Yıl:11   Sayı: 131   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

2023’ün Mart sayısını hazırlarken Suriye’deki olaylara ilişkin olarak medyada her gün yeni bir haber yer alıyordu. Suriye ordusunun Humus’un Bab Amr semtindeki direnişi kırmak için katliam yaptığı gelen son haberler arasındaydı. Diğer taraftan Suriye’den gelen katliam haberlerinin inandırıcılığını sorgulamamıza zemin hazırlayan gelişmeler de yok değildi.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ:

“Güç Sarhoşluğu İktidara Pahalıya Mal Olacak”


2023- Türkiye eğitim tartışmalarına kilitlenmiş durumda ve siz de Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak tartışmaların en sıcak şekilde yaşandığı yerde aktif görev alıyorsunuz.

   12 Yıllık Kesintili Eğitim Tartışmalarında Zorunlu Din Öğretimi

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ

İnsanların hayatlarını düzenleme sürecinde etkili olan faktörlerin öncelik sırası toplumdan topluma farklılaştığı gibi bireyden bireye de farklılaşır. Bu süreçte eğitim, program geliştirme yoluyla, içinde yaşanılan toplumu merkeze alarak, yetişmekte olan nesle etki edecek faktörleri düzenler.

   Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ:

"Okulöncesi Eğitim Zorunlu Hâle Getirilmeli!”


2023- Türkiye’de eğitim sisteminin bir reforma ihtiyacı var mı? Mevcut sistemin belli başlı sorunları nelerdir?
S. Öğülmüş-
Eğitimin kişisel/bireysel ve toplumsal işlevleri vardır.

   Ertekin ENGİN:

"Âcilen Millî Eğitim Şurası Toplanmalı"


2023- Türk eğitim sistemi yeni bir düzenleme ile karşı karşıya. Size göre 4+4+4 tartışmaları hangi düzlemde yapılıyor ve sizce tartışmaların altında ne yatıyor?
E. Engin-
Eğitimle alâkalı her tartışmada olduğu gibi bu tartışmada da ideolojik önceliklerle dil-tarih ve din üzerinden bir kavganın yaşanması kaygı vericidir.

   Meslekî - Teknik Ortaöğretim Sistemleri ve Meslekî Yönlendirme

Yrd. Doç. Dr. Nihat DÖNGEL

Meslek, “Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlanmaktadır.

   Suriye’ye Müdahalede Göz Ardı Edilenler

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Öyle anlaşılmaktadır ki, 1917 Rus Büyük Devrimi sonrası yeni kurulan Sovyet Hükümeti’nin açıkladığı gizli Sykes-Picot Anlaşmaları’nın günümüz versiyonu, Libya’dan sonra, ağırlıklı olarak Suriye için de yürürlüğe girmiştir. 1916 yılında imza edilen bu gizli anlaşmanın ismi; Fransa ve İngiltere adına müzakereleri yürüten Fransız Dışişleri Bakanı Geoeges Picot ile İngiliz İstihbarat Servisi’nin (British Intelligence Service BIS) ünlü ajanı, projenin yapıldığı devrede İngiliz Dışişleri Bakanı olan Sir Mark Sykes’tan mülhemdir.

   Zazaca Konuşan Alevî-Kızılbaşlar ve Etnik Kimlikleri

Mustafa FIRAT

Türkiye’de son tarihsel süreçte, küresel güçlerin Ortadoğu coğrafyasında uyguladıkları ve iç politik unsurlarca da “demokrasi ve özgürlükler” çerçevesinde desteklenen politik stratejiler, etnik unsurlar üzerinden yürütülmektedir.Kosova: “Sınır”sız Bir Sınırlı Devlet Modeli

Gözde KILIÇ YAŞIN

Şubat’ın 17’sinde bağımsızlık ilânının 4. yılını kutlayan Mart’ın 25’inde de NATO müdahalesinin 13. yılını kutlamaya hazırlanan Kosova’yı, 2012 yılında bazı ciddî adımlar, geri dönüşü zor kararlar ve yeni sorunlar bekliyor. Kosova Ahtisaari Planı’na eklemlenmiş bağımsızlığını gerçek anlamda bir egemenlik tesisine dönüştürmeye de hiç hayal etmediği bir şekilde ülkenin denetimini ve devlet olmaya ilişkin donanımını kaybetmeye de eşit uzaklıkta.Azerbaycan Dış Politikasının Manevra Sahaları

Hakan BOZ

Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Güney Kafkasya’daki dengeleri derinden sarsmıştır. Kafkasya’daki kilit konumuyla Azerbaycan, Güney Kafkasya’nın en önemli ülkesi olmuştur. Türk Dünyası’na olan yakınlığıyla Orta Asya’nın kapısı ve Hazar’a olan sınırıyla da güçlü enerji üreticisi konumuna sahip olmuştur.

   Cumhuriyetçilik

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

“Cumhuriyetçilik” sözcüğü, cumhuriyetçilik akımından türemiştir. Genel olarak; cumhuriyet rejiminden yana olmak, cumhuriyetçi bir devlet düzeni ya da siyasal yönetimin kurulabilmesi için çalışmak, cumhuriyet yönetimini kurmak ya da korumak için çaba göstermek, bu doğrultuda etkinlikler sürdürmek, cumhuriyeti savunan düşünceleri taşımak ve savunmak anlamı taşımaktadır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu