Yıl:9   Sayı: 115   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Ülkemizin, en sıradan meseleleri bile krize dönüştürme potansiyeline sahip olan mevcut atmosferi, şüphesiz ciddîyet arz eden ve ülkenin geleceğini derinden etkileme kabiliyetini barındıran hususların neler olduğunun belirlenmesinde, “krizler arasından kriz beğenmek” gibi zorlu bir süreci de zorunlu kılmaktadır. Toplum olarak kriz bağımlısı olduğumuzu, “flaş flaş flaş” eşliğinde sunulmayan, hararetli tartışmalara sahne olmayan hiçbir konuya yeterince ilgi göstermemizden yola çıkarak izah edebiliriz.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Füze Kalkanı Türkiye’yi Savaşa Sürükler

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor dönemecine gelmiş gibi görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin iki binli yılların başlarından bu yana, Rusya ve diğer Asya ülkelerine karşı Batı Bloğu’nun güvenliği için Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine monte etmeye çalıştığı, koruyucu görünümlü ama gerçekte her türlü saldırıyı da gündeme getiren son derece ileri bir teknolojik yapıya sahip “füze kalkanı” sistemini açıkça Türkiye Cumhuriyeti topraklarına monte etmek istemektedir.

   Füze Kalkanı Projesi ve Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ

ABD’nin uzun zamandır gündemde tuttuğu İran ile ilgili tehdit algılaması ve buna ilişkin Füze Kalkanı Projesi artık yeni bir mecraya girmektedir. Türk Dışişleri Bakanı’nın ifâde ettiği gibi “Füze Kalkanı Projesi’nin bir planlama işi” olduğunu söylemek ise Türkiye’nin hep yapageldiği kafasını kuma gömme refleksidir.

   Bıçak Sırtında Bir Proje: Füze Kalkanı Projesi

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Uluslararası ilişkiler disiplininin yadsınamayan gerçeklerinden birisi de, uluslararası aktörlerin ne yaptıkları üzerine değil, karşılıklı olarak bu aktörlerin ortaya konulan açılımlardan ne algıladıkları üzerine odaklanmasıdır. 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te tarihinin en büyük katılımıyla gerçekleşen NATO Bahar Zirvesi, algılama eğilimlerinin sınandığı bir toplantı olarak kendi tarihindeki yerini almıştı.

   Şanlı Bahadır KOÇ:

"Nükleer İran Türkiye’yi Batı’ya Daha Bağımlı Yapar!"


2023- Obama ile birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama olacağı öngörüsü vardı. Fakat gerek İran’la yapılan Nükleer Takas Anlaşması gerekse de Mavi Marmara krizi bu beklentiyi boşa çıkaran gelişmeler olarak sahne alınca Türk-Amerikan ilişkileri gerildi. Gelinen günde bu ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

   İran’ın Nükleer Dosyası

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Son yıllarda İran İslâm Cumhuriyeti uygulamaları, siyasal sistemi, ideolojisi ve katı dış politikasıyla kendinden söz ettirmiştir. Dünya kamuoyu en çok bu ülkenin nükleer faaliyetleriyle ilgilenmektedir. Başta ABD olmak üzere İsrail ve Batılı devletler İran’ın nükleer faaliyetlerinden kuşku duymakta ve karşı gelmektedir.

   Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR:

"Seçimlerin Ardından Kırgızistan: Demokrasi İstikrar Getirir mi?"


2023- Öncelikli olarak Kırgızistan’da yaşananları ve sebeplerini tekrar hatırlayarak başlayalım isterseniz?
H. A. Karasar-
Bağımsızlığının ilk günlerinde hem Doğu’da hem Batı’da herkes, bir komünist lidere sahip olmamasından, diğer ülkelere nazaran daha yumuşak bir yönetim tarzı sergilemesinden dolayı, Akayev’in Kırgızistan’ının; Orta Asya’nın ve eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin demokrasi ve istikrar adası olacağını söylemekteydiler.

   Kimlik Bataklıkları - II: Uluslaşamayan Toplumların Sendromu

Haktan BİRSEL

“Her insan toplumu, etnik özellikler taşır. Fakat her etnik toplum ulus olamaz” şeklinde bir genelleme yapmak, günümüz dünyasında toplumların gösterdiği sosyolojik değişime en güzel cevap olabilir. Ulus kavramı üzerine çok düşünülmüş ve çok fazla tanımlama yapılmıştır.Ortaçağ Türk Diplomasi Tarihi Açısından Diyarbakır

Prof. Dr. Aygün ATTAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu ucunun en büyük yerleşim alanı olan Diyarbakır, her bakımdan Türk tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Bugün bir şehrin ismi olarak bilinen bölge, eskiden merkezi “Amid” olan geniş bir bölgenin adıydı. Anadolu tarihi açısından Diyarbakır’ın en dikkat çeken özelliği Türk boyları ve siyasî teşekkülleri arasında en fazla el değiştiren bölge olmasıdır.“Ahmet Hamdi Tanpınar” Okumaları

Fırat KARGIOĞLU

“Beş Şehir” ile tanışık herkes bilir ki, Tanpınar, şehirleri ‘tarih’ çeşnisi ile cezp edici kılar. O, şehri mazi ile süsler, şehrin hâli ve geleceğini asla mazisinden koparmaz; zira tıpkı hocası Yahya Kemal misali, “kökü mazide bir atidir” Tanpınar. “Beş Şehir”in önsözünde ve özellikle İstanbul’u anlattığı kısmındaki soyut tahlilleri, Ahmet Hamdi’nin ‘şehir’e biçtiği anlamın ve ‘yekpare bir zaman’ telâkkisinin de ipuçlarıdır adeta.

   Kazakistan Cumhuriyeti’nde Medya ve Halkla İlişkiler Siyaseti

Beybit ISABAEV

Bağımsızlığını kazandıktan bu yana Kazakistan Cumhuriyeti medyada radikal bir dönüşüm başlatmıştır. Her şeyden önce, örgütsel, güçlü ve bağımsız bir medyanın varlığı, güçlü bir demokrasi ve bir hukuk devleti binasının temel göstergelerinden biri olması açısından önemlidir.

   “Devlet” Adı Altında Aşiretlerin Kaynaştırıldığı Kukla Yapılanma: Kuzey Irak’taki Kürdistan

Emre KOŞAK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir ulus-devlet olarak varlığını sürdürmesi noktasında söylem birliğine sahip olduğu gözlenen aydınların hemen hepsinin Kuzey Irak’daki “kukla” Kürdistan yapılanmasıyla ilgili görüşleri aynı düzlemde olagelmiştir.

   Hormekli “Bir Kürt”ten Cevap

Ali Rıza ÖZDEMİR

Mayıs ayında okurlarım “Zazalar ve Türklük” kitabımla ilgili bir eleştiri yazısının internette dolaştığını ilettiler. Vate grubundan Roşan Lezgîn, “Khormek” Sözcüğünün Kökeni Hakkında” başlığıyla kaleme aldığı yazıyı, zazaki.net’te yayımlamış.


Son Güncelleme Tarihi: 15.KASIM.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu