Yıl:9   Sayı: 107   Fiyatı: 7.50 TL


  

Kıymetli Dostumuz, Yazı İşleri Müdürümüz Şenol DOĞANAY Hakka Yürüdü. Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun...

 

Yıllardır Türk dış politikasını etki altına almak, yönlendirmek ve Türkiye’yi kendi çıkarlarına müzahir kılmak için Batı’nın kullandığı en önemli araçlardan biri olan Ermeni iddiaları, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde oylanan tasarıyla yeniden sahne aldı. Komite Başkanı Howard Berman’ın gayri ciddî ve tarafgir tutumu sebebiyle bu sene daha renkli (!) geçen oylama neticesinde tasarı 22’ye karşı 23 oyla kabul edildi.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    (E) Büyükelçi Ömer Engin LÜTHEM:

"Tasarı Protokollerin Tasdikini Temin İçin Oylamaya Sunuldu"


2023- ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nden geçen tasarının ne anlama geldiği ile başlayalım isterseniz söyleşimize Sayın Lüthem?

   Ermenilerin “Soykırım” Savaşı ve Türkiye

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Ermeni diasporası ve Ermenistan devleti, Türkiye’ye karşı bir “soykırım” savaşı yürütmektedir. Bu bağlamda dünyanın her yerinde Ermeniler, Türklerin imajına ve tarihine yönelik saldırılarına alabildiğince hız vermişlerdir. “Ermeni soykırım iddiaları” Türkiye’ye yönelik olarak ilân edilmiş olan silâhsız bir savaştır.

   Yrd. Dr. Serhat ERKMEN:

"Bu Seçimler Irak’ın Geleceğini Belirleyecek!"


2023- Irak’ta 7 Mart tarihinde gerçekleşen seçimleri gözlemci sıfatıyla yakından izleme imkânı buldunuz. Dilerseniz öncelikli olarak seçime katılan partilerin hangileri olduğundan ve temsil ettikleri gruplardan başlayalım.

   Bosna İçin Millî Plan Gerekir

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünyanın en büyük katliamlarından birisi olan Srebrenica olayının yaşandığı ülke olan Bosna, bu olayın üzerinden yaklaşık on beş yıl geçmesine rağmen sanki hiç bir şey olmamış gibi günlük yaşamını sürdürmeğe çalışmaktadır.

   Olması Gereken “Asker ve Devlet” Çizgisi

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK)’nin siyasete nüfuzu meselesi sâdece günümüzde değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili siyasî dönemden başlamak üzere demokratik açılım dönemlerinde en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur.

   II. Meşrutiyet Döneminde Musul’da Aşiret İsyânları (1908-1914)

Önder DUMAN

19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı toprakları, “büyük güçler” açısından bir nüfuz mücadele sahası olarak görülmüştür. Yakın Doğu’yu Uzak Doğu’ya bağlaması açısından coğrafî, zengin petrol yatakları dolayısıyla da iktisadî açıdan stratejik önemi haiz1 Musul bölgesi ise hiç kuşkusuz söz konusu mücadelenin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir.

   Osmanlı İdaresinde Telafer

Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN 

Büyük Selçuklu sultanı Alparslan’ın 1071 Malazgirt savaşını kazanmasından sonra Anadolu ve çevresine doğru büyük bir Türk göçü yaşanmıştır. Bu göçler sonucu Anadolu ile birlikte Suriye ve Irak çevresine gelen Türkler, gelmiş oldukları yerleri vatan olarak kabul edip yerleşmeye başlamışlardır.Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN:

Alevîlik ve Şîa Üzerine Yeni Yaklaşımlar


Son yıllarda, Alevîlik-Bektaşilik üzerinde katılımcı gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak, doğudan batıya, ülkemiz genelinde alan araştırmalarını gerçekleştirmiş bulunan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ile birlikteyiz. Türkdoğan, tüm çalışmalarında masa başı diye bilinen teorik yaklaşımlar yerine, etnik-azınlık grupları arasına bizzat katılarak, onlarla birlikteliğe dayalı metodolojileri kullanmış uygulamacı bir toplum bilimcimizdir.Kıbrıs Açılımında Diplomasi Oyunu: Kıbrıs’tan Türk Askerinin Çekilmesine Yönelik Stratejiler

Dr. Hakan KANTARCI

Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilme konusu, yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Kıbrıs açılımında öne sürülen ön şartlardan biri olmuştur. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne kabul edilen GKRY böylece kendini AB ortak güvenlik şemsiyesi altına almıştır.

   Türkiye-Afganistan İlişkileri ve Afganistan’da Türklük

Turan CAN

Afganistan, İran platosu, Orta Asya bozkırları ve Himalaya silsilesinin kuzeybatı köşesinin kesiştiği bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Ortadoğu, Orta Asya, Hindistan alt kıtası ve Uzak Doğu’nun buluştuğu jeopolitiği nedeniyle, kültürel olarak pek çok hareket bu bölgede gerçekleşmiştir.

   Atatürk’ün Gelecek Öngörüleri Işığında Avrasyalılık

Haktan BİRSEL

Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Atatürk önderliğinde Türkiye, modern ulus devletler arasına katılmak maksadıyla, ulus devleti olmak için gerekli olan kurumsal yapıların teşkiline girişmiştir.

   İki Çınar (Turar Rıskul ile Mustafa Şokay)
Millî Hedef Yolunda Nasıl Mücadele Etti?


Doç. Dr. Darhan HIDIRALİ

Türkistan bölgesinde kurulan özerk yönetimler Bolşevik yönetimi tarafından güç kullanılarak yıkıldıktan sonra, sömürgeci baskıya karşı millî azatlık mücadelesinin genişlediği herkesçe bilinendir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu