altındaayrıntılar


Gürcistandaki 2 Kasım 2003 Parlemento Seçimleri ve
Gürcistan'ın İstikrarı Açısından Önemi


Oktay F. Tanrısever•


Bu makale 2 Kasım 2003 tarihinde yapılan Gürcistan parlamento seçimlerini Gürcistan’ın iç siyaseti ve uluslararası ilişkileri açılarından incelemeyi amaçlamaktadır. Gürcistan Sovyet-sonrası dönemde derin bir siyasal kriz içine girmiş ve bunun etkileri gerek iç politikada ve gerekse bölgesel istikrar üzerinde gözlenmektedir.ayrıntılar


Rus Liberal İmparatorluk Stratejisi,
Güney Kafkasya ve ABD

Kamil Ağacan

ABD’nin Irak’taki durumunun belirsizliği, çeşitli alt sistemlerde ilginç gelişmelere yol açmaktadır. Genel olarak BDT ve özel olarak Güney Kafkasya ve Türkistan bunların başında gelmektedir. Bugün Rusya Federasyonu (RF), eski SSCB cumhuriyetlerinin dış dünyayla olan bağlarını tamamen kesmek için siyasal açıdan çok zayıf ve bölgeyi tek başına kalkındırmak için mâlî olarak çok yetersizdir.ayrıntılar


Büyük Ortadoğu ve Kafkasya

Anıl Çeçen

Bütün dünya yeni bir büyük savaşa doğru sürüklenmektedir. Sanki Üçüncü Dünya Savaşı öncesini yaşıyormuşuz gibi bir hava var. Birinci Dünya Savaşı ile beraber Filistin'e girmeye başlayan Yahudi nüfusu, daha sonraları İkinci Dünya Savaşı’nın yaratmış olduğu ortamdan yararlanarak Orta Doğu'da İsrail Devletini iki bin yıl sonra yeniden kurabilmişlerdir.ayrıntılar

  

Kuzey Kafkasya’nın Jeopolitik Önemi ve Kafkas Diasporası (*) 

Dr. Alexandre TOUMARKİNE 

Kuzey Kafkasya’nın geçmişteki jeopolitik önemini açıklayabilmek için öncelikle şu sorunun sorulması gerekir: Kuzey Kafkasya geçmişte kimin için önem taşıyordu?
“Geçmişte” deyince Kuzey Kafkasya’nın Rusya tarafından işgal edilmesinden itibaren başlayan bir dönem ele alınmalıdır.
Kuzey Kafkasya’nın hangi ülkeler ve ne için önemli olduğuna sırayla değinmek istiyorum.ayrıntılar

 
Türkiye’nin Kafkasya Politikası:
Gerçekleştirilemeyen Düşlerin Hikâyesi


Suat KINIKLIOĞLU*


Türkiye'nin yakın geçmişteki Kafkasya politikasını Sovyetler Birliği’nin dağılması bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Soğuk savaşın sona ermesi ile bu savaşın en önemli taraflarından biri olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Türkiye’nin Kafkasya politikasını temelde iki farklı evrede değerlendirmek gerekmektedir. Birinci evreyi Türkiye’nin dağılma sonrasında meydana gelen gelişmeleri bizzat yönlendirdiği ve şekil verdiği “aktif dönem” olarak tanımlamaktayız.ayrıntılar

 
Kafkasya’da Çatışma, Geçmiş,
Sorunlar ve Gelecek İçin Öngörüler

Paul B.HENZE 

Giriş

Bir bütün olarak ele alındığında Kafkasya, dünyada çok az bölgeyle karşılaştırılabilecek doğal zenginliğe sahiptir. 600 mil uzunluğundaki muhteşem bir dağ sırası, bölgeyi kuzeybatıdan güneydoğuya doğru ikiye böler. Dağların her iki yanında, Sovyet döneminde nispeten az zarar görmüş olan yapraklı ve kozalaklı geniş ormanlar uzanmaktadır. Kafkasya eski çağlardan beri mineral zenginliğiyle tanınmaktadır.ayrıntılar

 
Bilinmeyen Yönleriyle 
1989 Fergana Faciasının İç Yüzü


Rasim Bayraktar

Ahıskalı Türkleri’nin 14 Kasım 1944 tarihinde atayurtları olan Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne haksız bir şekilde sürgün edilmesi, Sovyetler Birliği’nin dağlımı sonrasında, sürgünle ilgili belge ve kararların ortaya çıkmasıyla dünya kamuoyuna aşikâr olmuştur. Fakat 1989 yılında yaşanan Özbekistan Fergana faciasının sebebi ve amacı, kaynak eksikliğinden dolayı günümüze kadar tam olarak her yönüyle bilinmemektedir.ayrıntılar

  

Küreselleşmenin Milliyetçiliğe Yönelttiği Tehditler Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

İnsanların çoğu kolaycıdır; basit ve basmakalıp açıklamalara karşı özel zaafları vardır. İnsanların, sistematik, disiplinize edilmiş ve çok boyutlu düşünmenin zorluğundan, her şeyi bir çırpıda açıkladığı düşünülen formül, kuram ve kavramlara sarılması adet hâline gelmiştir. Tarihin geriden ileriye, insanlığın barbarlıktan medeniliğe, siyasetin diktatörlükten demokrasiye, sosyolojinin tarımdan sanayiye oradan da enformasyon toplumuna doğru gittiği gibi yargılar kolaycı insanlar için, yeteri kadar açıklayıcıdır.ayrıntılar


Teknoloji

Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu Rusya Açısından Çeçenistan’ın Stratejik Önemi 
Dr. Ufuk TAVKUL

ASAM Kafkasya Masa Başkanı Dr. Yaşar KALAFAT ile Söyleşi
Türkiye Kuzeyden Ermenistan, Güneyden İsrail Tehdidi Altında

Gürcistan’daki Parlamento Seçimleri ve
Gürcistan’ın İstikrarı Açısından Önemi

Yrd. Doç. Dr. Oktay F. TANRISEVER 

Rus Liberal İmparatorluk Stratejisi,
Güney Kafkasya ve ABD

Kamil AĞACAN

Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Kuzey Kafkasya’nın Jeopolitik Önemi ve Kafkas Diasporası
Dr. Alexandre TOUMARKINE

Türkiye’nin Kafkasya Politikası:
Gerçekleştirilemeyen Düşlerin Hikâyesi

Suat KINIKLIOĞLU

Kafkasya’da Çatışma, Geçmiş, Sorunlar ve Gelecek İçin Öngörüler
Paul B. HENZE

Bilinmeyen Yönleriyle 
1989 Fergana Faciasının İç Yüzü

Rasim BAYRAKTAR

Gözucu

Küreselleşmenin Milliyetçiliğe Yönelttiği Tehditler Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Batı, Çift Yüzlü “Janus” Gibi

Demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi söylem ve stratejilerin taraftarı ve öncüsü
görünen, bu söylem ve stratejilerin perdesi altından yakan, yıkan, önüne çıkan her dinî, millî,
siyasî ve ekonomik gücü zincirlemeye, yâni toplumların ve ülkelerin en büyük hakkı olan
özgürlüğünü elinden çekip almaya çalışan bir "gözbağcı", Batı...


devam

Güneşin Gözyaşları

Film, Afrika'daki çatışmaların siyasî bir sorun değil bir insanlık trajedisi olduğunu anlatan çarpıcı bir hikaye üzerine kurulmuş. 
Film, demokratik Nijerya hükümetini düşürerek (ne dersiniz, bu darbede ABD’nin payı var mıdır?) iktidarı ele geçiren acımasız bir askerî diktatörün yönetimindeki ülkeden, Doktor Lena Kendricks'i kurtarma görevinin, sadık ve katı biri olan tecrübeli deniz komandosu Yüzbaşı Waters'a verilmesi ile başlar. 


devam

Hapı kim yuttu?

Morpheus, “Mavi hapı alırsan hikâye biter. Yatağında uyanır ve istediğin şeye inanırsın. Kırmızı hapı alırsan... Mucize ülkesi’nde kalırsın ve sana tavşan deliğinin ne kadar derin olduğunu gösteririm” demişti, Matrix filminin birincisinde kahramanımız Neo’ya. Gerçeğe davet eden irikıyım bu zenci adamın peşinden, Neo ile birlikte filmi izleyen milyonlarca insan gitti. Fakat birinci filmin ardından çekilen ikinci ve üçüncü filmler neticesinde bir tek gerçek anlaşıldı, o da asıl hapı yutanın izleyici olduğu…

devam  

Son Güncelleme Tarihi: 16.KASIM.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif