Yıl:12   Sayı: 151   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

İran’da yapılan seçimler sâdece ülkeyi değil bütün Ortadoğu’yu etkileyecek gelişmelerin başlangıcını teşkil edebilir. Hem İran halkının hem de uluslararası kamuoyunun beklentisi de bu yönde. Şüphesiz cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani’nin selefi Ahmedinejad’la mukayese edilmekten kaynaklanan olumlu imajını gerek İran halkına gerek Batı’ya verdiği pozitif mesajlarla kuvvetlendirmesi de bu beklentiyi artırdı. Ama işler umut edildiği gibi de gitmeyebilir.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Zarurî Uzlaşı ve Sınırları: Ruhani Döneminde İran-Batı İlişkilerine Dair Bir Öngörü Denemesi

Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Diplomaside “kimin kime gittiği” sorusu eski ve oldukça aydınlatıcı bir sorudur. ABD ile İran arasındaki iletişim arayışları sanki her zaman biri diğerini reddetmeye ayarlanmış bir kurgu gibi görünmektedir.

   Arif KESKİN:

“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”


2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?

A. Keskin-
Ruhani’nin hangi siyasî gelenekten geldiği Türkiye’de fazla bilinmiyor; ama önce isterseniz siyasî geleneklerin İran’da ne anlama geldiğini açıklayalım.

   İran’da Değişimin Şifreleri

Hakan BOZ

İran’da Haziran 2013’de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini reformcu tabanın desteğini alarak kazanan Hasan Ruhani, iç ve dış politikada taktik değişikliğine gidiyor. Ruhani, halefi Ahmedinejad’dan iç politikada ekonomik bunalım ve muhalif grupların siyasî taleplerini; dış politikada ise Suriye krizi ve nükleer program gibi oldukça kritik konuları devraldı.

   Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden Sonra Yeni İran Profili

Prof. Dr. Esat ARSLAN

1979 yılı, sâdece Ortadoğu bölgesi için değil, gelişmekte olan ülkeler için gerçek bir mîlâdî tarih olmuştur. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nün kendisine ket vuran açılımlarını değerlendiren ABD dış politikasında büyük bir değişiklik yaparak, geçmişin otoriter liderleri üzerine bina etmiş olduğu dış siyaseti bırakarak, kanaat önderleri ve cemaat liderleri üzerine yeni bir dünya inşa edilmesini devlet politikası hâline getirmiştir.

   Türkiye’nin Bakış Açısıyla İran’ın Jeopolitiği

Dr. Haktan BİRSEL

Jeopolitik, bir ülkenin coğrafî özelliklerinin ülkenin bekâsına ve dış ilişkilerine yansımasında temel alınması gereken faktörler zinciri olarak tanımlanmaktadır. Zaman içinde, ülkeler arası ilişkilerin içleri ihtiyaçlardan kaynaklanan değişik donelerle dolması sonucunda, jeopolitik kavramsal boyutta düşünülmesi gereken en önemli devlet argümanı hâline gelmiştir.

   İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?

İsa DADALLI

Uluslararası toplum, Ruhani’nin İran’da devlet başkanı seçilmesinin ardından İran ve ABD arasındaki yakınlaşmanın sonucunu merak ve heyecanla bekliyor. Sâdece uluslararası toplum bekleyiş içinde değil elbette. İran halkı da ülkelerinin maceracı dış politikasının ve rejimin ayakta kalması için başvurulan tutucu metotların yol açtığı baskıyı ortadan kaldıracak adımları bekliyor.

   Arap Baharı ve Ortadoğu’nun Değişen Güç Dengesi Sisteminde İran

Mehmet AKÇA

İnsanoğlunun tarih sahnesine ilk çıkış yeri olması ve medeniyetin dünyada var oluşunu simgelemesi açısından Ortadoğu coğrafyası, yerküre üzerinde daima ihtimam gösterilen bir konuma sahip olmuştur.İran ile “Özsoy” Dayanışması

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye ve İran dünya haritasının ortalarında yan yana yer alan iki komşu ülkedir. Küresel jeopolitik açısından iki sınır komşusu olarak İran, Türkiye’nin doğu komşusu, Türkiye’de İran’ın batı komşusudur. İran haritada bir Asya devleti olarak yer alırken Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında tam anlamıyla bir köprü konumundadır.Kırılgan Bir Fırsat: 2013 İran Seçimleri ve Sonuçları

Ali M ANSAR

İran İslâm Cumhuriyeti’nin 11. Başkanlık seçiminde Hasan Ruhani’nin ilk turda elde ettiği zafer birçok gözlemci açısından sürprizdi. Sertlik yanlısı Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından aday olması uygun görülen sekiz isimden birisi olan Ruhani’ye -reformcu kimliği daha aşikâr olan Muhammed Rıza Arif’le birlikte- geçtiğimiz sekiz yılda İslâm Cumhuriyeti’nin siyasetinden, özellikle de 2009’daki seçim tartışmalarından, hayal kırıklığına uğramış kişilerin heyecan ve beklentilerini yeniden canlandırması beklenen aykırı aday nazarıyla bakılıyordu.

   Basın, Terör ve Sorumluluk

İkbâl VURUCU

Terör ve basın veya daha geniş anlamıyla kitle iletişim araçları arasında doğrudan sonuca bağlı olarak bir ilişki vardır. Terör, halk üzerinde yaratacağı korku ile amacına ulaşır. Bu korku da büyük ölçüde basın üzerinden gerçekleşir. Basının terör olaylarını veriş biçimi bu noktada önemlidir.

   Türk Dışişleri’nin Gazze Filosu Raporundaki Hayatî Eksiklik: “Askerî Zorunluluk Doktrini”

Mehmet Şükrü GÜZEL

İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin 31 Mayıs 2010 tarihinde İHH’nin Gazze Yardım Filosu’na yapmış olduğu baskın üzerine Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan ve Palmer Komisyonu olarak da bilinen komisyona Türk tarafı bir rapor sunmuştur.

   Anadolu Kültüründe Antik Türklük Profili-I

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Amerika Birleşik Devletleri, soğuk savaştan tahmin edilemez bir şekilde mutlak ama göreceli bir güç olarak çıktı. Bu gerçek bir eşit olmayanlar arasında birincilikti. Doğal olarak liderler böylesine avantajlar ile ne yapacaklarından emin değillerdi ve Berlin Duvarı’nın yıkılışının sonrasındaki on yıldan fazla bir süreyi takiben ABD dış politikası kapsamlı bir stratejinden yoksun bir şekilde yönetildi.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.KASIM.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu