Yıl:6   Sayı: 71   Fiyatı: 6.5 YTL  

İnsanoğlunun yeryüzündeki macerasını sürdürürken, uyum kabiliyetinin işleri bir hayli kolaylaştırdığını söylemek pekâlâ mümkün. Her yeni şartın getirdiği zorlukların kısa zaman aralıklı şaşkınlıkların ardından kâh çözüm yolları üretmek, kâh uyum göstermek sûretiyle aşılması, insanoğlunun yeryüzündeki macerasının değişmez eksenleri… Fakat kimi şartlar karşısında uyum kabiliyetinin insanoğlunun aleyhine neticeler verdiği de bilinmekte. Özellikle insan kaynaklı “zor”un karşısında uyum kabiliyetinin “alışmak” olarak tezahür etmesi, insanoğlunun değer eksenli dünya tasarımına vurulan en büyük darbe olsa gerek. Yüksek değerlerin bilinen yegâne timsâli olan insanlığın, her gün onlarca insanın hayatını kaybettiği Irak’ta yaşanan vahşete alışmak sûretiyle duyarsızlaşması, son tahlilde insanlığın ortak yarınına ilişkin endişelerin artmasına ve umudun körelmesine yol açmaktadır. Irak’ta 650 bin insanı canından eden Amerikan işgalinin en bilinen gerekçesi, enerji kaynaklarının ve geçiş güzergâhlarının kontrolü strateji şeklinde belirmiştir. Şüphesiz, buhar gücünün keşfinin ardından yaşanan sanayi devrimi neticesinde, insanların ve ülkelerin gündemindeki ehemmiyetini sürekli olarak artıran enerji uğruna yapılan savaşların ilki Irak olmadığı gibi sonuncusu da olmayacak. Amerikan emperyalizminin kanla, vahşete dayanarak gerçekleştirdiği enerji kaynaklarını ve geçiş güzergâhlarını kontrol stratejisi bu özelliklere haiz birçok halkı tehdit etmekte. Üstelik küresel ölçekte onu bu hedefinden alıkoyacak güç merkezi, ne ülkeler ne de insanlar temelinde inşa edilmiş değil. Bu emperyal hedefini Afrika’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada kanla, tehditle icra eden ABD’nin varlığı, enerjiyi her ülke için dün olduğundan daha stratejik bir hâle getirmektedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  Enerji, Doğalgaz ve Türkiye’nin Avrupa Enerji Güvenliğindeki Rolü-I 

H. Nadir BIYIKOĞLU

Gelişmişliğin ve medeniyetin göstergesi olan enerjinin, akılcı ve verimli kullanımı arttıkça ülkelerin ve toplumların refah seviyesi de artmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak insanoğlu her türlü enerji kaynağını bulma, çıkarma, taşıma, bunu kullanıp elde ettiği enerji formlarını birbirine dönüştürerek depolama veya farklı şekillerde kullanma teknikleri geliştirerek, enerjiye hükmetmeyi öğrenmiştir..

   Prof. Dr. Nevin SELÇUK ile Söyleşi

Türkiye, Hidroelektrik ve Termik Santrallere Yönelmeli

2023- Dünya enerji ihtiyacını nereden karşılıyor? Gelecekte bu oranlar nasıl bir seyir izleyecek?

N. Selçuk-
2002-2025 yılları arasındaki öngörüler, 2002’den 2025’e kadar dünyada enerji tüketiminin 1,5 katına ulaşacağını göstermektedir. Global enerji kullanımında fosil yakıtlar ise yüzde 85’lik payını koruyacak.

   Küresel Felaket-Enerji Güvenliği İkilemi ve Milli Güvenlik 

Doç.Dr. Celalettin YAVUZ

Sanayi devrimini erken yaşayan İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler sanayi çarkının dönebilmesi için gereken enerji kaynaklarını daha önce fark edip keşfettiler. Gerçi, insanın yaşayabilmesi için gerekli olan enerji tarihin ilk yıllarından beri biliniyordu.
   Avrupa Birliği’nde ve Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Enerji Sektöründe Beklenen Etkileri 

Tülin KESKİN

Enerji; ekonominin en önemli girdisi, dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve iklim değişikliği etkileri dolayısı ile dünyanın ekonomik, sosyal ve coğrafik düzeninin gelecekteki en etkin belirleyicisi.

   ASAM Genel Koordinatörü Necdet PAMİR ile Söyleşi

Enerjide Kamu Erki ve Plânlama Devrede Olmalı


2023- Bir ülkenin enerji stratejileri belirlenirken hangi kriterler dikkate alınıyor? Ülkelerin kendi konumları bunda tabiî ki belirleyici oluyor ama genel bir ölçüt var mı? Varsa bu nedir?

N. Pamir-
Şimdi tabiî kitabî konuşmaktan ziyade, içinde olduğumuz bu sektörde neler bize ders oldu, onlardan da bir çıkarım yaparak bazı şeyler söylemek lâzım.
   Enerji Gereksinimimizin Stratejik Yönleri

Ali KÜLEBİ

Küreselleşme denilen acımasız rekabet ve yaşam savaşı koşullarında Türkiye, teknolojinin gelişmesine paralel olarak, çağdaş bir yaşam tarzını insanlarımıza, giderek artan otomasyon sistemlerinin kesintisiz çalışmasını da sağlayarak, sunmak zorundadır.

   Türkiye’nin Enerji Koridoru Olma Politikası: Düş mü, Gerçek mi?

Yrd. Doç. Dr. Havva ÇAHA

Dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervleri, Rusya, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde yer almaktadır. Dünya petrol ve doğalgaz tüketimini belirleyen ülkeler olarak, son zamanlara kadar ABD-Avrupa hâkimiyetinden bahsedilmekte iken son yıllarda Çin’in de küresel aktörlerden biri hâline geldiği görülmektedir.Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa ÖZTAŞKIN ile Söyleşi

Yeni Petrol Kanunu Millî Menfaatlere Aykırı


2023- Dünya enerji ihtiyacının içerisinde petrolün, daha doğrusu fosil yakıtların yeri nedir? Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ehemmiyetini devam ettirecek mi?

M. Öztaşkın-
Petrol dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından bir tanesidir. Fosil yakıtlar diye tabir edilir. Petrol ve doğalgazı birlikte düşünmemiz gerekir.ABD Avrasya Enerji Politikalarında Kuşatılmakta mı?

F. William ENGDAHL

Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar işi demokrasi, insan hakları gibi bahanelerle gölgelemeye çalışsa da, artık tümüyle açığa çıkan İran Körfezi, Hazar Havzası, Afrika vesair büyük petrol kaynakları ve enerji merkezleri üzerindeki kontrol stratejisini, bazı başka ülkeler tarafından kuşatılarak, ağır ağır kaybediyor.Prof. Dr. Mahir NAKİP ile Söyleşi

Kerkük Türkiye’nin Neresinde?

Kuzey Irak sorunu bu yıl Türkiye’nin dış politika gündeminde hiç kuşkusuz en üst sıralarda yerini alacak. Kerkük’te yılsonuna doğru yapılacak olan halk oylaması ve bunun beklenen sonucu, bağımsız bir Kürdistan devleti için turnusol kâğıdı niteliğinde. Merak edilen, böyle bir durumda Türkiye de dâhil Irak’ın komşularının vereceği tepkinin ne olacağı? Türkiye’de ne yazık ki eski zamanlarda bir Türkmen şehri olan Kerkük hakkında yazılı veya sözlü fazla bilgiye rastlamak zor.Ermeni Tasarısı ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nden Geçer mi?

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

“Ermeni sorunu”nun, ortaya çıkmasında Rusya başta olmak üzere, Fransa ve İngiltere gibi devletlerin azımsanmayacak faaliyetlerinin etkili olduğu kaynak niteliğindeki kitaplarda da yansıtılmıştır. Ne var ki, sorunun farklı bir boyuta ulaşması ve derinleşmesinde, hatta uluslararası platforma taşınmasında, baş aktörün Amerika Birleşik Devletleri olduğu söylenebilir.
   Türkiye’de ve Dünyada Enerji Krizi ve Bu Krizin Çözümüne Yönelik Önemli Bir Alternatif Nükleer Enerji

Serdar İSKENDER

Enerji, dünya siyasetine yön veren, sınırların çizilmesini sağlayan, ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergesi olan en temel unsurdur. Yakın geçmişte yaşanan petrol savaşları olarak tanımlanabilecek Körfez ve Irak Savaşları, enerjinin, sanayinin ihtiyacı dışında büyük bir uluslararası bağımsızlık yönünün de olduğunu göstermektedir. Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, enerji üretim ve tüketim miktarlarıyla belirlenmeye başlamıştır.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu