Yıl:14   Sayı: 175   Fiyatı: 10 TL


  
 

Paris’te terör örgütü IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından bir kez daha gördük ki, Suriye sorunu çözülmezse hiç kimseye rahat yok. Fakat sorunun kısa zamanda çözülmesi de pek muhtemel görünmüyor.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Mali Cumhuriyeti'nde Neler Oluyor?
Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK
Dünya siyaseti 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar çok önemli değişimler ve gelişmelerle yüz yüze gelmiştir.
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Rusya'nın Suriye'deki Mevcudiyetinin Temeli

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Suriye'de yaklaşık beş yıldır süren iç savaş Rusya Federasyon (RF)’un bölgeye aktif müdahalesiyle belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı daha tırmandırılırken, savaşın en çok etkilediği ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan olumsuzluğunun da gittikçe artan bir trende girmiş olduğu müşahede edilmektedir.

   Ortadoğu Eksenli Yeni Dünya Düzeni

Dr. Hakan KANTARCI

ABD ve ABD liderliğindeki Batı’nın uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve/veya Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOKAP) çerçevesinde; Körfez Savaşı, Afganistan ve Irak'ın işgali ile müteakiben Arap Baharı sürecinin sonucunda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve bu bölgelerde yer alan ülkeler domino etkisine kapılmış; kaosa, iç savaşa, ayaklanmalara ve istikrarsızlıklara sahne olmuştur.

   IŞİD’in İran’da Eylem Kapasitesi

Babek ŞAHİT

İran nüfusunun önemli bir oranı Sünnî mezhebine bağlı kitlelerden oluşmaktadır. İran’ın dört bir tarafına dağılan Sünnîler, 1979 İran Devrimi’nden sonra Şiî yönetimin tazyiklerine mâruz kalmışlardır. İran resmî siyaseti doğrultusunda, İran’da mezhep ve etnik köken eksenli resmî istatistiksel araştırmalar yapmak yasaktır.

   Moskova Bolşevik Mirasını Terk mi Edecek?

Hasan KANBOLAT

Simferopol (Akmescit)-Sivastopol (Akyar) arası yaklaşık 1,5 saat. Üç şeritli bakımsız bir yol. Resmî heyet geçerken arabalar yana çekilip durmaya alışmış. Irak’ta da gördüm aynı psikolojiyi. Kırım’ın dünya ile cep telefonu irtibatı yok.

   Almanya: Kuşatılmaya ve Baskı Altına Alınmaya Çalışılan Bir Güce Doğru mu?

Adem AKKAYA

Almanya, tarihsel bir perspektiften bakıldığında uluslararası politikayı şekillendirme kabiliyetine sahip bir aktör olarak değerlendirilirken, aynı zamanda ortaya çıkan yeni durumdan da en çok etkilenen figür olarak karşımızda durmaktadır.

   Siyasî Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Muhtemel Sonuçları

Ali Rıza ÖZDEMİR

İnsanoğlu, doğuştan birçok siyasî davranışa sahiptir ve tarihî tecrübesi içinde birçok siyasî tavır geliştirmiştir. İnsanın vazgeçilmez bir parçası olan siyasî davranışları, belirgin olarak coğrafî özellikler gösterir.

   Rusya Norveç’i İşgal Eder mi?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Norveç, dünyanın kuzey ucunda yer alan bir ülkedir. Dünya haritalarına bakıldığı zaman, kuzey yarıkürenin en üst noktalarında yer alan ve yerkürenin kuzey bölgesi olan kuzey buz denizi ile hem iç içe geçmiş hem de sınır komşusu konumunda bulunan bir ülke olarak Norveç, jeopolitik açıdan diğer ülkelere oranla çok farklı bir konuma sahip bulunmaktadır.Ruble Krizinin Türkistanlı İşçiler Boyutu

Mehmet Çağatay ABUŞOĞLU

Kasım 2013'te Ukrayna'da başlayan Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik kriz, karşılıklı yaptırımları beraberinde getirdi. Yaptırımların ardından Rus ekonomisi için hayatî olan petrolün piyasa değerinde düşüş yaşanması V. Putin'i zor durumda bıraktı.Tarih, Hukuk ve Fiil Arasında Ege’de Türk Adaları

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

Ege adalarına ilişkin olarak “Her ne olursa olsun acilen sulh yapmak ve her ne pahasına olursa olsun sulh yapmak için bu adalardan kendi kendimize feragat mı ediyoruz?”1 sorusunun 5 Mart 1923’te Meclis’te yapılan Lozan görüşmeleri sırasında İzmir milletvekili Sırrı Bey (Bellioğlu) tarafından sorulmasının üzerinden 92 yıl geçmiş bulunmaktadır.

   Geniş Karadeniz Havzası (Kafkasya-Hazar Türkistan Perspektifi)

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Soğuk savaşın Amerika’nın önderliğindeki Atlantik cephesi tarafından kazanılmasının ardından dünya iki kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemden tek kutuplu, Amerika’nın her anlamda hegemonyasına dayanan yeni bir sürece girmiştir.

   İki Seçim Arası Terör ve “Çözüm Süreci”

İkbâl VURUCU

Terörle müzakere süreci 2006 yılından beri sürmektedir. AB dinamiklerinin etkisiyle PKK’nın sivil ve politik alanda etkinlik alnının genişlemesi ve gelişmesiyle birlikte PKK aynı tarihten itibaren bölücü çalışmalarını yoğunlaştırırken teröre de devam etmiştir.

   Muhafazakârlık ve İslâmcılık Üzerine: İnce Ayrımlar

Fırat KARGIOĞLU

Maurice Merleau-Ponty, “Algılanan Dünya” adıyla yayımlanan radyo sohbetlerinden birinde şöyle der:2 “…biz Hegel’in diplomatik durum adını verdiği bir noktadayız, yâni sözcüklerin (en az) iki anlama geldiği, şeylerin tek sözcükle söylenemediği bir noktada.”

   3 Kasım(lar)’a Dair

Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN

3 Kasım 2002 tarihi, Türk siyasî hayatı ve Türkiye Türkleri için sıradışı bir gün olarak tarihte yer almaktadır. Daha doğru bir nitelemeyle bu tarih, sıradışılıkların açıkça belirmeye başladığı bir milat olarak kabul edilmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.KASIM.2015
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu