Yıl:7   Sayı: 83   Fiyatı: 6.5 YTL  

2023’ün bu ayki sayısındaki yazılar ağırlıklı olarak Kosova’nın bağımsızlığını ilân etmesi üzerine... Sayı yayına hazırlanmadan önce ülkenin gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri sıraladığımızda iki husus öne çıkmış ve gelişmelerin seyrine göre birine ağırlık vermeyi uygun görmüştük. Bunlardan birisi, elinizdeki sayıda yer alan Kosova merkezli bölgesel gelişmelerken, diğeri de Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava destekli kara operasyonu idi. Fakat Irak’ın kuzeyine yönelik Mehmetçiğin gerçekleştirdiği kara harekâtının sona erdirilmesiyle çıkan tartışmaların yoğunluğu sebebiyle gölgede kalan Kosova meselesini değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Zira 2023 sayfalarında Irak’ın kuzeyine yönelik kara harekâtını değerlendirmeye aldığımızda, tartışmaların geldiği noktaya bir sarihlik kazandıramayacağımız kanaati oluştu.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    “Balkanlaşan” Eski Yugoslavya’daki Gelişmeler ve Yeni Ülke Kosova

Doç.Dr. Celalettin YAVUZ

1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Savaşı’nın 600. yıldönümü vesilesiyle, savaşın gerçekleştiği Gazimestan’da yaklaşık 1 milyon Sırp toplandı.

   Büyük Arnavutluk Projesi

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Uzun süredir beklenen bir olay gerçekleşti ve Balkanlar’da yeni bir devlet olarak Kosova bağımsızlığını ilân etti. Bağımsızlığın ilân edildiği gün, Kosovalılar yeni kabul edilen bayraklarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nin bayraklarını sallayarak özgürlüklerini bütün dünyaya duyuruyorlardı.

   Dünya’nın Yeni Kosovaları: Kıbrıs Kosova’nın Neresinde?

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kosova’nın bağımsızlığını ilân ettiği 17 Şubat 2008 tarihi, dünya üzerindeki tüm ayrılıkçı bölgeler için yeni bir dönem, yeni bir umut dalgası anlamını taşıyordu. Son küreselleşme dalgası ile eşgüdümlü biçimde devreye giren “yerelleşme” ilk meyvesini vermişti.

   Kosova’nın Bağımsızlık Süreci, Bölgesel ve Küresel Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR

Eski Yugoslavya Federasyonu’nun da Sırbistan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge olan ve 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler gözetiminde bulunan Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilân etmiştir.

   Kosova’nın Bağımsızlığının Doğallığı

Halis AYHAN

Balkanlar coğrafyası tarih boyunca esas olarak iki açıdan önemli bir bölge olmuştur: Birincisi coğrafyasıdır, yâni jeopolitiğidir. Bölge tarih öncesinde insanlığın geçiş yollarındandır. Tarihteki Roma, Büyük İskender, Bizans gibi büyük imparatorlukların pek çoğunun çıkış yeri ve dünya hâkimiyetlerini sağlamada bir basamak olmuştur.

   Rusya ve Ermenistan’da Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Bölge ve Türkiye’ye Etkileri

Sinan OĞAN

2008 yılının ilk ayları bölgemizde yaşanan önemli seçimlerle gündeme gelmiştir. Bölgede Pakistan’dan Sırbistan’a, oradan Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar değişik ülkelerde seçimler olmuştur. Bu seçimlerin tamamı Türkiye’nin misyon coğrafyasında yaşanmış ve ülkemizi birinci derecede ilgilendirmektedir.

   Etki Odaklı Harekât Konsepti ve Güneş Harekâtı

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK/Kongra-Gel terör örgütü¬ne yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi harekâtlardan en can alıcıla¬rı ve örgüte darbe indirilenleri; “Kuzey Irak Harekâtı”, “Çelik-1 Ha¬rekâtı”, “Çekiç Harekâtı”, “Şafak Harekâtı” olarak sıralanabilir.Afganistan Operasyonu’nun Başarısı Pakistan’a Bağlı

Gökçen OĞAN

Irak’ta yaşanan direnişin ağır sonuçları dünya gündemini meşgul ederken, Afganistan’da 2008 yılının bahar aylarına yönelik hem uluslararası destek gücü ISAF hem de Taliban tarafında sessiz ve ürkütücü bir hazırlık göze çarpmaktadır.Avrupa Birliği’nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye Açmazı

Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN

Bu makalenin geniş çerçevesi içinde ulus-toplum ve ulus-devlet üstü süreçlerin söylem ötesindeki gerçekliği sınanacak, bu süreçlerin problemleri tespit edilmeye çalışılacaktırKurtuluş Nedir? Nasıl Anlatılmalıdır?

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOĞLU

İçinde yaşadığımız bölgenin ülkemizin diğer birçok yöresinin olduğu gibi 20.yüzyılın başında uğradığı işgalden kurtuluşu günümüzden 90 yıl önce yaşanmıştı. İşgale gelinen sürecin çok iyi araştırılarak anlatılmasının yanı sıra ayrıca her Türk vatandaşı tarafından da ayrıntılarıyla özümsenmesi gereklidir.
   Çanakkale Savaşları’nın Dünya Tarihindeki Önemi

Erol KARCI

1914-1918 yılları arasında meydana gelen I. Dünya Savaşı insanlığın yaşamış olduğu ilk büyük felâkettir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdının Saray-Bosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan bu savaşın nedenlerini XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın siyasî, ekonomik ve askerî gelişmelerinde aramak gereklidir.
   Batılılaşma Meselemizin Nirengi Noktasını Yakalayan Bir Öncü Adam: Mümtaz Turhan

Mustafa YİĞİT

Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör. Bu üç önemli düşünce adamı, Türk düşünce dünyasının birbirinden ayrılmaz, mütemmim cüzü gibidir. Yalnız Türk düşünce tarihi açısından değil, aynı zamanda günün problemlerini anlayabilmek ve doğru bir şekilde yorumlayabilmek için bu düşünürlere ve fikirlerine yeniden göz atmak gereği vardır.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu