Yıl:8   Sayı: 91   Fiyatı: 6.5 YTL  

ABD başkanlık seçimlerini Barack Obama’nın kazanması, birçok ülkede umut ve sevinçle karşılandı. Şüphesiz, ardında kanlı bir 8 sene bırakan Bush iktidarının sona eriyor olması bile başlı başına bir sevinç kaynağıydı, üstüne Obama’nın siyah olması, ezilenlerin temsilcisi gibi sunulması bu sevinci artırdı.
Bush’un temsil ettiği bütün değerlerin dışında bir imaja sahip olan Obama’nın seçimleri kazanmasıyla birlikte aslında ABD’nin kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira Bush iktidarı döneminde yoğun bir imaj erozyonuna uğrayan ABD, şimdiden Obama üstünden makyaj tazelemeye başladı bile. Obama’nın seçilmesi, Bush’un temsil ettiği “Vahşi Amerika”nın devrilmesi olarak dünya kamuoyuna sunuldu. Oysaki Obama henüz “siyah” bir imajdan ve niteliği belli olmayan bir “değişim” retoriğinden başka bir şey değil.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Mahir KAYNAK ile Söyleşi

Ulusal Sermaye Kazandı

2023- Sizinle daha önce yaptığımız bir söyleşide küresel sermayeci çevreler ile ulus devleti savunanlar arasında çatışma olduğundan bahsetmiştiniz. Gelinen günde bu çatışma devam ediyor mu? Küresel krizin anlamını buradan nasıl okuyabiliriz?

   ABD Başkanlık Seçiminin Sonucu Küresel Ekonomik Krizi Durdurmaya Yetecek mi?

Doç. Dr. Tülin DURUKAN

Bugün yaşanan küresel ekonomik krizin kökleri esasen 11 Eylül 2001 tarihinde ikiz kulelere yapılan terör saldırısına kadar dayanıyor. Başkan Bush tarafından, dünyaya İslâmî terör vurgusu ile ilân edilen bu eylemin ardından ABD, önce El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’i sakladığı gerekçesiyle Taliban’ı yok etmek üzere Afganistan’ı işgal etmiş,

   İbrahim KARAGÜL ile Söyleşi

Yeni Ekonomik Başkentler Doğacak!

2023-Küresel finans krizinin mâlî boyutu çokça konuşuldu, ama bunun uluslararası sistemde nasıl değişikliklere yol açacağına pek değinilmedi. Size göre bu krizin mahiyeti nedir, uluslararası sisteme etkileri neler olabilir?

   İki-Kutuplu Stratejik Denge, Soğuk Savaşa Dönüşür mü?

Prof. Dr. Ali Fuat BOROVALI

Geçen yazımızda ( 2023, 15 Eylül 2008)1 iki kutuplu dengenin geri geldiğini ve artık global düzeyde sistemik-stratejik hesapların ona göre yapılması gereğine işaret etmiştik...
Almış olduğumuz akademik düzeydeki tepkiler, iki konuda yoğunlaşıyor:

   Kıbrıs İçin Hatay Modeli

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yıllar geçip yeni dönemler gündeme geldikçe, Kıbrıs sorunu için de yepyeni çözüm önerileri ve bu doğrultuda hazırlanmış olan paketler ile protokoller ileri sürülmektedir. İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesinden sonra Kıbrıs adası dünya konjonktürü içerisinde her zaman en önde gelen sorunlardan birisi olmuştur.

   Dağlık Karabağ Görüşmeleri Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan İlişkileri ve Obama

Sinan OĞAN

8 Ağustos 2008 tarihinde başlayan Kafkasya Savaşı bölgede on yıllar boyunca oluşan bir dengeyi yerle bir etmişti. Bu savaşın küresel ve bölgesel etkileri bütün dünyanın Kafkasya’ya artık başka bir gözle bakmasına sebep olmuştu.

   Terörizm Küreselleşirken Devlet Terörü

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Geleneksel tehdit merkezli ve büyük ölçüde caydırıcılığa dayanan askerî savunma doktrini, soğuk savaş döneminin ayırıcı özelliğini oluşturmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası asimetrik tehdidin küresel bazda yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte olanak-olasılık merkezli bir yaklaşıma geçişin önü açılmıştır.ABD ve Rusya Ekseninde Türk Dış Politikasının Kafkasya ve Karadeniz Bölgesine Yönelik İkileminin Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

“Kafkasya ve Karadeniz Bölgesi’nin herhangi bir noktasında veya kısmında meydana gelebilecek bir çatışma, kargaşa veya istikrarsızlık Türkiye’nin de sorunudur. Bölge ile siyasî, askerî, askerî/güvenlik işbirliğinin yanı sıra coğrafî, tarihî, kültürel, inanç, dilsel ve soy bağlantısı da bunu mecbur kılmaktadırYeni Sosyal Hareketler: Örnek Olay (Güney) Azerbaycan

Muhammet Ali GASEMİ

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan sosyal hareketlere ilişkin olarak iki yaklaşım mevcuttu: Marksist Yaklaşım ve Yapısal İşlevselci Yaklaşım. Bununla birlikte, 20. yüzyılın ortalarından itibaren söz konusu modellerle irdelenmesi mümkün olmayan yeni sosyal hareketler ortaya çıkmıştır.

   Toplu Mezarlar Gölgesinde Bosna-Hersek

Gözde KILIÇ YAŞIN

“Bosnalılar savaş sonrasında hep kelebekleri takip ettiler…
Mavi kelebekleri…
Biliyorlardı ki; o kelebekler tek bir çiçeğin üzerine konuyordu…
Ve o çiçek sâdece Bosna’daki toplu mezarların üzerinde çıkıyordu…

   Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Tesisleri

H. Nadir BIYIKOĞLU

İnsanlar varoluşlarından itibaren toplumlar hâlinde yaşamışlardır. Toplumlar ise kendilerine özgü kimlikler yaratmışlar ve kültürel özellikler edinerek birbirlerinden farklılaşmışlardır. Kültürel öğelerin içinde doğal olarak oluşan hâkimiyet, büyüme, genişleme ve zenginleşme düşünceleri, toplumları, savaşmaya, çeşitli ittifaklar oluşturarak bulunulan coğrafyada koruma sistemleri teşkil etmeye itmiştir.

   Bir Ortaçağa Dönüş Projesi: Anayasal Vatandaşlık

İkbal VURUCU

Bu makalede, uzun zamandır bilim ve siyaset gündemini meşgul eden çok kültürcülük ve özellikle bunun vatandaşlık kurumu düzeyindeki pratiği olan “anayasal vatandaşlık” kuramının genel hatlarıyla bir eleştirisi yapılacaktır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.KASIM.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu