Yıl:3   Sayı: 35   Fiyatı: 4 milyon  

11 Eylül saldırıları sonrasında “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” söylemi etrafında, “yeni dünya”nın nasıl şekilleneceğine ilişkin birçok analiz yapıldı. Bu analizler, terörün imkân ve kâbiliyetler açısından uluslararası bir hüviyete büründüğü ve mevcut paradigmanın kalelerine saldıracak donanımlara kavuştuğu ortak noktasında birleşiyordu. Uluslararası hüviyete bürünen terörle mücadele için yine uluslararası bir işbirliğinin gerekliliği ise, çözüme ilişkin ifâde edilen görüşlerin ortak paydasıydı. Ne var ki 11 Eylül saldırıları sonrasında terör mağdurları safına katılan ABD, uluslararası konsensüsün sağlanmasını koordine etmek yerine, ekonomik, sosyal ve siyasî yönleri bulunan teröre karşı “savaş” açmayı tercih etti. Bu, aynı zamanda, uluslararası istişâre süreçlerinin, kurumlarının dışlandığı, askerî önlemlerin merkezde olduğu bir çözümün dayatılması anlamına da geliyordu. Taliban’a karşı Afganistan’da sağlanan koalisyon bu sebeple kısa sürede dağılırken, Başkan Bush’un her konuşmasında “biz” ve “öteki” kavramlarına vurgu yaparak dünyayı kutuplaşmaya zorlaması, uluslararası sistemin tıkanmasında önemli bir rol oynadı. Irak’ı böylesine “gergin” bir süreçte işgal eden ABD, uluslararası camiaya bir anlamıyla kendi dışında askerî ve siyasal bir otoritenin varlığını kabul etmediğini ilân ederken, diğer taraftan da yeni şartların getirdiği imkânlardan ancak kendisi ile birlikte hareket edenlerin faydalanabileceğini göstermiş oldu. Söz konusu süreçte ABD, kısaca değindiğimiz bu hareket biçimleriyle aslında dünyaya “hegemon benim” mesajını verdi. 

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız... 


  


Büyük Ortadoğu, Türkiye ve AB

Doç. Dr. Bülent Aras

Büyük (genişleyen) Ortadoğu, Amerikan askerî tek taraflılığının, dünyayı kendisi için yaşanabilir bir yere dönüştürme projesinde, hedef coğrafya olarak ortaya çıktı.
   


Ortadoğu'da Pasif Devrim:

Büyük Ortadoğu İnsiyatifi

Mehmet Akif OKUR

Henüz dünya kamuoyu nezdinde detayları açıklık kazanmamış olan Büyük Ortadoğu İnisiyatifi hem hedef aldığı coğrafyada, hem de Atlantik’in iki yakası arasında yoğun bir tartışma atmosferi yarattı.
   


ABD'nin Irak İşgali Sonrası, Üretilen ve Dayatılan Yeni Stratejiler

Doç. Dr. Esat ARSLAN

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güdümündeki Koalisyon Güçleri’nin Irak’ı işgali, birbiri peşi sıra bölgeye uygulanacak yeni stratejik politikaların ve eylemlerin de hayata geçirilmesine imkân sağladı.
   


Yüksek Strateji Merkezi Başkanı M. Faruk DEMİR ile Söyleşi

Büyük Ortadoğu Projesi
Beşerî Dönüşüm Planı’nın Adı
   


Büyük Ortadoğu Projesinden Payımıza Düşen;

Amerikan-İsrail Çıkarlarının Savuculuğu


M. Ragıp VURAL

Türkiye’deki birçok çevre tarafından, 1 Mart tezkeresi sonrasında gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinin “mütekabiliyet ilkesi” uyarınca sağlıklı bir zemine oturtulmasının ilk hamlesi olarak değerlendirilen Başbakan Erdoğan’ın ABD gezisi, ilişkilerin karşılıklılık esası üzerinde yeniden tesisini sağlamak şöyle dursun, “nur topu” gibi yeni bir sorunu kucağımızda bulmamızla neticelendi.
   


Büyük Ortadoğu mu? Yeni Bizans mı?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Medyada son zamanlarda tartışılan “Büyük Ortadoğu Projesi” aslında yeni bir proje değildir. Osmanlı İmparatorluğu geri çekildikten sonra emperyalizmin Ortadoğu'ya hâkim olma projesinin eski adıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu proje İngiliz-Fransız ortaklığıyla yürütülmüş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise, Fransa ve İngiltere'nin yollarının ayrılması neticesinde Amerika, İngiltere’yle birlikte Ortadoğu'ya girmiştir.
   


ASAM Kafkasya Masası Başkanı Dr. Yaşar KALAFAT ile Söyleşi

Büyük Ortadoğu Projesi;
İsrail “Özne”,
Türkiye “Nesne”
   


Kıbrıs Konusunda Perde Arkası Önemli

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Kıbrıs konusundaki gelişmelere bakarken, politikanın doğasını hatırlamak ve daima göz önünde bulundurmak gerekir. Sağlıklı, gerçekçi ve dolayısıyla isabet derecesi yüksek değerlendirmeler için, bu gereklidir. Bilindiği üzere politikanın özünde, birlikte yaşama, kıt kaynak, farklılaşma, çatışma ve sonuçta da bir uyuşma vardır.
   


 Yeni Dünya Düzeni Global Ve Bölgesel Güvenlik Dengesi : 
ABD-AB ve Türkiye ; "Vazgeçilemez Kıbrıs"


Hakan HANLI 

Global siyaset ajandasının belirli dönemlerinde tartışma şiddetini sürdüren ancak, 2003 yılında artarak önem kazanan ve yoğun olarak gündemleri meşgul eden, önemli tartışma ve müzâkerelere konu olan "Kıbrıs”, hem iç ve diş hem de ulusal ve uluslararası platformlardaki, ikili ve çok boyutlu değerlendirmelerle, global kamuoyundaki güncelliğini korumaktadır.
   


Pop Stardan
Pop Kültüre  
“Bindik Bir Alâmete Gidiyoz Kıyamete”


Arş. Grv. Ersan ERSOY

Sanayileşme sonrası meydana gelen teknolojik gelişmelerin, iletişim vâsıtalarına da etki etmesi ile artık toplumsal istikâmetin belirlenmesi ve toplumsal inşaacılık açısından yeni bir dönem aralanmıştır. 

   


Fener Rum Patrikhanesi'ndeki
Metropolit Revizyonu
Mevcut Statü'ye Rağmen Neden Yapıldı?

Salim GÖKÇEN

Türkiye'de yaşamakta olduğumuz AB ve ABD'nin istekleri doğrultusundaki reform atmosferi, Fener Rum Patrikhanesi’nin gerçekleştirmek istediği Ekümenik yapılanma doğrultusundaki önemli adımlardan birini atmasına neden olmuştur. 
   


Kazakistan'da Dinî Kurumlar

Bakıtjan Ordabaev

20. asırdan 21. aşıra geçiş döneminde sosyo-kültürel ve siyasal alanda yaşanan hızlı gelişmeler, insanoğlunun alışılmış ideolojik kabullerindeki değişiklikler, tüm bunların bir sonucu olarak millî bilincin ve mânevî değerlerin yücelişi, özellikle Sovyetler Birliği'nden sonra ortaya çıkan devletlerin toplumsal-politik yaşamlarında dini önemli bir faktör konumuna getirmiştir.
   


Bush ve Evanjelizmin Mesih Plânı
Yazar: Nuh Gönültaş
Yayınevi: Q-matris


Gazetece Nuh Gönültaş kaleme aldığı, Türkiye ve dünyada uzun zamandır tartışılan konulara ışık tutan Bush ve Evanjelizmin Mesih Plânı isimli kitap Q-Matris yayınları arasından çıktı. Kitapta ABD'nin İsrail yanlısı Ortadoğu politikalarını açıklamada önemli bir halkaya, Türk kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir faktör olarak Evanjelik Hristiyan-Yahudi ittifakının asırlardır geliştirdiği “Mesih Plânı” ve “Armageddon” savaşı için yapılan girişimlere değinilmiş. 

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif