Yıl:9   Sayı: 119   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan isyânlar, şimdilik, iki despotun iktidardan uzaklaştırılmasıyla neticelendi. Üçüncü isim ise direniyor ve o direndikçe zalimliğin sınırları biraz daha genişliyor. Bizim geleneksel öğretimizde “zulüm ebediyen pâyidar kalamaz” şeklinde bir düşünce vardır ama ebediyetin sınırları meçhuldür, binlerce insanın canı pahasın iktidarlarını berdevam ettiren zalimlerin olduğu düşünüldüğünde, ölenler için zulüm ebediyen pâyidar kalır aslında.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Genişletilmiş Kuzey Afrika ve BOP

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yılbaşından hemen sonraki hafta içinde Mısır’ın Hıristiyan bölgesindeki Kıptilerin kilisesine bombalı saldırının yapılmasıyla beraber Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde birbirini izleyen ayaklanma ve istikrarsızlık olayları birbiri ardı sıra devreye girmiştir.

   Doç. Dr. Nurettin CEVİZ

“Tarihten Günümüze Libya!”


2023- Nurettin bey, malum olduğu üzere Mısır’da Mübarek yönetiminin ayaklanmalar neticesinde devrilmesinden sonra Libya’da da Kaddafi yönetimine karşı bir isyân başladı ve ülkede şu anda nasıl neticeleneceği pek kestirilemeyen bir iç savaş yaşanıyor.

   Güdülenen Kuzey Afrika Yol Ayrımında

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (Greater Middle East and North African Project- GOKAP) kapsamında Ortadoğu’da küresel sistem tarafından oligark yönetimlere karşı bir türlü harekete geçirilemeyen halkın karşı koyma refleksi, Kuzey Afrika’da oligark ve fakat sivil inisiyatife en yatkın ülkesi Tunus’ta, sosyal direniş olarak kolaylıkla güdülenerek sahneye konulmuştur.

   Doç. Dr. Veysel AYHAN:

"Ortadoğu’da Yeni Bir Dönem Başladı"


2023- Ortadoğu ve Kuzey Afrika, 11 Eylül ve Irak işgali sonrasında en sıcak günlerini yaşıyor. Havanın daha da ısınmasını bekliyor musunuz? Yoksa yeni bir dengenin kısa zamanda kurulacağına inanıyor musunuz?
V. Ayhan-
Tunus’taki halk hareketinin kısa süre içerisinde birçok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinde yeni halk hareketlerinin oluşmasına ciddî katkı sağladığı görülmektedir.

   Kuzey Afrika’daki Halk İsyânları ve Bölgesel Etkileri

Nebahat TANRIVERDİ

Tunus’ta başlayan halk ayaklanmasının 23 yıllık Bin Ali iktidarını sona erdirmesi ve Bin Ali’nin ülkeden ayrılmasına neden olması, bölge ülkelerinde iktidar değişikliği yanlısı kitleleri harekete geçirmiş ve bölgesel anlamda büyük yankılar uyandırmıştır.

   Devrilen Domino Taşları ve İran

Turgay DÜĞEN

Yıkılmadan önce kendine özgü bir renk bütünlüğüne sahip olan “domino taşları” yıkıldıktan sonra farklı bir resim ortaya çıkarır. Bütündeki farklılaşma tek bir domino taşının yıkılmasıyla başlar. Hepsi kendi içinde farklı renkler barındırsalar da yıkılma süreci ve sonunda ortaya çıkan resim bir bütünlük arz eder.

   Arnavutluk’ta Dönüşüm ve Balkanları Bekleyen Kriz

Gözde KILIÇ YAŞIN

Arnavutluk’ta 21 Ocak’tan itibaren gerilimini arttıran olaylar, Tunus ve Mısır’dan sonra Avrupa’ya da “sivil darbe”nin sıçradığı yorumlarına sebep oldu. Benzerliklerinden çok benzemezlikleri de olan olaylar arasındaki en büyük fark, Arnavutluk’taki protestoların tüm halka yayılmamış olmasıdır. Bu da ülke için toparlanmayı mümkün kılmakta ancak hükümeti de “erken seçim”e bir kez daha zorlamaktadır.Kimlik Bataklıkları-IV: Çoğunluğun Gücü Sessizliğindedir

Haktan BİRSEL

Günümüzün ulus devletlerinin en önemli problem sahası hâline gelen azınlıklar, bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Sorun, azınlıkların kültürel bazda tanınmasından özerk bir yapıda devlet içinde devlet olmalarına kadar geniş bir yelpazede bilinmezlik ve farklı uygulamalar içermesinden kaynaklanmaktadır.Ermenistan’ın Azerbaycan’a Karşı Saldırganlık Politikası

Doç. Dr. Elçin AHMEDOV

Tarihî olgular gösteriyor ki, stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin dağlık bölümüne İran’dan ve Türkiye’den çok sayıda Ermeni nüfusunun aktarılmasına XIX. yüzyılın başlarında başlanmıştır.

   Tarihe Tanıklık Etmiş ve Tarih Yazmış Kent: Tebriz

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Tebriz, İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olup zengin tarihi, büyük kültürel mirası, kentsel yapısı, tarihî eserleri ve bütün yönleriyle İran Türklüğü’nün merkezi konumundadır. Binlerce yıllık tarihî geçmişe sahip bu kent, İran siyasal yaşamında da çok önemli bir yere sahiptir.

   Kazakistan: Bölgesel Aktörlükten Küresel Aktörlüğe Doğru

S. DUMAN

Tarihî ve kültürel derinliğe sahip, Türk halklarının ilk yerleşim alanı ve atavatanı olup, Türk dünyasına ve dünya mirasına mâl olan Mevlânâ’nın üstadı olan Hoca Ahmet Yesevi, Al-Farabi, Muhammed Haydar Dulati, Balasagun vs. gibi ulu şahsiyetleri yetiştiren Kazakistan, son 10 yılda gözle görülür dinamik bir gelişim seyri izleyerek sâdece bölgesel değil, artık küresel aktör olduğunu kanıtlarcasına bir çok uluslararası faaliyete imza atmıştır.

   Toplumsal Hareketler Olarak “Celâli” Ayaklanmaları ve Günümüze Yansımaları-I

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Tarihsel sosyoloji açısından Osmanlı İmparatorluğu’nda gözlenen Celâli ayaklanmaları, bir kolektif davranış biçimi olarak, toplumsal hareketler kategorisini oluşturur. 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan bu hareketler, klasik tarih anlayışımızda belirtildiği gibi, Osmanlı yönetim sistemine karşı yürütülmüş basit ve misyonu bulunmayan ayaklanmalar değildir.

   Kut ile Kutsuzluk Arasında Sanat

Doç. Dr. Osman KARATAY

Geldiğimiz noktada gerçek gün gibi ortada: Sanat sanatçı içindir. Sanatçı işini, ürününü beğendirmek ister. Bunu yaparken de ya doğrudan kendisi için bir beklentisi vardır, bir şeyler kazanmak ister; ya da inandığı bir amaca ve fikre hizmet ederek dolaylı yoldan yine kendine dönecek bir çıkar beklentisi içindedir.

   16. Yüzyıl Macarca Mektuplarında “Esir Alınan Türk Kadını"na Dair Bir İnceleme

Dr. Yasemin ALTAYLI

Bilindiği üzere eski ve yeni Türk tarihinde kadınların yeri ve etkisi pek çok araştırmaya konu olmuş ve olmaktadır. Doğramacı, VIII. Yüzyıl Orhun Kitabeleri’nde Türk kadınından saygı ile bahsedildiğini, Oğuz prenseslerinin sosyal ve siyasî alandaki çalışmalarına değinildiğini;

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu