Yıl:8   Sayı: 103   Fiyatı: 6.50 TL


  

Kıymetli Dostumuz, Yazı İşleri Müdürümüz Şenol DOĞANAY Hakka Yürüdü. Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun...

 

Uzun süredir ülkemizin en önemli gündem maddesi olan “Kürt Açılımı”, Habur’dan giriş yapan PKK’lı teröristlerin resmî yetkililerce müsaade edilen gövde gösterisi neticesinde şirazesinden iyice çıkmıştır. Fakat toplumun tüm kesimlerinde derin endişelere yol açan bu görüntüler ile birlikte Açılım’ın semboller üstünden yürütülen bir psikolojik harekât olduğu da netlik kazanmıştır. Kürt Açılımı’nın Meclis’teki öngörüşmesi için 10 Kasım tarihinin seçilmesini de, bu stratejik plânlamanın bir ürünü olarak değerlendirmek gerekmektedir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Açılım Söylemi, Kürt Açılımı ve Jeopolitik Düzenleme

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ülkemizin geleceği açısından derin çelişkilere, kırılmalara, hatta gerilimlere sebep olabilecek açılım söyleminin niçin icat edildiği üzerinde durmak söylenenlerin arkasında olanı görmemizi sağlar. Basit, ancak cevabı zor olan soru şudur:

   Büyük Oyunun Küçük Parçası Olarak "Kürt Açılımı"

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Sosyal olaylar birbirinden kopuk, birbirinden bağımsız ya da tek başına meydana gelmezler. Çoğu kez olaylar bir bütünü meydana getirecek biçimde birbiriyle ilişkili ve karşılıklı etkileşim içinde gelişirler.

   Millî Mücadele Döneminde, Kürtlere Özerklik Verilmesi Meselesi

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN

İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, tarihi “insanlığın hafızası” olarak tanımlarken, Türk felsefecisi Filibeli Ahmed Hilmi de “insanlığın biyografisi” der. Bu iki tanım da tarih ilmiyle meşgul olanlar için genel kabul görmüş makbul olan tariflerdir.

   Prof. Dr. Mahir KAYNAK:

ABD Türkiye’ye Bölgesel Rol Veriyor Ama...


- Demokratik Açılım sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

M. Kaynak-
1991 yılında benimle yapılmış bir röportaj, Nokta dergisi soruyor; “ABD’nin Irak’ı yenilgiye uğratması hâlinde hesabı ne olabilir?”

   Kürt Açılımı Projesi’ni Algılamak

Prof. Dr. Esat ARSLAN

PKK terör örgütünün siyasallaşma sürecinin başladığını ya da sivilleşmeyi tartışmaktan çok yapılması gereken, bu örgütün zaten bitmiş olduğu gerçeğinin Türk kamuoyuna anlatılması ve operasyonunun başarıyla tamamlanmış olduğu realitesinin görülmesidir.

   Türkiye İçin Millî İdarî Reform

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye son günlerde nereye gittiği belli olmayan bir gemiye bindirilerek, açık denizlere doğru sürüklenmektedir. Açılım adı altında her gün yeni bir öneri gündeme getirilmekte, her geçen gün daha farklı öneriler gene açılım sözcüğünün arkasına gizlenerek uygulama alanına getirilmek istenmektedir.

   Türkiye’de Etnik Çatışmayı Kitleselleştiren Dinamikler

İkbal VURUCU 

Genel olarak Batıcı, özel olarak ise, kozmopolit İslâmcı ve liberal, Marksist, Kürtçü aydınların “Kürt Sorunu” retoriğinde Türk milliyetçilerinin siyasî konumu; olumlanan Kürt milliyetçiğinin karşısında devletin ve sisteminin bütün eksiklerinin ve olumsuzluklarının yüklendiği günah keçisi konumudur.Biri Kürt(çü)leri Fena İşletiyor!

Ali Rıza ÖZDEMİR

Bu yazıda; “Kürtler Ortadoğu’nun en kadim halkıdır ve Arî ırkın babasıdır” tarzında bir cümle bekliyorsanız, boşuna bekliyorsunuz demektir. Bu yazıda böyle bir cümle bulamayacaksınız. Çünkü yalan söylemek; geleneklerimizde ayıp, dinimizde günah sayılmıştır.Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:

Mücadelemiz Sürecek


- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?

A. Kırımoğlu-
1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.

   Türk Toplumunda Karaman ve Hazar Türkleri

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bilindiği üzere, Asya kökenli (Asyatik) Türk toplumlarının, yaşadıkları coğrafyada, merkezden çevreye yayılan bir sosyo-kültürel yaşam biçimleri vardır. Üç kıtada kültür ve uygarlık izlerini sürdüren Türk milletinin, tarihsel süreç içindeki oluşumu, toplum yapısı ve sınıfsal gelişimi yanında, farklı gruplarla olan ilişkiler sistemini ele almanın, Türk tarihinin sosyolojisi açısından önemi gözden ırak tutulamaz.

   Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
Azerbaycan’da Türklük


Turan CAN

Asya’nın güneybatısında bulunan Azerbaycan, Kafkaslar’ın güney yamaçlarında yer alan üç devlettin en doğuda olanıdır. Diğer iki devlet, Ermenistan ve Gürcistan’dır. Güneyinde İran, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan ve kuzeyinde Gürcistan ve Rusya bulmaktadır.

   Rusya İmparatorluğu’nun Siyasetindeki Ruslaştırma Meselesi

Doç. Dr. Bibigül ABENOVA

XIX. asrın ikinci yarısından başlayarak, Kazakistan’ı tümüyle itaate aldıktan sonra ortaya çıkan Rusya maarif sistemi, sömürgeci ideolojilik mekanizmanın bir bölümüne döndü ve onun başlıca amacı Kazakları Ruslaştırmak oldu. Kazak bozkırlarında bulunan okullar sistemini genişletme işleri tamamen bu siyasî amaca bağlıydı.

   Rusya Federasyonu’nun Yeni Savunma Doktrini (Doktrin-2010)

Haktan BİRSEL

Avrasya’nın kuzeyinde klanlar hâlinde yaşayan Ruslar, 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren güç merkezine dönüşmeye başlamıştır. Özellikle, Orta Asya’da son büyük Türk devletlerinin de on dört-on beşinci yüzyıllar arasında zayıflayarak yok olması sonucunda, Ruslar Kafkaslar’da ve Orta Asya’da güç merkezi konumuna gelmişlerdi.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.KASIM.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu