Yıl:8   Sayı: 95   Fiyatı: 6.5 YTL  

ABD’nin küresel hegemonik güç olarak, Sovyetler’in parçalanmasından sonra kendini yeniden konumlamasının ve emperyal stratejiler uyarınca yeryüzünü parsellemesinin nihayet bulduğunu ilân için bir tellal aranırken, Wall Street’ten yükselen iflâs sesleri bu misyonu yerine getirerek sâdece küresel kapitalizmin değil, tek kutuplu dünya düzenin de sona erdiğini ilân etti. Aslında Irak’ın işgali, küresel emperyalistin muktedirliğinin ölçüldüğü bir sınav olarak nitelendirilebilir: Sovyetler nasıl ki Afganistan’da bataklığa saplanarak ekonomik, siyasî ve sosyal bir krize girmiş ve bunun neticesinde dağılmaya sürüklenmişse, ABD de Irak bataklığından siyasî, sosyal ve ekonomik ağır yaralarla çıkmıştır. Bu sürecin ABD’nin çöküşüyle neticeleneceğini söylemek büyük bir iddia olursa da, ABD’nin küresel emperyalizminin ciddî bir yara aldığını ve tek kutuplu dünya tasarımının sona erdiğinin söyleyebiliriz.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    (E) Büyükelçi O. Faruk LOĞOĞLU ile Söyleşi

“Çok Boyutluluk” ile Yönsüzlük Arasında Çok Önemli Farklar Var


2023- Özellikle son on yılda uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ülkemizde daha çok takip ediliyor. Sade vatandaşın gündeminde bu alanda yaşananlar daha çok yer alıyor.

   Dış Politika'da Eksen Değişikliği Düşünülüyorsa Şimdi Tam Zamanı

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Türkiye’nin dış politikada dışa, özellikle de Batı’ya, hatta bunun da ötesinde ABD’ye “bağımlılık” sıkça tartışılan konulardandır. Bunun sebepleri içerisinde Türkiye’nin NATO üyeliğinin mevcudiyeti, AB üyeliği için çabalaması, İkinci Dünya Harbi’nden sonra artan Sovyet tehdidine karşı Batı’nın savunma şemsiyesi kalmak uğruna “mazlum” milletlerden yana olmak yerine, Batı yanlısı bir politika izlemesi gibi hususlar yer almaktadır.

   Türk Dış Politikası'nın Geleneksel Fay Hatları Kırılırken Yeni Ufuklar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Mustafa Kemal Atatürk ile biçimlenen yeni Türk Devleti’nin dış politikasının “millîlik” niteliği, Türk Millî Mücadelesi’nin plan ve eylem evrelerinin vazgeçilmezleri olarak betimlenmişti. Kuvveden fiile geçişte birbirine geçişli olarak icra edilen Kurtuluş Savaşı ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşu bu devinimle gerçekleşmiştir.

   Dr. İbrahim KALIN ile Söyleşi

Türkiye’nin Yeni Vizyonu


2023- Siz bir yazınızda “Yeni coğrafî tasavvur, ulus devletin dar ve indirgemeci kalıplarını aşmamızı zorunlu kılıyor” diyorsunuz. Aslında sert bir yaklaşım. Size göre bu kalıpları aşmayı zorunlu hâle getiren vetireler nelerdir?

   Türk Dış Politikası'nda Akıl Tutulmasının Sonu

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Son zamanlardaki gelişmeler bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye her geçen gün yaşanmakta olan olaylarla biraz daha uyanmakta ve kendisine gelmektedir. Dünyanın merkezî bölgesindeki büyük imparatorluk olarak Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra bir türlü kendine gelemeyen Batı Türkleri, merkezî coğrafyada yaşanmakta olan otorite boşluğunun cezasını çekmişler ve 19. yüzyılın son yarısından başlayarak başlarına gelmedik olay kalmamıştır..

   Ermenistan: Türk Dış Politikası'nda Bir Kırılma Noktası ve Eksen Değişikliği Alanı mı?

Sinan OĞAN

Dış politika literatüründe belirli tarihler ve olaylar vardır ki, bu alanda çalışan, dış politika ile iştigal eden akademisyenlerin, stratejistlerin ve diğer ilgili kesimlerin konuşmalarında ve makalelerinde hep ilk paragrafı kapsarlar. Cümleler bu olaylara vurgu yaparak başlar.

   Prof. Dr. Nadim MACİT ile Söyleşi

Münezzel Dine Karşı Öteki Din!


2023- “Moderate İslâm ve Türkiye/Öteki Din” başlıklı yeni bir kitabınız çıktı. “Moderate İslâm” ya da “Öteki Din” nedir?
N. Macit-
“Moderate” dediğimiz İngilizce kelime, “ılımlı” olarak dilimize kazandırılmış ama aslında “ayar” demek. Hem bunu formüle edenler hem de İslâm dünyasında bunu ifâde edenler, ılımlı anlamını tercih etseler de bunun ayarlı anlamı da var.Türkiye-Rusya Federasyonu Yakınlaşmasının Jeopolitik Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

Avrupalılar; tarih boyunca iki milleti tehdit olarak gördükleri için kendilerinden saymamışlardır. Bu iki millet, Türkler ve Ruslardır. Avrupa, kendi kolonyalist, sömürgeci ve emperyalist zorbalığını unutarak ve iki dünya savaşının da merkezi olduğunu göz ardı ederek, her iki milleti de dünya tarihi boyunca, yayılmacı, dinî (İslâmiyet, Hıristiyan Ortodoks), ideolojik (Rus Bolşevik hareketi ve komünizm), askerî ve siyasî bir tehdit olarak algılamış ve kabul etmiştir.Türk Aile Sistemi ve Toplumsal Dinamikleri-II

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Eski Türklerde yabancı kadınlar -ki bir ganimet karşılığıdır- yine yerli kadınlar gibi yüksek statüdedir. Ve Türkler arasında nikâhsız evlilik söz konusu değildir. Bir de “Kuduz” sözcüğüne dikkat çekilmektedir. Kâşgarlı bu sözcüğü “dul” olarak karşılamaktadır.

   Turancılık ve Türk Milliyetçiliği Arasındaki Bağ Üzerine Mülahazalar

İkbal VURUCU

SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlık elde eden Türk Cumhuriyetleri’nin siyasal alandaki varlığı Türkiye’de Türk milliyetçisi kişi, grup ve kurumlar üzerinde farklı düzeylerde ve niteliklerde etki ve algılama oluşturmuştur.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu